Zákon nájemníkům v době pandemie nepomůže, má skryté nástrahy

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o dopadech koronavirové pandemie na nájemce bytů. Splátky nájemného bude možné odsunout v případě, že nájemník doloží, že nemůže platit kvůli snížení svých příjmů z důvodu pandemie koronaviru.

Sněmovna odmítla návrh Senátu, který se snažil opravit některé nedostatky a také rušil pozměňovací návrh, který se dostal do návrhu zákona v průběhu prvního projednávání v PS, a odhlasovala sněmovní verzi návrhu zákona.  O co šlo?

Pan poslanec Leo Luzar (KSČM) navrhl, že nájemník bude muset předložit potvrzení od Úřadu práce. Formu a náležitosti potvrzení má stanovit metodický pokyn. Bohužel tento návrh nebyl konzultován s Úřady práce, které jsou velmi přetížené a nestíhají.

Stabilní bydlení je základem a podmínkou pro řešení nepříznivé situace a plnohodnotného zapojení do běžných ekonomických a sociálních aktivit. Jako předsedkyně senátního Podvýboru pro bydlení i jako starostka MČ Praha 10 se o tom opakovaně přesvědčuji a věřím, že jednou z povinností státu je zajistit takové podmínky, aby mohli lidé co nejvíce řešit své problémy sami, a k tomu je důstojné bydlení nezbytnou podmínkou.

Nemyslím si, že tento zákon je dobrý a pomůže nájemníkům. Bohužel má skryté nástrahy. Pokud nyní nájemník odloží placení nájemného, nebude si moci v červenci za poslední čtvrtletí požádat o příspěvek na bydlení. Tato dávka podpory v bydlení se totiž počítá z vynaložených nákladů na bydlení v předešlých třech měsících, a ty bude mít nájemník velice nízké. Při projednávání jsem se ptala paní ministryně, proč se řádně nevyužijí standardní nástroje, které stát má k dispozici, standardní nástroje státní sociální podpory a podpory v hmotné nouzi. To znamená příspěvek na bydlení, případně doplatek na bydlení, případě mimořádná okamžitá pomoc.

Jsem přesvědčená, že vláda měla tuto dobu využít k proměně Úřadů práce, k automatizaci, systematizaci a zjednodušení vyplácení dávek.
Úřady práce teď budou muset vydávat papír navíc. Pokud například dostane zaměstnanec výpověď, půjde s tím dokumentem na Úřad práce, a ten mu vydá další papír potvrzující, že tu výpověď dostal, to nedává smysl. V Senátu jsem navrhla toto opravit.

Nemyslím si ani, že tento návrh neublíží pronajímatelům. Je pro ně ohrožující. Vlastně říká, že nájemníci nemusí několik měsíců platit nájem. Ale co se bude dít potom? Kde vezmou nájemníci najednou finance, aby vše uhradili do konce roku? A co se stane, když nezaplatí? Přijdou o bydlení a zůstanou po nich dluhy. V Senátu jsme proto návrh doplnili o ustanovení chránící také pronajímatele, tedy aby stát převzal garanci za neuhrazené nájemné po době splatnosti do výše 80%, protože si uvědomujeme, že se na řešení této situace musí podílet všechny skupiny. I toto poslanci odmítli a schválili jejich verzi návrhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *