Musíme hospodařit jako ta nejzodpovědnější domácnost

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jaké hlavní akce bychom rádi uskutečnili. Které jsou reálné, které budou dokončené a které se nejspíše nepodaří a proč?

Můj pracovní život se z velké části přesunul do online prostoru. Osobní setkání nahradily videokonference, místo potřesení rukou si máváme přes obrazovku. A ani nejbližší aktivity zatím nelze pořádat jinak než přes síť. Někdy to šetří čas, člověk se nemusí přemisťovat po schůzkách. Ale není to zdaleka ono – já se s občany i kolegy mnohem raději vidím tváří v tvář. A tak se těším, až koronavirová omezení pominou. A zlepšuji si náladu plánováním.

Začnu vzpomínkou. Vloni na podzim jsme rozjeli unikátní debaty s lidmi ve venkovním prostoru – u stánku s logem městské části i kontejneru. Diskutovali jsme o připravované rekonstrukci naší radnice a dalších aktuálních tématech i o dlouhodobějších projektech zaměřených na rozvoj naší městské části. Zájem byl ještě větší, než jsme čekali, celkem přišlo 1 400 obyvatelů.

Jistě, epidemiologickou situaci, ani bezpečnostní opatření nelze předjímat, ani ovlivnit. Jedno ovšem můžeme – a podle mě dokonce musíme: být připraveni okamžitě reagovat. A tak už se (samozřejmě online) scházíme a vymýšlíme, co bychom v tomto roce pro naše sousedy uspořádali. Osobně bych vypíchla právě pokračování zmíněných setkání z loňského podzimu.

Na nich s lidmi hovoříme nejen o tom, co se zrovna děje a co chystáme do nejbližších dní a týdnů. Seznamujeme je s celkovou vizí území, na němž žijí. S vizí, již jsme dali dohromady s nimi i odbornou veřejností, a která by se dala shrnout takto: Chceme Prahu 10 moderní, přátelskou, otevřenou a víme, že její rozvoj musí být trvale udržitelný Co si pod tím představit? Na úrovni jednoho z největších měst v Česku musíme mít projekty šetrné k životnímu prostředí a investice do nich důsledně navázané na celkovou ekonomiku. Musíme zkrátka hospodařit tak, jako ta nejzodpovědnější domácnost.

Ostatně Lucie Sedmihradská, kolegyně radní pro rozpočet, je docentkou a vysokoškolskou učitelkou v oblasti veřejných financí. Rozumí jim jako málokdo jiný, občas nás musí maličko brzdit v rozletu, a hlavně: I ona se podílela na sestavování naší strategie udržitelného rozvoje na nadcházejících deset let, kterou vloni v květnu schválilo zastupitelstvo. Tento dokument nám slouží jako důležitá opora pro plánování veškerých krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých projektů.

Právě takto s našimi občany hovoříme – v souvislostech, bez vyhýbání se nepopulárním tématům a populistického vypichování pouze těch „nejhezčích“. Není to vždy jednoduché, ale jsem zvyklá hledat ty nejlepší, nikoliv nejlehčí cesty.

Na pokračování tzv. Strategie Tour chceme být připraveni už od jara. Momentálně připravujeme například online Desítková fóra, která budou zaměřena vždy na konkrétní téma a cílovou skupinu. První bude patřit podnikatelům a živnostníkům, jež citelně zasáhla omezení související s koronavirovou krizí.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/starostove-praha-10-plany-2021.A210119_140805_ln_nazory_jhe?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *