Myslíme globálně, jednáme lokálně

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jak se staráte o zlepšení ovzduší ve vaší obci?

Zmírňování sucha ve městech, zefektivňování odpadového hospodářství, boj proti znečišťování ovzduší. To je jen výčet globálních témat, která se ale dají – a mají – řešit i na regionální úrovni. Naše městská část dává péči o životní prostředí maximální prioritu. Aktuálně i ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje na nadcházejících deset let, který finalizujeme.

Právě udržitelný rozvoj je fenomén, na který klademe důraz průřezově. Velmi si cením toho, že nás za přístup k němu nedávno ocenila asociace Národní síť Zdravých měst ČR. V metodě místní Agenda 21 jsme se posunuli o dvě kategorie výš a stali se Skokanem roku. Cenu si vysloužila i „desítková“ dobrovolnická iniciativa Naše Malešice. To už je ale minulost a my myslíme hlavně na budoucnost. Již zmíněný strategický materiál do roku 2030 si do 17. února necháváme připomínkovat prostřednictvím všeobecně uznávaného řízení SEA, které posuzuje vliv koncepcí na životní prostředí.

Hodně aktivní jsme v odpadovém hospodářství. Praha 10 se jako první metropolitní městská část a jedna z prvních obcí v Česku zapojila do kampaně ministerstva životního prostředí #DOSTBYLOPLASTU, která má za cíl redukovat množství jednorázových plastů. Jak minimalizovat množství odpadu a efektivně se ho zbavovat, informujeme i naše občany. Připravili jsme pro ně vlastní desatero, zapojili jsme se do osvětové kampaně svozové společnosti AVE. Kromě toho jsme na našem území s předstihem před povinným zavedením zahájili bezplatný sběr použitých kuchyňských olejů a tuků.

Na osvětu a vzdělávání myslíme i v naší strategii. Reflektujeme v ní však také fenomény jako změny klimatu a pokles biodiverzity. V jejich důsledku se mimo jiné zvyšuje sucho ve městech. Co s tím? Velmi důležitá je rozhodně výsadba veřejné zeleně a dřevin. Od minulého roku máme 176 nových stromů, všechny jsme vysadili v rámci dlouholetého a mezi občany oblíbeného programu Stromy za narozené děti.

Celopražským vzrůstajícím problémem je znečištěné ovzduší. Naše dvě lokality (ulice Vršovická a Švehlova) patří v tomto směru bohužel mezi metropolitní „premianty“. Příčinou je samozřejmě dlouhodobě přehuštěná automobilová doprava. I z toho důvodu velmi pečlivě sledujeme přípravu dlouhodobě chystaných projektů na zlepšení infrastruktury ve městě, které odvedou tranzitní dopravu z centrálních hustě obydlených částí města. V nedávné době jsme se pečlivě informovali o chystaných změnách v ZEVO (Spalovně) Malešice, která chystá rozšiřování provozu.

Velkou prioritou celého vedení naší městské části je zapojení veřejnosti do řešení problémů, které je trápí, a připomínkování záměrů, jež se na našem území chystají. Při zpracovávání naší strategie jsme sesbírali 1 148 podnětů od občanů, 282 od podnikatelů, spolků a rodin a 7 200 z pocitových map. Každý den pak naši úředníci řeší běžné strasti obyvatel a dělají vše pro to, aby byli na Desítce maximálně spokojeni.

Trpělivě tak míříme k cíli, kterým je skutečně zelená městská část Praha 10.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/starostove-praha-10-ovzdusi-chmelova-zivotni-prostredi-zelen.A200205_172619_ln_nazory_jhe

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *