RENATA
CHMELOVÁ

Dýchám pro Desítku

RENATA CHMELOVÁ, 2 DĚTI,
ŽIJU V ZÁBĚHLICÍCH.

Jsem vaše senátorka ve volebním obvodě Praha 22 - Praha 10, Dubeč a Štěrboholy už šestým rokem. Chci dál dýchat pro Desítku a i nadále stát při našich občanech, mých sousedech.

Svou politiku budu stavět na stejných pilířích, jako dosud. Jsou jimi pomoc konkrétním lidem, pevné postoje, z nichž neuhýbám, péče o veřejný prostor, zastání pro slabší a krizový management. Nepanikařila jsem a jednala a jednám v souladu se svými hodnotami, ať už bojujeme s covidovou pandemií, nebo čelíme humanitární katastrofě.

Jsem ráda, že se mě v letošních volbách rozhodli podpořit Starostové a nezávislí, Koalice VLASTA, Liberálně ekologická strana, Strana Zelených a SEN 21.

Opět se ucházím jako nestranická kandidátka o Vaši důvěru, abych vám ze Senátu pomáhala a pracovala pro Desítku.

Přečtěte si moje noviny, kde představuji svůj program Dýchám pro Desítku: Dýchám pro Desítku.

Můj příběh

Můj příběh začal v roce 2008, když jsem zaznamenala, že v krásném přírodním parku Trojmezí chtějí developeři postavit sídliště. Podílela jsem se na petici, kterou podpořilo 16 tisíc z vás, desítkových sousedů. Společně jsme tak zabránili zničení obrovské zelené plochy, zelených plic naší Desítky.

Ano, když má člověk podporu svých spoluobčanů, zmůže toho spoustu. Než jsem se stala senátorkou (2016) a poté i starostkou (2018), říkalo se Praze 10 Zátoka sviní, a tamní politici měli ke svým občanům na míle daleko.

Již 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Vždy jsem chodila mezi vás, otevřela jsem vám politiku. A motivovala vás, abyste se aktivně spolupodíleli na podobě místa, v němž žijete.

Možná vám přijde, že Senát je z Desítky až moc daleko. Ale možná zdání trochu klame. Pokud máte radost, že na ulicích výrazně ubylo autovraků, a že se vám i díky tomu lépe parkuje, vězte, že se tak stalo především díky mé dvouapůlroční práci na novele zákona, která umožnila rychlejší odtahování autovraků.

Výrazně jsem také pomohla občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi. Iniciovala jsem totiž podání úspěšné žaloby na neústavnost tzv. bezdoplatkových zón. Ústavu a základní práva občanů nelze omezovat politicky výhodnými kroky! Dlouhodobě se věnuji špatně fungujícímu Úřadu práce a pomohla jsem tak stovkám z vás – zejména osamělým seniorům a samoživitelkám.

Dlouhodobě se veřejně stavím proti rozpínavosti Ruska a Číny a jejich pronikání do řízení našeho státu. Podporuji svobodnou a prozápadní Ukrajinu. Nezávislá platforma Rekonstrukce státu mne považuje za jednu z nejaktivnějších senátorek v boji proti korupci.

Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti, ve volném čase se nejraději starám o zahrádku a květiny.

Moje práce v senátu

V Senátu se věnuji nejen opravování zákonů. I malé změny mohou pro náš život znamenat mnoho. Snažím se propojovat jednotlivé zájmy a skupiny, lokální problémy s celostátními tématy. Specializuji se na územní plánování, na tvorbu strategických městských plánů a na zapojování veřejnosti do rozhodování a ochranu životního prostředí.

Mojí práci můžete sledovat na stránkách na stránkách Senátu a na mém blogu.

Můj program

ZDRAVÁ ZEMĚ

Česká republika čelí globálním zdravotním rizikům, válečnému konfliktu v Evropě, klimatické změně a vysoké inflaci. Chci u všech těchto výzev hledat jak legislativní řešení, tak i místní dohodu.

Budu posilovat roli veřejnosti a přísnější postihy za ničení přírody.

Budu bojovat proti důsledkům klimatických změn a budu při tom naslouchat odborníkům.

Budu bojovat proti přebytečnému odpadu - podpořím jeho znovuvyužití, vznik re-use center, zálohování PET lahví, environmentální osvětu a výchovu.

Zasadím se o takové financování sportovních a volnočasových aktivit, aby si je mohl dovolit každý.

Chci zvýšit dotační příležitosti a investice do sportovní infrastruktury.

Budu usilovat o snížení administrativní zátěže pro sportovní kluby, spolky a organizace.

Dál budu klást důraz na strategické plánování a zapojovat do něj veřejnost, v Praze 10 už jsem coby starostka prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na 10 let.

V připravované legislativě budu podporovat povinné konzultace s veřejností všude tam, kde to má smysl.

Zasadím se o lepší ochranu památek a vyšší sankce při porušení pravidel památkové péče.

SPOLEHLIVÝ STÁT

Důvěra občanů v politiky není samozřejmost, politici si ji musí zasloužit. Budu obyvatelům i nadále naslouchat a pokračovat v boji za spravedlnost, transparentnost a proti korupci.

Dveře mé kanceláře zůstanou otevřené, každý týden v určené hodiny.

Budu propojovat - občany, odborníky, zástupce spolků, sdružení, škol a dalších aktérů.

Budu nadále aktivní občankou.

Budu usilovat o spravedlivé přerozdělování peněz pro obce a regiony.

Budu podporovat zveřejňování dat o správě obcí, krajů i státu.

Zasadím se o efektivní vynakládání národních a evropských dotačních titulů, aby sloužily veřejnosti, ne úzkým lobbistickým skupinám.

Budu dál podporovat protikorupční zákony.

Etická pravidla musí být standardem, a to na všech úrovních státní správy a samosprávy.

Budu chránit konstruktivní kritiky a whistleblowery.

SPOLEČNÁ BUDOUCNOST

Naše budoucnost stojí na západních hodnotách, kvalitním vzdělání, vzájemné solidaritě a na zákonech ve prospěch občanů. Budu pracovat na tom, aby vše zmíněné platilo.

Česká republika má své pevné místo ve strukturách EU a NATO.

Podporuji "havlovskou zahraničněpolitickou cestu".

Buďme solidární s ukrajinskými ženami a dětmi, obětem války je třeba poskytnout podporu.

Budu se zasazovat o systémové investice do školské infrastruktury.

Budu dál pracovat na rozvoji dostupného a sociálního bydlení.

Nabízím poradenství a zastání občanům v těžkých životních situacích.

Budu řešit místní problémy na národní úrovni - často není jiná možnost, než změnit legislativu.

Zasadím se o to, aby nově připravované zákony myslely na citlivé skupiny obyvatelstva.

Zasadím se o opravy zákonů k lepšímu.

Co se mi dosud podařilo

Za dobu mého mandátu v Senátu jsem působila, jako předsedkyně Podvýboru pro bydlení, místopředsedkyně a členka Výboru pro veřejnou správu a životní prostředí. Stala jsem se historicky první ženou v Senátu zařazenou do Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Dále jsem také členkou Mandátového a imunitního výboru a Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy. Spoluzaložila jsem Platformu pražských senátorů, kde řešíme klíčová témata, jež trápí naše hlavní město. Osobně a aktivně se zde věnuji hrozbám spojeným s přípravou územního plánu hl. m. Prahy. Jako její členka jsem prosadila ústavní stížnost s cílem zrušit bezdávkové zóny. Opakovaně jsem vystoupila na Zastupitelstvu hlavního města i v dalších orgánech ohledně hrozby výstavby terminálu Malešice. Reakcí bylo zpracování logistiky v celé Praze a hledání vhodnějšího místa pro dopravní terminál.

 • Prosadila jsem změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích tak, abychom se zbavili vraků v ulicích.
 • Hlasovala jsem PRO zákaz kožešinových farem. Ochrana životního prostředí, zákaz kožešinových farem, regulace plastů a využití odpadů v oběhovém hospodářství patří rozhodně mezi mé priority. Upozornila jsem také Evropskou komisi na nadprodukci levného plastu, který škodí lidem i přírodě.
 • Podpořila jsem elektronizaci veřejné správy a kritizovala jsem liknavý postoj vlády k nařízení GDPR.
 • Podpořila jsem zákon o registru smluv (neomezování zveřejňování smluv, což vede k posilování důvěry k veřejným institucím).
 • Podpořila jsem vznik Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

 • Byla jsem oceněna Rekonstrukcí státu jako nejaktivnější senátorka v prosazování protikorupčních zákonů.
 • Jsem PRO odpovědnou a rozvážnou přímou demokracii.
 • Podpořila jsem novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a novelu vinařského zákona.
 • Hlasovala jsem PRO regulaci billboardů ve veřejném prostoru.
 • Stavební zákon: předložila jsem řadu pozměňovacích návrhů k územnímu plánování a upozornila tak na řadu nesrovnalostí.
 • Finančně dostupné bydlení: navázala jsem spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a uceleně sleduji toto téma (pravidelně se účastním seminářů, konferencí, pročítám vládní návrhy, atd.). Podporuji vznik zákona o sociálním bydlení. Stala jsem se předsedkyní Podvýboru pro bydlení v Senátu.
 • Pomohla jsem desítkám žadatelů Úřadu práce k vyřízení jejich žádostí, jednalo se zejména o zpožděné vyplácení rodičovských příspěvků a příspěvků na bydlení, na které lidé čekali i několik měsíců.
 • Zastala jsem se 70.000 rodin, aby získaly navýšení rodičovského příspěvku.
 • Uspořádala jsem putovní výstavu k výročí 130 let Karla Čapka a tři koncerty v rámci Kulturního léta Senátu.
 • Během senátorského mandátu jsem se zúčastnila mnoha jednání pléna Senátu a výborů, pietních aktů a schůzek. Na stránkách Senátu si můžete prohlédnout konkrétní statistiku a přehled toho, jak jsem hlasovala v jednotlivých případech, kde jsem byla zpravodajkou či mou účast na jednání pléna Senátu. Více se dočtete na mém blogu.

Pracovní zkušenosti

 • 2016 – doposud

  Senát PČR - nezávislá Senátorka za volební obvod č 22 - Praha 10, Dubeč a Štěrboholy.

 • 2018 - 2022 (do 27.6.)

  Starostka městské části Praha 10

 • 2015 – 2016

  ARNIKA – ekologická organizace, vedoucí projektu a specialista na zapojování veřejnosti do územního plánování

 • 2014 – 2018

  Zastupitelka MČ Praha 10, předsedkyně klubu zastupitelů za koalici VLASTA členka Kontrolního výboru, Komise územního rozvoje a Komise bytové politiky, členka školské rady ZŠ Práčská

 • 2014 – 2016

  OSVČ: zapojování veřejnosti do rozhodování, projekty pro: MČ Praha Vinoř, město Chrudim, MČ Praha 5

 • 2013 – doposud

  členka Správní rady BOTIČ o.p.s. - vzdělávání, výchova a osvěta v ekologickém středisku Toulcův dvůr

 • 2009 - 2021

  Občanské sdružení TROJMEZÍ, koordinátorka „Koalice občanských sdružení Trojmezí“

 • 2010-2011

  ARNIKA, ekologická organizace, výkonná ředitelka

 • 1997-2010

  Asseco Solutions, a.s. (dříve LCS International, a.s.), vývoj a implementace ekonomických systémů HELIOS (2009-2010: projektová manažerka; 2002-2009: plánovaná péče o děti; 2001–2002: obchodní ředitelka a místopředsedkyně představenstva dceřiné společnosti; 1997-2001: manažerka partnerské sítě)

 • 1996-1997

  PragoData, a.s., vývoj a implementace podnikových informačních systémů, marketingová manažerka

 • 1994–1995

  AISA Média, s.r.o., výzkum médií v ČR, dceřiná společnost výzkumné agentury AISA, marketing a prodej výzkumů

 • 1990-1994

  ELKO s.r.o., velkoobchod výpočetní technikou, reklama, marketing, prodejce HW

 • 1989-1990

  Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy, operátorka grafického informačního systému

 • Studium 1984-1988

  Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, obor: automatizační technika

17. 2. 1971

Deník senátorky

email: chmelovar@senat.cz
telefon: 724 022 964
adresa: Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice
hodiny pro veřejnost: Pondělí 16:00 - 18:00
transparentní volební účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2502257286

Jsem pro Vás i na sociálních sítích, sledujte mou cestu