RENATA
CHMELOVÁ

Kdo jsem?

RENATA CHMELOVÁ, 2 DĚTI,
ŽIJU V ZÁBĚHLICÍCH.

V říjnu 2016 jsem se stala vaší senátorkou ve volebním obvodě číslo 22. V druhém kole senátních voleb jsem získala 8255 hlasů (57,45 %). Vaší důvěry si velmi vážím. Zvítězila jsem v 87 okrscích ze 107. Děkuji za všechny hlasy. Co z nich pro mě vyplývá? Jedno jediné: začala jsem pracovat hned po volbách pro všechny občany Prahy 10, Dubče a Štěrbohol. Nejen pro ty, kteří mne volili, ale pro všechny. Věřím, že jsem senátorkou, která spojuje a která staví mosty.

V Senátu se věnuji nejen opravování zákonů. I malé změny mohou pro náš život znamenat mnoho. Snažím se propojovat jednotlivé zájmy a skupiny, lokální problémy s celostátními tématy. Specializuji se na územní plánování, na tvorbu strategických městských plánů a na zapojování veřejnosti do rozhodování.

Od roku 2014 jsem zastupitelka MČ Praha 10 a deset let aktivně zasahuji do veřejného dění v Praze 10. Spoluzakládala jsem činnost dvou občanských iniciativ: Koalice Trojmezí a Společně pro Desítku. V říjnu 2014 jsem kandidovala jako lídryně za koalici VLASTA („VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů“) do Zastupitelstva MČ Praha 10. Druhé místo a zisk 17,77 % znamenalo celkem 8 míst v zastupitelstvu.

Můj příběh

Senát

Na jaře 2016 jsem se rozhodla kandidovat do Senátu. Zvážila jsem důkladně, jak bych mohla jako senátorka lépe bránit veřejný zájem a pracovat pro vás. V tomto rozhodnutí mě podpořili jednomyslně všichni kolegové ze zastupitelského klubu koalice VLASTA. Do kampaně VLASTY se pak zapojili moji dlouholetí kamarádi a podporovatelé nestraníci i členové a sympatizanti KDU-ČSL, Pirátů, lokálního hnuti Desítka pro domácí a Liberálně ekologické strany. Jen díky tomuto společnému úsilí jsem se stala senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy.

Trojmezí

V roce 2009 jsem vyvolala kampaň proti zástavbě přírodního parku Hostivař-Záběhlice v lokalitě Trojmezí, kterou během 11 dnů podpořilo podpisem petice
16 000 občanů. Trojmezí je největší chráněná zelená plocha Prahy 10. Od roku 2011 až dosud se podílím na zapojení veřejnosti do rozhodování o této lokalitě a na přípravách Metropolitního plánu hl. m. Prahy.


Společně pro Desítku

V roce 2011 jsem se podílela na propojení patnácti spolků Prahy 10, za které jsem vyjednávala s vedením radnice o zapojení občanů do rozhodování v různých oblastech. Aktivita přinesla dva dílčí výsledky: proškolení úředníků i politiků v oblasti participace a spuštění pilotního participačního projektu.


V roce 2013 jsem prosadila zapojení obyvatel do rozhodování o nové budově úřadu MČ Praha 10. Po krachu jednání s tehdejší reprezentací (Milan Richter, Bohumil Zoufalík, Ivana Cabrnochová aj.) jsem spoluiniciovala a z velké části realizovala kampaň "Stop miliardové radnici". Tato petice občanů Prahy 10 přispěla jak k pozastavení projektu nové radnice na Hagiboru, tak i k úspěchu koalice VLASTA ve volbách (17,77 %, 8 mandátů z celkem 40).

Pracovní zkušenosti

 • 2016 – doposud

  Senát PČR - nezávislá Senátorka za volební obvod č 22 - Praha 10, Dubeč a Štěrboholy.

 • 2015 – 2016

  ARNIKA – ekologická organizace, vedoucí projektu a specialista na zapojování veřejnosti do územního plánování

 • 2014 – doposud

  Zastupitelka MČ Praha 10, předsedkyně klubu zastupitelů za koalici VLASTA členka Kontrolního výboru, Komise územního rozvoje a Komise bytové politiky, členka školské rady ZŠ Práčská

 • 2014 – 2016

  OSVČ: zapojování veřejnosti do rozhodování, projekty pro: MČ Praha Vinoř, město Chrudim, MČ Praha 5

 • 2013 – doposud

  členka Správní rady BOTIČ o.p.s. - vzdělávání, výchova a osvěta v ekologickém středisku Toulcův dvůr

 • 2009 - doposud

  Občanské sdružení TROJMEZÍ, koordinátorka „Koalice občanských sdružení Trojmezí“

 • 2010-2011

  ARNIKA, ekologická organizace, výkonná ředitelka

 • 1997-2010

  Asseco Solutions, a.s. (dříve LCS International, a.s.), vývoj a implementace ekonomických systémů HELIOS (2009-2010: projektová manažerka; 2002-2009: plánovaná péče o děti; 2001–2002: obchodní ředitelka a místopředsedkyně představenstva dceřiné společnosti; 1997-2001: manažerka partnerské sítě)

 • 1996-1997

  PragoData, a.s., vývoj a implementace podnikových informačních systémů, marketingová manažerka

 • 1994–1995

  AISA Média, s.r.o., výzkum médií v ČR, dceřiná společnost výzkumné agentury AISA, marketing a prodej výzkumů

 • 1990-1994

  ELKO s.r.o., velkoobchod výpočetní technikou, reklama, marketing, prodejce HW

 • 1989-1990

  Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy, operátorka grafického informačního systému

 • Studium 1984-1988

  Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, obor: automatizační technika

Můj program

Z VAŠÍ PODPORY, KMOTRŮM NAVZDORY!

V Senátu budu hájit Vaše zájmy stejně, jako je hájím v zastupitelstvu Prahy 10 a v občanských aktivitách. Věděli jste, kolik toho senátorka může?

1. Budu mluvčí těch, kdo potřebují naši pomoc.

Rodiny, neziskové organizace, sportovci, senioři i mladí potřebují zastání. Jako senátorka mohu organizovat veřejná slyšení a kulaté stoly s odborníky, a tak přispět k přípravě lepších zákonů. Propojím tak občany s lidmi z praxe. Dělám to léta a jde mi to velmi dobře.

Ve své profesi propojuji ochranu životního prostředí a urbanismus, tedy zachování určitých hodnot s rozvíjením hodnot nových.

Zasazuji se o důslednou ochranu přírody a krajiny, která nesmí podléhat čistě komerčním zájmům. Rozvoj měst by neměl probíhat chaoticky, měl by být citlivě regulován.

V Česku by i nadále měl být zachován volný pohyb krajinou. Omezení by měla být minimální.

Za velkou výzvu považuji dostupné či důstojné bydlení. Sociální bydlení potřebuje zhruba 5 % nejchudších domácností. Relativní nedostupnost bydlení ale trápí daleko větší okruh domácností.

Na koncepci dostupného bydlení je zapotřebí dialogu a spolupráce státu, obcí i soukromého sektoru, zákonodárců, architektů, ministerstva práce a sociálních věcí i pro místní rozvoj atd.

Sport je důležitý fenomén, který prochází všemi oblastmi života. Stmeluje komunitu a smazává umělé sociální rozdíly. Kdo pravidelně sportuje, je zdravější a šetří peníze ve zdravotnickém systému. Sport má přesah i do školství a ekonomiky.

Podporovat sport znamená víc než podporu jedné části spolkového života. Budu spolupracovat na zlepšení financování sportu na celostátní i místní úrovni. Jasná pravidla a systém musí nastoupit místo nepřehledného, nestabilního a klientelistického způsobu financování, závisejícího na libovůli momentálních mocných.

2. Budu v pravou chvíli a na pravém místě hájit zájmy Prahy 10, Dubče a Štěrbohol.

Chcete zachovat klidné místo nebo zdravé životní prostředí ve svém okolí? Nezdá se vám nějaká stavba? Potřebuje podporu vaše škola, vaše památka?

Pokud se na mne jako senátorku obrátíte, máte větší šanci na zlepšení než u jiných politiků. Senátorka může promluvit na vašem zastupitelstvu i na zastupitelstvu hlavního města, kdykoliv o to požádá. Takové právo nemá ani Váš starosta! Senátorku jako já si nedovolí obejít.

Budu Vaše vlastní senátorka. Minimálně jeden den v týdnu v terénu pro vás a u vás. 2x měsíčně Praha 10, 1x za 2 měsíce Dubeč, 1x za 2 měsíce Štěrboholy.

Ze své senátorské kanceláře udělám místo setkávání místních neziskovek. Navážu tak na práci Zuzany Roithové. Spolu s vámi pojmenuji hlavní problémy ve vašem okolí a budu tlačit na nápravu. Podařilo se mi to už v Trojmezí, u miliardové radnice na Hagiboru i u Horského hotelu na Černé Hoře.

Chci lepší územní plán hl. m. Ráda vám kvůli tomu budu otevírat dveře na Magistrátu.

Chci zapojovat občany do spolurozhodování o místě, kde žijí. Umím a chci pomoci místním sdružením, společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům i jednotlivcům vstoupit do procesu projednávání územních změn.

Propaguji participaci jako účinný nástroj komunikace veřejné správy s veřejností. Na včasné vzájemné komunikaci vyděláme všichni.

Zahájím diskusi o podmínkách vyvolání místního referenda. Tento nástroj nemůže nahradit zastupitelský způsob vlády, je ale užitečným lokálním doplňkem. Za klíčové považuji: počet potřebných podpisů; procento příchozích, aby bylo referendum platné; a paralelní aktivity samospráv, které mohou referendum zhatit (případy „antireferend“ v Jílovišti a Praze 10).

3. Budu hledat a opravovat chyby v našich zákonech.

Právě to je úlohou Senátu. Malé změny k lepšímu znamenají mnohdy klidnější život pro všechny. Naopak některé mezery v paragrafech přinášejí velké výhody lobbistům a kmotrům. Na mne si ale nepřijdou. Zabetonovat Trojmezí ani postavit miliardovou radnici na Hagiboru se jim nepodařilo. Ze Senátu mi to vše půjde ještě líp!

Prosazuji otevřená data ve veřejné správě. Zveřejněná data umožňují kontrolovat, jak se hospodaří s daněmi a jaké jsou náklady organizací, které podporujeme. Otevřená data znamenají efektivnější veřejnou správu a fungují jen tehdy, když znamenají menší byrokracii.

Mít přístup k potřebným datům není samoúčelné. Umožňuje to občanům zapojit se lépe do rozhodování ve své obci a svém městě a podílet se na fungování našeho státu.

Budu prosazovat zákonné rozšíření pravomocí kontrolních výborů zastupitelstev. Kontrolní výbory by měly mít právo kontrolovat nejen zákonnost při hospodaření obcí, ale i právo sledovat hospodárnost a efektivnost jako takovou. S veřejnými prostředky se musí hospodařit pečlivě, s náležitými informacemi a v obecním či městském zájmu.

Diskusí zvláště se senátory-starosty a radními měst chci také dojít k zákonné úpravě, kterou by bylo možno účinněji kontrolovat městské akciové společnosti. Ve větších městech se i jinde než ve strategických odvětvích (veřejná doprava, energetické firmy) setkáváme s neprůhlednými holdingovými strukturami. I když tyto akciovky města vlastní ze 100 % a radní je v působnosti valné hromady spolu s představenstvem řídí, jsou v zásadě nekontrolovatelné a často velice ztrátové.

Deník senátorky

email: chmelovar@senat.cz
telefon: 724 022 964
adresa: Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice
hodiny pro veřejnost: Pondělí 16:00 - 18:00

Jsem pro Vás i na sociálních sítích, sledujte mou cestu