Novela zákona o integrovaném záchranném systému

Jako zpravodajka novely zákona o integrovaném záchranném systému jsem spolupracovala s místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou. Jejím cílem bylo zajistit, aby obyvatelé byli vždy včas informováni a varováni v případě mimořádné události, jejíž důsledky by mohly ohrozit jejich život, zdraví nebo majetek. Impulzem k novele bylo selhání varování obyvatel při havárii na Bečvě. Autorka novely vlastním šetřením dospěla k názoru, že současná formulace varování je problematická, protože velitel zásahu má oprávnění vydat varování, ale ne povinnost vydat varování.

foto: Koordinace s autorkou novely těsně před jejím projednáváním na plénu.

Netvrdím, že současný systém varování obyvatel není dostatečný, ale myslím si, že by se měl vylepšit. Jako starostka dostávám i několik zpráv denně o mimořádných událostech u nás na Desítce a mezi nimi bylo už i pár vážných. Proto jsem mohla přispět i osobní zkušeností, kdy jsem jako starostka neměla dostatečné informace při loňském požáru v Malešické spalovně. Nakonec jsem se sama rozhodla vydat doporučení nevětrat, které jsme vám poslali na SMS i sociální sítě. Přidal se i můj kolega senátor Patrik Kunčar, bývalý starosta Uherského Brodu, který zažil střelbu, kterou si všichni pamatujeme, že postupoval obdobně – sám se rozhodl varovat.

Novela zákona nakonec neprošla. Nejsilněji zaznívalo, že šlo o selhání jedince a ne systému a obava, že obyvatelé budou zahlceni varováními a ve vážných případech by hrozilo, že na ně nebudou reagovat.

I taková práce v Senátu má význam, protože i ti, kteří s návrhem nesouhlasili uznali, že zákon si zaslouží systémovější změnu. Tak snad se jí brzy dočkáme.

Kompletní návrh novely zde.

Senát Parlamentu ČR
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

zpravodajská zpráva

s​enátorky Renaty Chmelovaé

k návrhu senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 162

Obecně

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, zabezpečovat vyrozumění jednotlivých složek IZS, státních orgánů či orgánů územních samosprávných celků. Současně jsou v případě nebezpečí z prodlení oprávněna varovat obyvatelstvo na ohroženém území.

Předmětná právní úprava je dle navrhovatelů nedostatečná, neboť každý má právo se včas dozvědět o mimořádné události a varování obyvatel by tak nemělo být podřízeno „pouhému oprávnění“ operačního střediska. Stejně tak omezení případů, kdy má dojít k varování pouze na situace, při nichž vzniká nebezpečí z prodlení, je spatřováno jako nevyhovující.

S ohledem na výše uvedené předloha stanoví povinnost operačních a informačních středisek neprodleně varovatobyvatelstvo v případě mimořádné události ohrožující život, zdraví nebo majetek.

K pozměňovacímu návrhu navrhovatelky

Dle mého názoru reflektuje připomínky legislativního odboru i pléna Senátu, proto navrhuji návrh schválit.

V Praze dne 28.3.2022

Renata Chmelová

foto: Návštěva Malešické spalovny po požáru – velín.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *