Senátory napadená ustanovení o bezdávkových zónách jsou v rozporu s Ústavou

V prosinci 2017 jsem iniciovala ústavní stížnost na „bezdávkové“ zóny¹. Pod návrh se podepsalo 20 senátorů napříč politickými kluby. Ráda bych vás informovala, jak stížnost úspěšně postupuje. Hlavní zpráva je, že Krajský soud v Praze ve svém usnesení publikovaném na stránkách města Kladna uvádí, že

ustanovení § 33 odst. 9 ve spojení s § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi je v rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Jaká byla moje hlavní argumentace proti nové pravomoci obcí vyhlásit tzv. zónu se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kam nebude poskytován doplatek na bydlení? Jsem přesvědčená, že napadená ustanovení zákona popírají obecný princip rovnosti a jsou v rozporu se svobodou pohybu a pobytu. Zároveň znemožňují výkon práva na pomoc v hmotné nouzi, které je zaručeno Listinou práv a svobod.

Věřím, že ústavní soud brzy rozhodne a konečně získáme jistotu ohledně ústavnosti či neústavnosti vyhlašování bezdoplatkových zón. Na rozhodnutí  jistě čeká mnoho obcí, takže buď se lavina vyhlašování zón zastaví, nebo naopak zrychlí.

Ve čtvrtek 17. května jsem na tiskové konferenci v Senátu představila významný posun daný rozhodnutím Krajského soudu v Praze o neústavnosti „bezdávkových zón“

  • Duben 2018 – Krajský soud v Praze přerušil řízení proti Magistrátu města Kladna, protože dospěl k závěru, že použitá právní úprava je protiústavní, a rozhodl se připojit jako vedlejší účastník do již vedeného řízení u Ústavního soudu (ten projednává mnou iniciovaný návrh na zrušení)
  • Březen 2018 – byla napadena dvě opatření obecné povahy (vyhlášení bezdávkových zón) v Kladně a ve Slaném (návrh na zrušení podán ke Krajskému soudu v Praze)
  • Únor 2018 – spolu se zástupci Platformy pro sociální bydlení jsem absolvovala cestu po Kladensku s cílem získat informace o dopadech vyhlášení „bezdávkových zón“
  • Leden 2018 a dál – desítky obcí vyhlašují na svém území „bezdoplatkové zóny“
  • Prosinec 2017 – Kladno se celé prohlásilo za „bezdoplatkovou“ zónu
  • Prosinec 2017 – návrh je odeslán do datové schránky Ústavního soudu
  • Červen 2017 – vešla v účinnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

¹ Přesně se jednalo o návrh dle čl. 87 odst. 1 písm. 4 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení zákona, a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *