Nový časopis Senát 2/2019 – Senátorka a její region

Jaká je síla senátorky a starostky

Patřím k těm, kteří mají to štěstí i tu práci vykonávat funkci senátorky a zároveň starostky. Je možné tyto dvě odpovědnosti propojit? A jak? Městská část Praha 10 je šestou největší obcí v České republice. Poslední dobou se zde veřejně probíralo nelegální bourání vily v chráněné památkové oblasti ve Vršovicích. Velmi citlivě občané vnímají opuštěné vraky. A třetí věc, o níž se tu chci zmínit, je informování občanů ze strany radnice i mezi sebou navzájem.

Elektronická verze čtvrtletníku ve formátu PDF 

Týden poté, co jsem se stala starostkou Prahy 10, se majitel vily v ulici Na Šafránce, v památkově chráněném území, rozhodl začít nelegálně bourat dům z roku 1921. Díky sousedům, kteří se ozvali radnici, jsem mohla včas zasáhnout a vyzvat k přerušení demolice. Chci, aby majitel vilu vrátil do původního stavu. Úřady zahájily přestupkové řízení. Samospráva zmůže málo. Ale i při tom málu je důležitá aktivita. Být na místě, tlačit na efektivní řešení, bránit ještě horším škodám. Pak se síla senátorky doplňuje se silou, kterou disponuje starostka. Naše legislativa je ale v podobných případech slabá. Zatímco na sousedním Slovensku by tímto hyenismem majitel domu spáchal trestný čin, u nás z toho bude jen přestupek. Pravdou je bohužel i to, že majitel domu teď může dokonce požádat o dodatečné povolení stavby.

2. Pohneme konečně s vraky na našich ulicích?

V půlce března jsem absolvovala schůzku s ministrem dopravy panem Ťokem. Kdybych byla „jen“ starostka, nikdy bych se na schůzku ke změně legislativy o likvidaci vraků nejspíš nedostala.

Shrnu zde své tři zásadní body. 1) Mám za to, že pokud vozidlo nemá platnou technickou, nemělo by být na komunikaci provozováno ani odstaveno. Podobně jako je tomu již dnes v případě vozidel bez platného povinného ručení. 2) Jak s takovým vozidlem poté naložit? Jednou z možností je umožnit vlastníkovi komunikace zaniklé vozidlo bez dalšího přemístit (např. na odstavnou plochu) a po dvou měsících sešrotovat (dle zákona o odpadech v § 37 odst. 2 až 3). To by byl tvrdý přístup. A ten „měkčí“? Pokud vozidlo není zaniklé, mělo by být možné zaslat výzvu osobě uvedené v registru s informací, že měsíc po jejím doručení bude vozidlo přemístěno na odstavnou plochu. Pak by běžela lhůta šesti měsíců, kdy by si ho mohl majitel vyzvednout a naložil s ním po svém.

Oba příklady, bourání a vraky, ukazují, jak křehká je hranice mezi osobní (ne)odpovědností a potřebou citlivé a přesné regulace veřejného prostoru.

3. Obecní noviny v Praze 10

Mám velkou radost z toho, že se nám již brzy podaří obnovit vydávání radničního měsíčníku „Praha 10“. Bylo naprosto nepochopitelné, že předchozí politické garnitury nechávaly občany Prahy 10, zvláště seniory, bez informací. Rozumné je vydávat obecní tisk ve vlastní režii, nesvěřovat je tu pochybným, tu neschopným agenturám zvenku, které sice provětrají obecní pokladnu, ale v poskytování informačního servisu pokulhávají. Ale o tom zase někdy jindy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *