Jsem vaší senátorkou už dva roky. A na čem jsem pracovala?

Senát ukončil svou činnost ve starém složení. Při volbách v říjnu 2018 se znovu obměnila 1/3 Senátu. Někteří mandát obhájili, jiní ne, mne čeká obhajoba mandátu v roce 2022. Myslím, že je vhodný čas na malé bilancování . Co všechno jsem stihla jako senátorka za minulé dva roky?

Pro občany v Praze 10, Dubči a Štěrboholech

Nejvíce práce jsem odvedla v kanceláři na Praze 10 na Kubánském náměstí 4. Mé dveře jsou otevřené (nejen) v hodinách pro veřejnost každé pondělí mezi 15:00-17:00. Řešila jsem s občany Prahy 10 jejich starosti a problémy. Co to obnáší?

 • Každý den mi volá minimálně 5 lidí. Dostávám přibližně 100 e-mailů a desítky zpráv přes Facebook. Lidé mě zastavují na ulici, v tramvaji, na poště či třeba při nákupu ve všední den i o víkendu.
 • Schůzky, které mám naplánované, registruji ve svém kalendáři Deník senátorky (můžete listovat i do minulosti). Mimo to za mnou chodí – když mám otevřenou kancelář i jindy – kolem 10 lidí týdně.
 • Účastním se pravidelně zasedání zastupitelstva MČ Praha 10. Nezapomínám ani na zastupitelstva MČ Dubeč a MČ Štěrboholy, kde jsem ve spojení s pány starosty i s občany, kteří se na mne obrací s podněty (konzultace k územnímu plánu, ochrana rybníku Lítožnice s ohledem na záměr realizace vodního lyžování, EIA dubečské spojky atd.).
 • Témata, která občané do kanceláře na Praze 10 přinášejí, jsou nejčastěji:
  • čistota veřejného prostoru (parky, chodníky, nepořádek na ulicích, popelnice, odvoz odpadu)
  • problémy občanského soužití (noční hluk, rámus při fotbale, parkování v době konání sportovních a jiných akcí)
  • osobní problémy (zvýšení nájmu v bytě; příspěvky z Úřadu práce, které nedorazily několik měsíců, péče o stárnoucí rodiče či příbuzné, finanční nouze)

I když se nejedná přímo o senátní témata, jsem ráda, že se mi daří lidem pomáhat. Spousta témat je velmi lokální. Jako opoziční zastupitelka jsem neměla mnoho možností, jak věci posunovat – přesto vznáším dotazy na radnici, volám úředníkům, tlačím na řešení na zastupitelstvu i na výborech zastupitelstva MČ Praha 10. 

Předsevzala jsem si jako senátorka, že pro vás budu otevírat zabouchnuté dveře,  a skutečně se mi daří dávat věci do pohybu.

Kde jsem byla úspěšná:

 • Řešení zpožděného vyplácení rodičovských příspěvků, příspěvků na bydlení, které nechodily i několik měsíců.
 • Stavební zákon: předložila jsem řadu pozměňovacích návrhů k územnímu plánování a upozornila tak na řadu nesrovnalostí.
 • Ochrana životního prostředí: zákaz kožešinových farem, regulace plastů a využití odpadů v oběhovém hospodářství.
 • Registr smluv: neomezování zveřejňování smluv, což vede k posilování důvěry k veřejným institucím.
 • Posouvám legislativu pro rychlejší odtahování autovraků z komunikací.
 • Elektronizace veřejné správy: byla jsem úspěšnou zpravodajkou k 5 zákonům a kritizovala jsem liknavý postoj vlády k nařízení GDPR.
 • Spoluzaložila jsem Platformu pražských senátorů, kde řešíme klíčová témata, jež trápí naše hlavní město. Osobně a aktivně se zde věnuji hrozbám spojeným s přípravou územního plánu hl. m. Prahy.
 • Finančně dostupné bydlení: navázala jsem spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a uceleně sleduji toto téma (pravidelně se účastním seminářů, konferencí, pročítám vládní návrhy, atd.)
 • Opakovaně jsem vystoupila na Zastupitelstvu hlavního města i v dalších orgánech ohledně hrozby výstavby terminálu Malešice. Reakcí bylo zpracování logistiky v celé Praze a hledání vhodnějšího místa pro dopravní terminál.

V Senátu

Zúčastnila jsem se 17 z 18 dosavadních zasedání Senátu. Důvodem mé jediné absence byla dlouhodobě plánovaná rodinná dovolená, kterou nebylo možno odložit.

Jsem aktivní členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, dále členkou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a Mandátového a imunitního výboru s téměř 100% účastí.

Prostudovala jsem více než 330 senátních tisků vč. jejich příloh, důvodových zpráv a usnesení jednotlivých výborů a komisí k nim a pozměňovacích návrhů, dále necelé dvě stovky evropských tisků, které Senát v tomto období projednával vč. příslušných stanovisek.

Na plánu Senátu jsem byla zpravodajkou 7 zákonů, promluvila jsem k 21 zákonům, hlasovala jsem celkem 969krát. Jsem spolunavrhovatelkou 4 zákonů, z nichž jeden už vešel v platnost.

Senátní práce má smysl

Agenda Senátu je opravdu velmi pestrá. Hlavně když ji děláte poctivě. Odborné zázemí pro každého senátora poskytuje jednak přímo kancelář Senátu, dále zaměstnanci Senátu, jako např. tajemníci a asistenti výborů a senátorské kluby (já jsem členkou klubu KDU-ČSL a nezávislí). Často to ale nestačí, je třeba nechat si zpracovat odborná stanoviska, poradit se se specialisty atd. V Senátu mám proto celkem 3 asistenty, kteří mi pomáhají práci zvládat po administrativní i odborné stránce:

1. Veronika Žolčáková se zaměřuje na sociální témata a IT. Spolupracovaly jsme na přípravě ústavní stížnosti na tzv. bezdoplatkové zóny, pravidelně jednáme s odborníky na sociální a finančně dostupné bydlení a účastníme se seminářů a konferencí. Veronika se zaměřuje na problematiku bydlení na Praze 10, koordinuje agendu týkající se úřadů práce (zpoždění výplat dávek, jednání s generálním ředitelstvím, lepší zpřístupnění informací pro klienty atd.). Dalším tématem, které pro mě dlouhodobě zpracovává a sleduje, je vývoj elektronizace státní správy, eGovernmentu a monitoring a analýza zákonů týkajících se ICT a ochrany osobních informací (GDPR). Pracuje pro mě na poloviční úvazek. Její odměna je 20 500 Kč měsíčně hrubého.

2. Martin Bahenský se věnuje zejména desítkovým tématům: koncepčnímu řešení autovraků, životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji, nadbytečným odpadům aj. Několikrát se nám podařilo otevřít „zabouchnuté dveře“ pro úředníky Prahy 10 a prorazit komunikační hráz na ministerstvu dopravy vč. návštěvy u ministra. Díky přesvědčivé argumentaci se nám v Senátu, i přes mnohé vnější tlaky, podařilo prosadit bezvýhradné přijetí Zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákaz kožešinových farem) nebo evropské směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (zákaz jednorázových plastů); přiměli jsme přitom vládu ke změně vlastního zdrženlivého stanoviska. Pracuje pro mě na poloviční úvazek. Jeho odměna je 20 500 Kč měsíčně hrubého.

3. Pavel Mareš, můj dlouholetý spolupracovník z koalice Vlasta a šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, pro mě pracuje na mediálních výstupech, editaci článků, proslovů a PR. Jeho odměna za tuto práci je 4 000 Kč měsíčně hrubého.

Sečteno a podtrženo: Pracuji na tom, co jsem slíbila. Podílím se na zlepšování a opravování zákonů, které jsou špatně připravené. Ujistila jsem se o tom, že senátorka skutečně může konkrétně ovlivňovat dění v Praze 10 a spolupodílet se na tvorbě pravidel platných v celé České republice.
Věřím, že jako starostka budu mít navíc mnohem širší škálu možností, jak problémy občanů Prahy 10 řešit nejen legislativně a otevíráním dveří jako senátorka, ale aktivně, přímo tam, kde vznikají, tedy na Praze 10, spolu se skvělým týmem kolegů, koaličních partnerů a nikoli na posledním místě i  úředníků.

Budu ráda za vaši zpětnou vazbu

Vaše Renata Chmelová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *