Díváme se dekádu dopředu

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jak se vaše obec vypořádává s problematikou sucha? Jaké máte zkušenosti? Je to každoročně se opakující problém? Co by jej podle vás pomohlo vyřešit?
V době, kdy píšu tyto řádky, si na malé množství srážek zrovna stěžovat nemůžeme. Přesto myslím na sucho – a to nikoliv s úlevou. Je totiž dlouhodobým strašákem všech měst, jejich části nevyjímaje. Nebudu lhát: příčiny problému jako Praha 10 odstranit neumíme. Ale můžeme dělat vše pro snižování jeho dopadů. A na to se také zaměřujeme, jak na bázi každodennosti, tak v dlouhodobějším výhledu.

Stromům hrozí odumírání, vyžadují zvýšenou zálivku. Umíte si jistě představit, že na naší obrovské rozloze 19 km čtverečních je jich tolik, že není v lidských silách postarat se „all inclusive“ o všechny. Zkoušíme ovšem všechno možné. U nově vysazovaných dřevin například přidáváme hydrogely do výsadbového substrátu, aby déle udržely vláhu. Umisťujeme k nim zavlažovací vaky. A snažíme se vybírat takové dřeviny, které lépe snáší sucho. Do péče zapojujeme také naše občany, třeba prostřednictvím projektu Adoptuj strom.
Na zelených plochách voda nezůstává zdaleka v takovém objemu, jaký by byl potřeba. Její zadržování podporujeme i tím, že měníme systémy sekání trávy, nyní je méně časté a zachováváme vyšší vzrůst. Tím by kromě podpory udržení vody mělo docházet ke zvýšení biodiverzity.
Dusno komplikuje život samozřejmě i nám všem, proto rozšiřujeme tzv. pítka na našem území, u nichž se můžete osvěžit. Nově budou doplněna o mlhoviště.
Na fenomén sucha myslíme dokonce na dekádu dopředu. V letos schváleném Strategickém plánu udržitelného rozvoje do roku 2030 je jedním z cílů lokálně reagovat na změny klimatu. Často například přicházejí krátkodobé intenzivní deště, kdy voda rychle steče, a přijdou období delšího sucha. V této oblasti jsme již několik projektů realizovali. Největším je úprava prostranství u obchodního centra Cíl na Zahradním Městě, kde je dešťová voda z plochy i z části střech odváděna do podzemních vsakovacích boxů. Další úpravy na různých místech Prahy 10 zpomalí odtok „dešťovky“ z parkových ploch. Týká se to třeba plánované rekonstrukce parku Solidarita.
Za zásadní považuji rozšíření tématu mezi obyvatele a jejich aktivní zapojení. Naši dlouhodobou ekologickou osvětu, jež byla v minulosti zaměřena například na odpadové hospodářství, proto budeme ještě více cílit na téma sucha. Každý rok udělujeme dotace na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj – částka milion korun, kterou máme na tento účel, je nejvyšší ze všech městských částí.
Chceme zkrátka maximálně zapojit veřejnost. Problém sucha je totiž nejen globální, ale setkáváme se s ním i v běžném životě. Ano, je to malý krok a je třeba v této „chůzi“ pokračovat. Je spousta populárnějších témat. Málokteré je ale zásadnější.
Existuje jistě mnoho populárnějších témat. Málokteré je ale zásadnější. Sucho totiž není jen globální problém.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *