Postavit se na vlastní nohy – ruská agrese proti Ukrajině, týden II.

Radnice Prahy 10 má práce nad hlavu i za normálních okolností. Naše děti a školy, naši senioři a jejich starosti. Ruská válka proti Ukrajině působí komplikace, přesto se snažíme na konkrétní potřeby běženců z Ukrajiny reagovat v reálném čase. Pomáháme, efektivně řešíme, koordinujeme. Vlastním smyslem naší práce je pomoci ukrajinským maminkám a dětem postavit se na vlastní nohy. Máme za sebou 2. týden ruské agrese na Ukrajině. Zde je výkaz mé a naší práce.

 

Středa 2. 3.

Věcné shrnutí

Blíží se vyhlášení nouzového stavu, který mimo jiné radnicím na městských částech usnadní přijímat potřebná opatření. – V rámci koalice proběhla schůzka k náplni Komise pro humanitární pomoc Ukrajině i jejímu obsazení. – Měli jsme pohovory s koordinátorkami pro ukrajinské běžence a s dvěma z nich jsme uzavřeli pracovní smlouvy. Jedna nastupuje hned 3. března: bude koordinovat pomoc Ukrajině a druhá bude pomáhat na odboru školství. – Situaci v hotelu Slavia probírám pravidelně se třemi klíčovými osobami: koordinátorkou pomoci z Pražské plynárenské, vedoucí Sousedského klubu a vedoucí rodinného centra K2.

Události v čase

7:14 – přijímáme informaci o krytech v HMP a o zřízení centra pro uprchlíky v Městské knihovně; 7:42 – paní tajemnice vyzývá místostarostu Beneše (Piráti) a vedoucího odboru bytů a nebytových prostor k přípravě a odsouhlasení seznamu možného ubytování; 9:50 – přicházejí informace Ministerstva vnitra o pomoci občanům Ukrajiny; 10:24 – informujeme odbor školství a Školní jídelnu Praha 10, že jsou k dispozici 3 překladatelky; 11:51 – paní tajemnice svolává gesčního radního a vedoucího odboru ke schůzce k další žádosti od Hl. m. Prahy k volným ubytovacím kapacitám včetně stravování; 11:59 – šéf Školní jídelny Praha 10 pan Vrtiška informuje, že v příslušných školách je distribuován jídelní lístek v češtině a ukrajinštině; 13:26 – informace posílá metodička sociálněprávní ochrany dětí z Magistrátu; 14:45 – v Czech Inn hotelu ve Vršovicích je 77 matek s dětmi z Ukrajiny, situaci má pod kontrolou SIMI; 16:19 – s místostarostou Kašparem (Koalice VLASTA/STAN) a s vedoucí odboru školství řešíme stav přijímaných dětí, volné kapacity a další záležitosti; 17–18 hod – účast na Komisi bezpečnostní Rady MČ; 21:22 – s tajemníkem Bezpečnostní rady MČ probíráme vyhlášení nouzového stavu, neúplné informace z médií doplní písemné vyhotovení a informace z Krizového štábu Hlavního města.

 

Čtvrtek 3. 3.

Věcné shrnutí

Do Kanceláře starostky nastoupila koordinátorka pomoci Ukrajině slečna Zina. – Svolávám operativní Radu MČ k projednání bodů k Ukrajině. – Definitivní podobu dostává materiál ke Komisi pro pomoc Ukrajině. – Vyřizujeme přímé nabídky pomoci jednotlivců i neziskovek (sbírky, zřízení dětské skupiny, nabídky práce atd.). – S klíčovými úředníky zpřesňuji pracovní náplň koordinátorky pomoci Ukrajině. 

Události v čase

1012: problematiku ubytování běženců probírám s předsedkyní Komise bytové politiky Veronikou Žolčákovou (Koalice VLASTA); 11:34 – s členem senátního zdravotního výboru probíráme detailně možnost, aby při nedostatku pediatrů ošetřovali děti i praktičtí lékaři; 12:29 – e-mail od ředitelky Odboru školství MHMP o metodické podpoře ministerstva školství ohledně vzdělávání ukrajinských dětí; 14–15: koordinace pomoci se slečnou Zinou; 14:59 – radní hl. m. Milena Johnová informuje městské části o možnosti využití služeb Nábytkové banky Praha; 15–15:30: schůzka s vedoucím odboru sociálního, představení slečny Ziny; schůzka s vedoucím tiskového oddělení ohledně letáku, webu aj. k Ukrajině; 15:43 – radní hl. m. Adam Zábranský informuje, že je možné využít byty zrekonstruované z prostředků Fondu rozvoje dostupného bydlení na ubytování ukrajinských uprchlíků, předávám k vyřízení mistostarostovi Benešovi; 16:00 – s tajemníkem Bezpečnostní komise probírám podněty od členů komise a shoda na jejich řešení; 18:00 – schůzka v hotelu Slavia – slečna Zina tlumočí a mapuje situaci.

 

Pátek 4. 3.

Věcné shrnutí

Do mateřských škol v Praze 10 bylo přijato prvních 7 ukrajinských dětí. V základních školách je k pátečnímu datu umístěno prozatím 48 dětí. Školní docházka není v prvních třech měsících povinná. – Operativní Rada MČ. – Diskuse s kolegy radními o situaci ve školách a možnostech financování pomáhajících organizací.

Události v čase

7:31 – e-mailem přišly letáky z Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, obratem předáno tiskovému oddělení a infocentrům; 9–11 – koordinace s klíčovými úředníky, jak co nejefektivněji organizovat pomoc v rámci struktury Úřadu MČ; 11:30 –na operativní Radě schváleny další materiály umožňující ubytování uprchlíků v bytech spravovaných MČ; 12–13 – schůzka s místostarostou Davidem Kašparem, jak se připravit na vyšší počet dětí ve školách (tj. nad rámec kapacit Prahy 10); po 13 hod – se slečnou Zinou schůzka k tomu, jak odpovídat na e-maily zasílané na adresu: ukrajina@praha10.cz; odpoledne rozesílám zápis z prvního Krizového štábu Prahy 10 (praha10.cz/zivot-v-praze-10/bezpecnost/mimoradne-udalosti-krizove-stavy/krizovy-stab, včetně Přílohy s plánem činností); večer – Vzpomínková akce „10 let bez Václava Havla“ v Senátu; 20 hodin – Kulturní dům Vzlet: benefiční koncert „Candrbál pro Ukrajinu“.

 

Sobota 5. 3. a neděle 6. 3. – odpočinek, v mailech a na sociálních sítích se objevuje téma přejmenování tzv. ruských ulic v Praze 10. Moje stanovisko je jednoduché: „Vím, že se o tom diskutuje na sociálních sítích. V současné chvíli se maximálně soustředíme na okamžitou pomoc válečným uprchlíkům: aby měly rodiny kde bydlet, aby měly děti kam chodit do školy, aby byla nablízku psychologická či duchovní pomoc. Přejmenovávání ulic je náročný administrativní proces, který má v ruce Hl. m.”

 

Pondělí 7. 3.

Pondělí je vždy časově náročná běžná agenda na úřadě. Sleduji pozorně dění na Úřadech práce. Odpoledne přijímám pozvání primátora Hřiba na jednání se starosty o situaci ukrajinských běženců v Praze (středa 9. března). Jiné instrukce či důležité informace z Hl. m. nejsou.

 

Úterý 8. 3.

Věcné shrnutí

Školy. Na základních školách je již 70 dětí z Ukrajiny a na MŠ 9 dítek. Ukrajinci žijící dlouhodobě v České republice sami pomáhají svým spolurodákům: v zásadě na všech  ZŠ máme díky této obrovské solidaritě koordinátory z řad ukrajinských rodičů, kteří pomáhají se začleňováním dětí prchajících před válkou. Ne vše se daří, ale snaha je obdivuhodná.

Úředníci. S tajemnicí vytipováváme další pracovní místa, která bude třeba obsadit. Objevuje se další zájemkyně o práci na Úřadu MČ. K 8. 3. přišlo bezmála 120 e-mailů na adresu: ukrajina@praha10.cz. 25 % tvoří dotazy na byty, 33 % pak nabídky dobrovolníků. Krizový štáb je svolán na čtvrtek 10. března dopoledne. Úředníci organizují sbírku na pomoc uprchlíkům před válkou na Ukrajině pro naše ubytování v Bytovém domě Malešice (hygienické potřeby, prací prášky, úklidové prostředky; příbory; trvanlivé potraviny), děkuji za to.

Byty. S koordinátorkou Zinou řešíme, jak vyřizovat žádosti o byty. Ve spolupráci s vedoucím odboru bytů a nebytových prostor je určen pracovník, který bude žádosti o byty vyřizovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *