Zásadním nástrojem je svobodná diskuze s občany

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Listopad 89. Jak ve vašem městě/obci probíhala sametová revoluce? Účastnili jste se demonstrací? Připomínáte si nějak toto výročí? Jak se obec za 32 let proměnila?

V roce 1989 jsem zrovna dosáhla plnoletosti. Události spojené s revolucí už jsem tedy poměrně dobře chápala, a ještě pořád si živě vzpomínám, jak silně jsem revoluci prožívala. V Listopadu jsem nechyběla na Václavském náměstí. Plná hrdosti a očekávání.

Letos si připomínáme 32 let svobody a demokracie, a opět můžeme bilancovat: Kam jsme se za tu dobu posunuli? Kde a v čem máme ještě pořád rezervy?

Najdou se skeptici, kteří vývoj hodnotí negativně a tvrdí, že spoustu příležitostí jsme promarnili. Souhlasím, že ne všechno se podařilo. Vždy, když na mě ale jdou chmury, připomínám si citát našeho prvního prezidenta Václava Havla: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

I proto jsem mírnou optimistkou a tvrdím, že pozitiva stále převažují, a i když sem tam špatně odbočíme, je cesta demokracie tou nejlepší možnou pro naši zemi, a samozřejmě i pro městskou část, jejíž starostkou mám tu čest být.

Demokracie a svoboda nejsou synonyma, jedna bez druhé ale podle mě nemůže dobře existovat. Jak totiž docílit skutečného demokratického vládnutí, pokud bychom nemohli svobodně volit, rozhodovat a jednak podle naší vlastní vůle?

Tím to ale pro mě nekončí, za zásadní považuji také svobodnou diskuzi občanů s vedením, které si zvolili (a jež mohou v dalších volbách vyměnit, pokud s ním nebudou spokojeni). Osobně s obyvateli hovořím velmi ráda a snažím se tak činit tak často, jak jen to je možné.

Komunikaci po mailech či sociálních sítích považuji za samozřejmost, kromě toho se ovšem s našimi občany pravidelně setkávám tváří v tvář. Pořádáme pro ně participační setkání, v jednotlivých lokalitách s nimi hovoříme ve speciálně zřizovaných venkovních informačních kancelářích, připravujeme stezky z promopanelů, na nichž můžou názorně vidět, jaké projekty v místě jejich bydliště plánujeme.

Neméně důležitá je i spoluúčast na správě věcí veřejných. Proto podporujeme aktivity jednotlivců i spolků přímo v místě jejich bydliště. Každoročně pro ně vyhlašujeme dotační programy, letos jsme je přímo vyzvali, aby nám posílali návrhy na jednotlivé projekty, které bychom mohli zařadit do rozpočtu naší městské části. Sešlo se jich neuvěřitelných 112 a první z nich budeme realizovat už v příštím roce.

Dbáme rovněž na otevřený přístup k informacím. Aktuality či připravované projekty mohou občané najít na našem webu, na sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech, které máme k dispozici, na konkrétní dotazy pak odpovídáme i na již popsaných setkáních.

Demokracie a svoboda jsou hodnoty, které přesahují hranice obcí a států. Svobodná diskuze s občany, spoluúčast na správě věcí veřejných a otevřený přístup k informacím považuji za zásadní nástroje k tomu, abychom demokraticky a svobodně žili tam, kde jsme doma.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/starostove-praha-10-listopad-revoluce.A211116_171924_ln_nazory_jhe

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *