Naše paměti ztloustnou každý rok o šest set stran

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Městské a obecní kroniky

Když slyším slovo kronika, představím si dávnou historii. Pod kronikářem pak postaršího vousatého muže. A jaká je realita v Praze 10? Určitě zajímavá, jen trochu méně romantická. Kronika naší městské části existuje necelých dvacet let. Po celou dobu ji píše stejný kolega, o kterém se rozhodně nedá říct, že by byl starý.

Když slyším slovo kronika, představím si dávnou historii. Pod kronikářem pak postaršího vousatého muže. A jaká je realita v Praze 10? Určitě zajímavá, jen trochu méně romantická. Kronika naší městské části existuje necelých dvacet let. Po celou dobu ji píše stejný kolega, o kterém se rozhodně nedá říct, že by byl starý.
Už v roce 1920 podepsal tehdejší prezident Masaryk zákon o pamětních knihách obecních, kde se v prvním paragrafu praví: „Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní.“
V praxi to ale u nás bylo trochu jinak. Až v roce 2003 Magistrát hlavního města Prahy obeslal jednotlivé městské části, aby si „knihu historie“ zřídily. Na Desítce tak následujícího roku vznikla pozice kronikáře, na niž byl přijatý Michal Ezechel. A hned se pustil do práce.
Prvním úkolem bylo vymyslet, jakou formou vůbec události zaznamenávat. Dříve se záznamy psaly chronologicky – prostě tak, jak přicházely. Pro naši více než stotisícovou městskou část, kde se děje velké množství akcí, by však při takovém pojetí hrozila značná nepřehlednost. Jen pro představu: Každý rok má naše kronika 600 normostran!
Kronikář se tedy rozhodl, že bude záznamy členit na kapitoly podle určitých hesel. Zvlášť tedy naleznete například část Úřad městské části Praha 10, kde se píše o naší radě, zastupitelstvu a obecně o práci našeho úřadu. Další části jsou věnované kultuře, školství, církvím, průmyslu, obchodu a službám, nechybí kapitoly sport, zdravotnictví, senioři a sociální pomoc. A tak dále. Chronologické řazení událostí pak následuje až v rámci jednotlivých kapitol.
Z každého kalendářního roku vznikne jedna samostatná publikace, která je vyrobená v pěti exemplářích, jeden vždy najdete i v Archivu hlavního města Prahy.
A kde kronikář získává informace? Čerpá z médií, našeho radničního měsíčníku (do něhož sám přispívá rubrikou Když ulice promluví), internetu, účastní se jednání zastupitelstva, obesílá námi zřizované školy a další instituce a komunikuje samozřejmě i se samotnými občany, kteří čas od času přispějí zajímavými materiály ze současnosti i historie. Sám fotí – kulturní i sportovní události, ale i výstavbu či památky.
V kronice Prahy 10 se dočtete o řadě lokálních akcí, ostatně máme velmi bohatý komunitní život. I vzhledem k velikosti naší městské části ale nechybí ani události s celostátním přesahem. Ostatně, nedlouho poté, co kronika vznikla, navštívil Prahu 10 tehdejší prezident Václav Klaus. Já jsem pak v červnu roku 2019 měla tu čest se setkat s paní Zuzanou Čaputovou, tehdy novou prezidentkou Slovenska.
Kronika Prahy 10 je zkrátka poutavé čtení doslova nabité událostmi.
RENATA CHMELOVÁ, starostka Prahy 10, VLASTA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *