Díváme se dekádu dopředu

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jak se vaše obec vypořádává s problematikou sucha? Jaké máte zkušenosti? Je to každoročně se opakující problém? Co by jej podle vás pomohlo vyřešit?
V době, kdy píšu tyto řádky, si na malé množství srážek zrovna stěžovat nemůžeme. Přesto myslím na sucho – a to nikoliv s úlevou. Je totiž dlouhodobým strašákem všech měst, jejich části nevyjímaje. Nebudu lhát: příčiny problému jako Praha 10 odstranit neumíme. Ale můžeme dělat vše pro snižování jeho dopadů. A na to se také zaměřujeme, jak na bázi každodennosti, tak v dlouhodobějším výhledu.

Stromům hrozí odumírání, vyžadují zvýšenou zálivku. Umíte si jistě představit, že na naší obrovské rozloze 19 km čtverečních je jich tolik, že není v lidských silách postarat se „all inclusive“ o všechny. Zkoušíme ovšem všechno možné. U nově vysazovaných dřevin například přidáváme hydrogely do výsadbového substrátu, aby déle udržely vláhu. Umisťujeme k nim zavlažovací vaky. A snažíme se vybírat takové dřeviny, které lépe snáší sucho. Do péče zapojujeme také naše občany, třeba prostřednictvím projektu Adoptuj strom.
Na zelených plochách voda nezůstává zdaleka v takovém objemu, jaký by byl potřeba. Její zadržování podporujeme i tím, že měníme systémy sekání trávy, nyní je méně časté a zachováváme vyšší vzrůst. Tím by kromě podpory udržení vody mělo docházet ke zvýšení biodiverzity.
Dusno komplikuje život samozřejmě i nám všem, proto rozšiřujeme tzv. pítka na našem území, u nichž se můžete osvěžit. Nově budou doplněna o mlhoviště.
Na fenomén sucha myslíme dokonce na dekádu dopředu. V letos schváleném Strategickém plánu udržitelného rozvoje do roku 2030 je jedním z cílů lokálně reagovat na změny klimatu. Často například přicházejí krátkodobé intenzivní deště, kdy voda rychle steče, a přijdou období delšího sucha. V této oblasti jsme již několik projektů realizovali. Největším je úprava prostranství u obchodního centra Cíl na Zahradním Městě, kde je dešťová voda z plochy i z části střech odváděna do podzemních vsakovacích boxů. Další úpravy na různých místech Prahy 10 zpomalí odtok „dešťovky“ z parkových ploch. Týká se to třeba plánované rekonstrukce parku Solidarita.
Za zásadní považuji rozšíření tématu mezi obyvatele a jejich aktivní zapojení. Naši dlouhodobou ekologickou osvětu, jež byla v minulosti zaměřena například na odpadové hospodářství, proto budeme ještě více cílit na téma sucha. Každý rok udělujeme dotace na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj – částka milion korun, kterou máme na tento účel, je nejvyšší ze všech městských částí.
Chceme zkrátka maximálně zapojit veřejnost. Problém sucha je totiž nejen globální, ale setkáváme se s ním i v běžném životě. Ano, je to malý krok a je třeba v této „chůzi“ pokračovat. Je spousta populárnějších témat. Málokteré je ale zásadnější.
Existuje jistě mnoho populárnějších témat. Málokteré je ale zásadnější. Sucho totiž není jen globální problém.
RENATA CHMELOVÁ starostka Prahy 10, VLASTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *