Poděkování zdravotníkům

Také Vám uplynulý rok přinesl poznání, o koho se můžete opravdu opřít? V době epidemie COVID-19 leží na mnohých velké břemeno. Někomu možná už docházejí síly, odolnost a trpělivost. Chci tu jako Vaše starostka veřejně poděkovat.

Děkuji všem zdravotníkům na území MČ Praha 10, zejména těm, kdo pracují v LDN v Obloukové ulici a v nemocnici na Vinohradech. Poskytují v náročných podmínkách zdravotní péči i psychologickou podporu pacientům a příbuzným. I v situaci, kdy lidský život končí.

Děkuji sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dobrovolníkům ve zdravotních, sociálních a návazných službách. Obzvlášť těm z našeho Centra sociální a ošetřovatelské pomoci.

Vyjadřuji velký respekt neformálně pečujícím osobám. Lidem, kteří se v rodinném prostředí starají o člena rodiny se zdravotním postižením, s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo o seniora vyžadujícího osobní kontakt.

Děkuji všem církevním společenstvím, charitám a diakoniím. Obzvlášť duchovním a jejich asistentům a asistentkám, kteří za ztížených podmínek po celý rok poskytují – zdarma – duchovní a duševní podporu všem, kdo je o to požádají.

Děkuji učitelům i nepedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ zřizovaných Prahou 10 i pracovníkům školních jídelen za jejich práci a úsilí v době pandemie. A samozřejmě rodičům!

Děkuji úředníkům, kteří prokázali, že je třeba být nejen kompetentní, ale také mít srdce na pravém místě. Díky za to, že se o Vás můžeme opřít.

Díky Vaší pomoci fungujeme jako vzájemně provázané společenství občanů. Jako obec odpovědných a soucitných občanů, kteří nemyslí jen na sebe, ale také na druhé.

Držme si příštích měsících palce.

Renata Chmelová, starostka Prahy 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *