Nepřestávám myslet dopředu!

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jak coronavirová doba ovlivnila vaši práci na postu starostky? V čem to je jiné než na jaře?

Koronavirus změnil mnohé. V mém životě i v práci starostky. Zněkolikanásobil mi operativu. Donutil mě řešit situace, které jsem si před jeho příchodem uměla stěží byť jen představit. Potvrdil mi, jak zásadní je spolupráce – s kolegy na radnici, s organizacemi na desítce, s aktivními a obětavými sousedy. Pro mě je ale spíš důležité, co utlumit nedokázal: koncepční práci na rozvoji naší městské části.

Jak na jaře, tak nyní jsem se ze všech sil snažila a snažím nejen bezprostředně chránit zdraví našich občanů, přijímat nezbytná opatření a podílet se na vymýšlení stále účinnějších preventivních postupů, ale nezapomínat ani na to, co bude, až virový nepřítel svůj atak zmírní natolik, že se budeme moci pozvolna navracet k „běžnému“ životu.
Proto jsme ani v těžké době nerezignovali na přípravu střednědobých i dlouhodobých projektů pro rozvoj desítky, na jejich prezentaci našim obyvatelům a diskuse s nimi. Na přelomu léta a podzimu jsme rozjeli dvě „terénní“ aktivity, které jsou – troufnu si říct – na úrovni měst a městských částí když ne unikátní, tak velmi ojedinělé.
14. září jsme otevřeli plánovací kontejner. Ten stál před nákupním centrem Eden a my, zástupci vedení, jsme spolu se zaměstnanci úřadu a odborníky představovali detaily projektu rekonstrukce radnice a záměr renovace jejího okolí.
24. září jsme přidali Strategii Tour. Náš stánek se postupně objevil na pěti místech Prahy 10 a my jsme lidem vysvětlovali, co chceme dělat pro rozvoj a zvelebování jejich lokalit. Vycházeli jsme přitom ze Strategického plánu udržitelného rozvoje; dokumentu, na němž výrazně participovali naši občané stejně jako experti na jednotlivé oblasti a který letos v květnu schválilo naše zastupitelstvo.
Obě aktivity jsme ukončili vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci předčasně, i tak jsme se ale stihli potkat s celkem 1400 lidmi. Získali jsme celou řadu podnětů, vedli velké množství plodných diskusí. To všechno bezpečně venku, za dodržování veškerých preventivních opatření. Možná vám připadá, že psát v současné době o strategiích do budoucna není vhodné, já si ale myslím pravý opak. Jsem přesvědčena, že jako starostka musím stíhat jak řešit aktuální situaci, tak myslet na to, co bude.
A o to se ze všech sil snažím. Nechci koronaviru za žádnou cenu dovolit, aby mě připoutal pouze k přítomnosti a sebral mi čas na budoucnost. Politik by se totiž podle mě měl chovat stejně jako šachista: Myslet několik tahů dopředu.
Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *