Zákonný rámec sociálního bydlení stále chybí

Sociální a dostupné bydlení
Téma sociálního i finančně dostupného bydlení ve společnosti rezonuje. Stát vydává ročně kolem 12 miliard na dávky na bydlení. Přesto stále chybí zákonný rámec, který by celou oblast sociálního bydlení ukotvil v naší legislativě a usnadnil tak práci všem městům a obcím. Jako senátorka budu netrpělivě očekávat tuto zákonnou iniciativu od vlády, která vzejde z víkendových voleb.
Již nyní lze ale čerpat zkušenosti a dobrou praxi, ať již z městských projektů v Brně či Liberci, nebo z programů některých městských částí v Praze. Je třeba říci, že počet lidí v bytové nouzi se blíží k 200 000, ekonomické náklady jsou značné. Z finanční pomoci poskytované státem často bohužel těží obchodníci s chudobou. Rodiny s dětmi by neměly žít v nevyhovujících podmínkách. To je také hlavní důvod, proč se jako senátorka o toto téma dlouhodobě zajímám.Infobox Platformy pro sociální bydlení, www.socialnibydleni.org, 19. 10. 2017

Rokování pražských senátorů
Na začátku října se sešlo Fórum pražských senátorů, tentokrát na téma sociální bydlení. Jako členka této platformy jsem se ráda zúčastnila a vyslechla si zkušenosti senátorů a dalších přizvaných hostů: zástupců z magistrátu hl. m. Prahy, z Prahy 7 a Prahy 9 a zástupců ACORUS, z.ú. – centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Vyjádřili se také kolegové senátoři: organizátorka Zuzana Baudyšová, Václav Hampl a Ladislav Kos.
Jedním ze závěrů bylo, že Praha potřebuje ucelený systém sociálního bydlení pro osoby postižené ztrátou bydlení nebo těch, jimž ztráta bydlení hrozí. Nemluvím teď pouze o bezdomovcích, ale zejména o rodinách s dětmi, o matkách samoživitelkách a seniorech s nízkými důchody.

Situace v Praze
Z prezentace radního hl. m. pana Ing. Radka Lacka vyplynulo, že Praha má k dispozici cca 7 000 bytů z celkového počtu 700 000 bytů v celé Praze. Městské části vlastní dalších cca 35 000 bytů, a to zcela nezávisle na hl. m. Praha. Každá městská část bydlení pro osoby v bytové nouzi řeší jinak a po svém. Některé více a některé méně úspěšně.
Představeno nám bylo řešení na Praze 7, kde se podařilo využít stávající bytový fond MČ pro různé cílové skupiny a programy (velké rodiny s větším počtem dětí a nízkým příjmem, senioři, osoby s potřebou intenzivní sociální práce atd.).
MČ Praha 7 má k dispozici například tzv. krizový byt, který je určen pro osoby v urgentních nouzových situacích a je možné jej využít téměř okamžitě. Většina městských částí se potýká s obdobnými problémy: nepřehlednost systému sociálního bydlení, absence dat o cílových skupinách, nedostatečná kapacita sociálních pracovníků pro práci v terénu. Bytů je někde zoufale málo, některé městské části dokonce už skoro žádný vlastní bytový fond nemají.

Bydlím, tedy jsem
Dne 17. října se konal seminář s názvem “Bydlím, tedy jsem: Jak zajistit důstojné bydlení pro lidi v nouzi“. Panelisté představili účastníkům brněnský projekt Rapid Re-housing, který vyhrál Evropskou cenu RegioStar Awards pro nejlepší projekt ukončování bezdomovectví, udělovanou Evropskou komisí a organizací FEANTSA. Před rokem vylosovaných 50 rodin v bytové nouzi dostalo šanci stát se nájemníky v městských bytech. Zdůrazňuji, že nemluvím o bezdomovcích, kteří potřebují speciální přístup a péči, ale o rodinách, často s velmi malými dětmi, které žily v otřesných podmínkách na ubytovnách a jinde. Brněnská iniciativa je z 94 % úspěšná a navázalo na ni více souvisejících projektů (poskytování nábytku, podpora zaměstnávání, prevence ztráty bydlení atd.) a zavádění dobré praxe ze zahraničí.

Finančně dostupné bydlení
V listopadu se chystám navštívit seminář o finančně dostupném bydlení pořádaný Agenturou pro finančně dostupné bydlení z.s. Sociální bydlení potřebuje zhruba 5 % nejchudších domácností. Relativní nedostupnost bydlení ale trápí daleko větší okruh domácností. Na koncepci dostupného bydlení je zapotřebí dialogu a spolupráce státu, obcí i soukromého sektoru. Problémem se budu zabývat i nadále.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *