Máme tři pilíře ochrany životního prostředí

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Klima. Reflektujete nějak snahu Evropy, potažmo ČR snižovat emise? Jaké kroky v tom podnikáte nebo plánujete (např. zateplování budov, pořízení solárů na obecní budovy, bioplynky…)

K masivnějšímu snižování emisí potřebujeme systémové změny, to je neoddiskutovatelný fakt. Neznamená to ale, že bychom na ochranu životního prostředí měli na lokální úrovni rezignovat. Naopak! Každý můžeme svým dílem přispět. A navíc, důležitým impulsem k řešení globálních problémů bývá i pouhá skutečnost, že občané je prostě řešit chtějí.
Boj za kvalitnější a zdravější životní prostředí se bohužel nezřídka stává politickým kolbištěm, ideologickou přestřelkou. Zaniká při tom to možná nejdůležitější: Každý z nás přece chce vyjít z bytu nebo domu a moci obdivovat krásnou přírodu. Dýchat čerstvý vzduch. Jenže nic není zadarmo a celý svět vlastně stojí na výměnném obchodu. Jednoduše řečeno, pokud chceme, aby nám příroda sloužila, nabíjela nás energií a mohli jsme se jí kochat, musíme ji chránit a rozvíjet.

Jistě, stojí to čas i peníze, ale vyplatí se to. Věděli to už naši předkové, a neměli bychom na to zapomínat ani my. Vnaší městské části stojí ochrana životního prostředí na třech pilířích.

První je samozřejmě finanční, přičemž využíváme nejen peníze z našeho rozpočtu, ale jsme úspěšní také v čerpání dotací z pražského magistrátu či Evropské unie. Co konkrétně děláme? Letos v květnu jsme v rámci projektu Stromy za narozené děti například vysadili 33 dřevin. Vybrané stromy doplňujeme o zasakovací vaky, aby v horkém létě neusychaly. Připravujeme revitalizaci severní části Parku Na Solidaritě, která plochu výrazně zatraktivní a zazelení. Vodu do veřejného prostoru vnesou nová mlžítka a mlhoviště.

Za velmi důležitou považuji rovněž participaci občanů, jejich spolupodílení se na podobě veřejného prostoru. Pravidelně se s nimi setkáváme v našich lokalitách, kde sousedům představujeme projekty, které pro ně plánujeme, a diskutujeme o nich. U velkých stavebních záměrů na našem území věnujeme opravdu speciální pozornost tomu, jaký vliv na životní prostředí mohou mít, a v adekvátních případech pořádáme veřejná projednání, abychom sesbírali co nejvíc podnětů od lidí. Dlouhodobě jsme takto upozorňovali na rizika projektu překladiště kontejneru v Malešicích, tzv. terminálu. Setrvalým tlakem jsme výrazně přispěli k tomu, že investor projekt stáhnul.

Třetí pilíř vlastně zastřešuje dva předešlé. Je jím strategické plánování. Vloni naše zastupitelstvo schválilo zásadní dokument s názvem Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha10 (na období 2020-2030). Máme určené priority, a těm uzpůsobujeme dílčí projekty a aktivity. To nejzásadnější je ale vlastně ukryté v názvu strategického materiálu.

Chceme se nejen rozvíjet, chceme se rozvíjet udržitelně, tedy šetrně k životnímu prostředí.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/starostove-praha-10-ekologie-emise.A210810_165409_ln_nazory_jhe?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *