Historicky významné objekty na Desítce – spolupráce s Národním památkovým ústavem

Vážená paní ředitelko,

navazuji tímto na naši osobní schůzku ze dne 8. 7. 2020 k záležitostem týkající se historicky významných objektů na MČ Praha 10. Dovolte mi, abych Vám touto formou ještě jednou poděkovala za milé setkání a mnoho podnětných výstupů směřující k ochraně našeho kulturního dědictví.

Dle naší dohody si Vás dovoluji tímto požádat o delegování zástupce Národního památkového ústavu do pracovní skupiny MČ Praha 10 k programovému záměru budoucího využití vily Karla Čapka. Naším cílem je vybudovat zde místo celospolečenského kulturně-historického významu spjaté se životema dílem bratří Čapků a zároveň zde vytvořit zázemí pro diskusi, setkání či badatelskou a tvůrčí činnost.
Hledáme proto takový provozní model, který umožní živě zprostředkovávat fenomén Karla Čapkajako světového spisovatele, literáta, filozofa a novináře a zároveň zachová historickou hodnotu těch částí objektu, které se téměř beze změny dochovaly od jeho úmrtí. V rámci pracovní skupiny bychom se za účasti architektů, památkářů a odborníků z oblasti živé literatury pokusili doplnit zadání pro pokračování projektu rekonstrukce vily Karla Čapka na základě schváleného záměru jejího užívání. Předpokládaný termín setkání pracovní skupiny je 2. polovina září 2020.

Rádi bychom také využili Vaši nabídku zprostředkování odborníka pro posouzení lokality tzv. Sedmidomky, původní nouzové kolonie Slatiny z počátku 20. století, a to zejména v souvislosti s novým územním plánem hl. m. Prahy. Závěrem bych znovu ráda zopakovala své pozvání k návštěvě MČ Praha 10, kde bych Vás společněs kolegy provedla po lokálně významných historických objektech (již zmíněná vila Karla Čapka, polorozbořená rondokubistická vila od F. A. Libry v ulici Na Šafránce, rozvojové území Bohdalec-Slatiny či Kulturní dům Eden).
Děkuji předem za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Renata Chmelová, starostka Prahy 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *