Vzpomínáte si na dehonestační anonymní noviny „Na vlastní oči Praha 10“, když jsem kandidovala do Senátu?

Jednatel firmy Strategic Consulting, s.r.o., která vydává inzertní časopis „Naše Praha 10“, pan Jan Čížek se dne 29. 11. 2017 v rozhovoru pro server Aktuálně.cz a 30. 11. 2017 na sociální síti Facebook veřejně přiznal, že jeho firma v roce 2016 „zajistila vydavatelský servis“ anonymní tiskoviny „Na vlastní oči Praha 10“ pro jeho synovce Michala Klementa, který se prý takto snažil rozjet svůj podnikatelský projekt a v kterém mu on, jako zkušený vydavatel, radil.


Cílem tiskoviny „Na Vlastní Oči Praha 10“ bylo podle mého názoru narušit čestnost a poctivost senátní volební kampaně v roce 2016 tím, že o mě, jako kandidátce voleb do Senátu Parlamentu ČR, jakož i celé Koalici Vlasta, byly publikovány nepravdivé, vymyšlené a lživé informace a údaje. Tiskovina byla vydána anonymně, a ačkoli šlo od druhého čísla o tiskovinu periodickou, nebyla registrována na Ministerstvu kultury, jak je to ze zákona povinné.

Proto jsem v pátek 8. 12. 2017 na zasedání zastupitelstva MČ Praha 10, kde jsem předsedkyní zastupitelského klubu Koalice VLASTA, podala návrh na zařazení bodu Výzva Radě MČ Praha 10 k ukončení veškeré spolupráce MČ Praha 10 s firmou Strategic Consulting, s.r.o. na program jednání.

Návrh na veřejné projednání mého bodu nebyl zastupitelstvem schválen hlasy: komplet TOP09/ZELENÍ/ODS/exODS ZOUFALÍK/KSČM a částí hlasů ANO a ČSSD.
Sice bylo starostou neformálně přislíbeno, že to bude projednáno na jednání informační komise Rady MČ Prahy 10, ale to je NEVEŘEJNÉ a koalice VLASTA tam nemá člena, a i když budeme přizváni, nemáme hlasovací právo.

Vyzvala jsem tedy Radu MČ Praha 10, aby ukončila veškerou spolupráci s panem Čížkem a jeho firmou z důvodu zachování dobrého jména městské části a v zájmu městské části a jejich občanů. Firma Strategic Consulting je vydavatelem periodické tiskoviny „Naše Praha 10“, kde MČ Praha 10 oficiálně umisťuje své inzeráty. Firma tedy čerpá nemalé veřejné prostředky od občanů Prahy 10. Jen v letech 2016 a 2017 inkasovala firma Strategic Consulting za inzerci a prodej tiskoviny Naše Praha 10 8,1 mil. Kč.

Dále jsem zjistila, že v době konání volební kampaně do Senátu v roce 2016 zaplatila MČ Praha 10 za jednu stranu inzerce, kde propagovala „Dny Prahy 10“, téměř 2,5x více než kdykoliv jindy a za druhou stranu inzerce, kde propagovala vlastivědné vycházky, cenu obvyklou. Kdo další v tomto čísle inzeroval, si můžete zkontrolovat zde. (soubor NP10 – 15/2016), ale jejich ceny za inzerci se asi nikdy nedozvíme.

Proto jsem interpelovala Radu MČ Prahy 10 na zasedání zastupitelstva.

  1. Proč Městská část Praha 10 ve vydání čtrnáctideníku Naše Praha 10 č. 15, které vyšlo 23.9.2016 (období předvolební kampaně do Senátu Parlamentu ČR) zaplatila za publikovanou inzerci „1/1 zrcadlo“ částku 60 000 Kč bez DPH (s DPH 72 600 Kč – viz faktura č. 1631858), ačkoliv za obdobný druh inzerce v jiných vydáních tohoto periodika (např. vydání č. 14, 17, 18 – viz faktury č. 1631781, 1632147, 1632293) platí Městská část Praha 10 částku 25 000 Kč bez DPH (s DPH 30 250 Kč)?
  2. Proč si Městská část Praha 10 kupuje od firmy Strategic Consulting, s.r.o. se sídlem Pod Rapidem 2454/10, 100 00, Praha 10, 1000 kusů tištěného vydání čtrnáctideníku Naše Praha 10 včetně dopravy (např. výtisk č. 15 – objednávka ÚMČ Praha 10 č. OKP/1458/2016, nebo výtisky č. 16 a 17 – objednávka č. OKP/1608/2016), ačkoliv je toto periodikum jinak neprodejné?

Odpověděl pouze tiskový mluvčí na mikrofon, že v tomto čísle byl inzertní přetlak kvůli volbám do Senátu a proto byli nuceni zaplatit zvýšenou částku. Časopis kupují proto, že 1000 ks se extra navíc tiskne právě pro použití MČ Praha 10. Až bude k dispozici stenozáznam z jednání, uvedu zde jeho přesnou odpověď.

 

Zadávat zakázky pro firmu Strategic Consulting, s. r. o., může MČ Praha 10 díky usnesení Rady MČ Praha 10 č. 1110 z 15. prosince 2015. Důvodová zpráva k tomuto usnesení vypočítává informační kanály, které MČ Praha 10 hodlá využívat. Jedním z nich je i inzerování v tiskovinách soukromých vlastníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *