Příspěvek do Regionálního kaleidoskopu – Časopis Senát 1/2017

Senátorka Renata Chmelová měla napilno i mezi vánočními svátky. Spolu se zastupitelem Milanem Maršálkem řešila problém výstavby kontejnerového překladiště v Praze 10-Malešicích. Místní se proti tomuto záměru jasně postavili: výrazně by zatížil životní prostředí v jejich okolí. Stavební záměr byl podán před Vánoci a lhůta k připomínkování v rámci EIA uplynula 5. 1. 2017. Renata Chmelová koordinovala občanské i odborné aktivity svátky nesvátky, déšť nedéšť.

Časopis Senát 1/2017
elektronická verze čtvrtletníku ve formátu PDF (7,7 MB)

Ke svobodě patří odpovědnost a ke kouření na veřejnosti patří pokud možno úplný ohled na zdraví druhého člověka

Podrobná diskuse o úplném zákazu kouření v restauracích, barech a kavárnách probíhá v českém Parlamentu přes 10 let. Tytéž argumenty – pro i proti – se neustále opakují. V jiných evropských zemích, třeba v Rakousku a Bulharsku, se zákony mění. A to směrem k větší ochraně před škodlivými účinky kouření.
Tam, kde proběhla tato podstatná změna, se téměř okamžitě zlepšil zdravotní stav významné části občanů.
Zákaz kouření v restauracích rovná se lepší zdraví obyvatel.
Rovná se nižší výdaje na zdravotnictví.
Rovná se možnost dávat peníze ze zdravotního pojištění jinam než do odstraňování následků kouření.

Zákon, který platí dnes, vešel v účinnost 1. ledna 2006. Předtím jsme zde měli normu z roku 1989. Změny tedy přicházejí postupně, jak se říká po zralé úvaze. Poprvé po sedmnácti a teď po jedenácti letech. Změny mají racionální jádro. Zastánci zákazu kouření v restauracích si váží svobody jednotlivce a soukromého podnikání. Ke svobodě patří odpovědnost a ke kouření na veřejnosti patří pokud možno úplný ohled na zdraví druhého člověka.

Zákaz kouření v restauracích je jasné, srozumitelné pravidlo. Pravidlo, které chrání zdraví nekuřáků. Pravidlo, které chrání lidi, kteří v tomto sektoru pracují. Pravidlo, které má jistě i nepřímý, výchovný dopad. Tento jasně vymezený a omezený zákaz odradí mnohé od toho, aby si velmi jednoduše zapálili. Odradí mladé, začínající kuřáky. Odradí ty, kdo kouření považují za svůj zlozvyk, ale snadno se v zakouřeném podniku vracejí do starých kolejí.

Odpůrci nového návrhu zákona upozorňují na investice podnikatelů do stavebně oddělených prostor. Argumentuje se nestabilitou podnikatelského prostředí. Obraťme prosím tuto argumentaci.
Není stabilita podnikatelského prostředí argumentem právě pro úplný zákaz kouření v restauracích? Pokud znova schválíme výjimky pro stavebně oddělené prostory, zavedeme tím složitý systém norem, předpisů, následných kontrol, sankcí, vymáhání sankcí, rozdílné interpretace, problémy s prosazováním i dodržováním předpisů atd. atd.

Výsledkem bude jen nižší ochrana zdraví a vysoká pravděpodobnost, že my zde a kolegové ve Sněmovní budeme za pár let opět projednávat úplný zákaz kouření.
Na první pohled to zní paradoxně, ale úplný zákaz kouření v restauracích znamená v delší časové perspektivě jistotu podnikatelského prostředí.

Hlavním argumentem pro zákaz kouření v restauracích jsou zdraví a ekonomické důvody.
Zákaz kouření na pracovištích, v restauracích a barech vedl v jiných zemích prokazatelně ke snížení počtu vážných respiračních a kardiovaskulárních onemocnění. Neexistuje na to 1 studie, ale hned 47 studií. Téměř z roku na rok méně infarktů a větší komfort pro astmatiky. Znatelně menší počet onemocnění dýchacích cest.
Z ekonomického pohledu: výzkumy nám říkají, že kouření se v ČR podílí na celkové roční úmrtnosti 15 až 17 procenty. Jistě: stát na spotřební dani z alkoholu a tabákových výrobků vybere ročně kolem 50 miliard korun. Ale tato omračující částka se z naší pomyslné společné kapsy obratem vysype na léčbu nemocí souvisejících s kouřením.
Kouření prokazatelně snižuje kvalitu života a je příčinou mnoha předčasných úmrtí.

Zkušenosti z jiných zemí říkají, že bezprostředně po zavedení zákazu kouření v restauracích v řádu jednotek procent tržby poklesnou, ale brzy se naopak zvýší. Neexistují tvrdá data svědčící o tom, že zákaz kouření v restauracích by měl negativní dopad na pohostinský sektor v zemích, kde byl zaveden (Itálie, Norsko, USA atd.).

Na závěr několik čísel: 62 % našich občanů dlouhodobě vadí kouření v restauracích, hospodách, kavárnách a barech (podle výzkumu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumné agentury Ipsos).
Zákaz kouření v restauracích si přeje 78 % Čechů.
Vedle 67 % občasných a 79 % příležitostných kuřáků by zákaz uvítalo i 39 % každodenních kuřáků.

Prosím, nestůjme tomuto zákonu v cestě. Děkuji.

Česká hospoda zase věc veřejná!

Do Senátu dorazil zákon o cigaretách, hospodách a lahvích alkoholu. Zákon-symbol. Dokonce ani web ministerstva zdravotnictví ho nenazývá „zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“, ale zkratkovitě zákonem protikuřáckým. Slyšíte? Jako by šlo o zákon, jehož obětí se stávají kuřáci…
Zákon se týká nejen kouření, ale i podávání alkoholických nápojů. Je kolem něj velké haló, ale přináší v podstatě jen dvě novinky. 1) Nekouření v restauracích. 2) Neprodávání alkoholických nápojů v automatech. Pro mě osobně je podstatné nejen to, KDE lze kouřit, ale také PŘED KÝM lze kouřit bez toho, že bych škodila jeho zdraví.

Zákaz kouření v restauracích vzbuzuje vášně. Jeho odpůrci zdůrazňují svobodu kouřit. Méně hlasitě i ekonomické dopady – přesvědčivá data a prognózy o menším zisku či zániku hospod totiž neexistují. Odpůrci nového zákona hájí kuřáky (a tabákové firmy) – ale rádi by také jako prémii získali i status obránců našich starých dobrých zakouřených hospůdek.
I já chodím do hospod ráda. Česká hospoda odjakživa byla, je a doufám i zůstane tím, čemu se trochu nadneseně říká „přirozená společenská instituce“. Pro mě osobně to nikdy nebyl soukromý prostor („můj hrad“), ale ta nejdokonalejší sociální síť. Dávno před zrozením Facebooku, Twitteru, Instagramu a dalších vymožeností našeho věku.

Současný zákon rozšiřuje na české hospody pravidlo, které dnes úplně samozřejmě platí v kinech, školách, vlacích a nemocnicích. Kouření se nikomu nezakazuje. Připouští se tam, kde nikoho třetího zdravotně neohrožuje. A to je všechno.
Ten, kdo si chce zakouřit, na chvíli poodejde. Ostatní na něj počkají. Mám v těchto věcech raději fakta než symboly. Kouřem načichlé svetry a dokola prané zimní bundy dětí i dospělých mě vždy otravovaly, ale dají se přežít. Daleko důležitější je, že v zemích, kde se v hospodách nekouří, je méně infarktů, méně záchvatů astmatiků, méně rakoviny plic. Méně začínajících kuřáků a více těch, kdo s kouřením neúspěšně bojovali – až do chvíle, kdy to už v hospodách nebylo možné.
Je to zákon ekonomicky výhodný a nikoho dramaticky neomezuje. Máme hodně solidární zdravotnictví, a léčba nezdravých závislostí nás tak všechny vyjde na mnohem víc než to, co z cigaret a alkoholu vybereme na daních. Čili můžeme ušetřit slušné peníze na zákrocích, jimž se můžeme jen při troše dobré vůle vyhnout.
Jistě, stejně jako u každé jiné změny, i tato bude pro ty, kdo budou muset s cigaretou ven, zpočátku nepříjemná. Ale přežijí ji.
U alkoholu se mění v podstatě jediné: nebudeme si smět koupit alkohol v automatu. Dál si můžeme koupit pivo a víno na fotbalu či jiné sportovní události. Dál si můžeme dopřát pivo a víno na zábavách, společenských akcích, farmářských trzích, v dálkových vlacích i jinde.

Zdá se, že by zákonu prospěla jedna oprava. V paragrafu 11, odst. 6, dnes stojí tato slova:

„Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.“

Možná, že by hostinští měli méně vrásek na čele, kdyby se přijal pozměňovací návrh, který by jejich odpovědnost určil o něco jasněji:

„Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.“

A poslední poznámka. Nejsem zrovna pyšná, že mladí lidé (ti, kdo se narodili v tomto století) jsou v mezinárodním srovnání přeborníky v pití a v závislosti na alkoholu. To stojí za hlubší debatu i za koordinované úsilí státu, samospráv, lékařů i aktivních spolků. Srandičky a vtípky, které kolem toho slýchám, za moc povedené nepovažuji.

Dva a půl měsíce v Senátu

Co všechno stihla nová senátorka od úspěšného druhého kola senátních voleb 15. října? Jsou to teprve dva a půl měsíce, ale zdá se to mnohem déle…

Pro občany v Praze 10, Dubči a Štěrboholech

Řešila jsem s občany Prahy 10 jejich starosti a problémy. Co to obnáší? Vyřídila jsem asi 60 telefonátů, téměř 120 e-mailů a absolvovala více než 20 schůzek na nejrůznější témata. Od nočního hluku po hledání vhodného bytu pro rodinu v nouzi.

Zveřejnila jsem závěrečný účet své kampaně (a byla bych ráda, kdyby mne následovali i ostatní, považuji to za standard).

Začala jsem ve svém Deníku senátorky zveřejňovat, co každý den dělám.

Vyjednávala jsem a zařizovala všechno tak, abych pro vás v lednu otevřela senátorskou kancelář, kde pro vás všechny budu pravidelně dostupná.

Nezapomněla jsem na Štěrboholy, kde jsem se zúčastnila zasedání zastupitelstva, ani na Dubeč, kde jsem ve spojení s panem starostou i s občany, kteří se na mě obrátili např. kvůli zavření školního bufetu.

V Senátu

Zúčastnila jsem se všech tří dosavadních zasedání Senátu.

Jsem aktivní členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Mandátového a imunitního výboru.

Prostudovala jsem více než 50 senátních tisků, desítky usnesení výborů a komisí, řadu pozměňovacích návrhů a důvodových zpráv k zákonům.

Senátní práce má smysl. Příklad 1: Díky spolupráci s kolegyní-zastupitelkou Lucií Sedmihradskou, expertkou koalice VLASTA na rozpočty měst a obcí, jsem se podílela na takřka jednomyslném senátním zamítnutí špatného zákona o rozpočtové odpovědnosti z dílny ministerstva financí.

Příklad 2: Podpořila jsem novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a novelu vinařského zákona.

Hlasovala jsem celkem 82x.

Setkala jsem se se zástupci České lékárnické komory, Svazu vinařů, neziskových organizací, Rekonstrukce státu, a dokonce i s jedním kandidátem na prezidenta.

Sečteno a podtrženo: Pracuji na tom, co jsem slíbila. Podílím se na zlepšování a opravování zákonů, které jsou špatně připravené. A ujistila jsem se o tom, že senátorka skutečně může konkrétně ovlivňovat dění v Praze 10 a spolupodílet se na tvorbě pravidel platných v celé České republice.

Budu ráda za vaši zpětnou vazbu.

Špatný předvánoční vtip! Ožívá překladiště v Malešicích… Terminál Malešice musí občané i představitelé Prahy 10 odmítnout

Dnes jsme se spolu se svým kolegou z Koalice Vlasta zastupitelem  Milanem Maršálkem osobně setkali s obyvateli starých Malešic, kteří nesouhlasí s výstavbou nového kontejnerového překladiště v místě jejich bydliště.

Řešili jsme s nimi urychlený postup v připomínkování tohoto stavebního záměru, který byl v příslušném věstníku (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037) zveřejněn těsně před Vánoci. Lhůta pro připomínkování tím pádem uplyne už 5. ledna 2017.

Je zřejmé, že načasování tohoto kroku investorem na období svátečního volna bylo účelné. Navzdory této skutečnosti jsme se ochotně vydali koordinovat občanské i odborné aktivity do terénu. Svátky nesvátky, déšť nedéšť.

Na schůzku s občany na mostě u nákladového nádraží Malešice dorazili též  vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Martin Pecánek a radní pro dopravu Martin Hejl. Dohodli jsme se na společně koordinovaném postupu. Naše (zatím) opoziční práce není zbytečná.

Rozpočtová odpovědnost – past na obce?

Na druhé schůzi Senátu byl projednáván zákon o rozpočtové odpovědnosti. Z materiálů, které jsem obdržela, bylo jasné, že je to zákon, který ovlivní činnosti obcí a měst, ale neměří všem stejným dílem. O stanovisko jsem požádala docentku Lucii Sedmihradskou, naši kolegyni z Koalice Vlasta, expertku na rozpočty obcí z VŠE.

Zákon byl špatně připraven. Z původně ústavního zákona, který nenašel ve Sněmovně dostatečnou podporu, se stal zákon běžný, který se dá mnohem snáze měnit. Argumentovalo se také nutností urychleně implementovat směrnici Rady EU, jež členským státům ukládá zavést zásady a principy posilující transparentnost a zdraví veřejných financí. Mělo se tak stát do 31. prosince 2013. Asi i kvůli tomu se na zákon tolik spěchalo. Je zarážející, že předkladatelé nebyli schopni připravit kvalitní zákon a zajistit si dostatečnou podporu.

O co jde po obsahové stránce? Vláda má pod přímou kontrolou pouze vybrané ústřední vládní instituce. Jenže rozpočtová politika je realizována na všech úrovních, samosprávou (resp. územními samosprávními celky), ale také zdravotními pojišťovnami a dalšími veřejnými institucemi. Zákon nastavuje pravidla transparentního a vyrovnaného hospodaření i pro ty úrovně vlády, které stát dosud přímo nekontroloval. Jenže stanovuje pro různé subjekty různá omezující pravidla.

„Navrhované dluhové pravidlo pro územní samosprávy je v praxi různě přísné pro různé obce. 53 % obcí by si nemohlo půjčit víc než 5 milionů Kč. To jim prakticky znemožní se rozvíjet. Nebudou si totiž moci půjčit ani na spoluúčast u dotace,“ prohlásila Lucie Sedmihradská.

Dlužno podotknout, že příčina finančních potíží většiny obcí leží jinde než v přijetí nadměrného dluhu. Babišem navržená regulace dolehne na obce, které podle Monitoringu hospodaření obcí problémy nemají, a naopak ji nepocítí obce, které problémy mají.

O zákonu se hlasovalo 30. listopadu a já jsem hlasovala pro zamítnutí, stejně jako dalších 63 senátorů a senátorek z celkem 67, a to včetně senátorů reprezentujících hnutí ANO, tedy předkladatele. Doufám, že velmi vážné chyby v zákoně budou opraveny a principy vyrovnaného hospodaření a transparentních veřejných financí budou nastaveny stejně pro všechny.