Konec autovraků v Česku

Poslanci v lednu definitivně schválili novelu zákona o pozemních komunikacích, kterou jsem osobně iniciovala ještě u bývalého ministra dopravy Dana Ťoka. Návrh má našim městům a obcím rozvázat ruce a umožnit jim snazší a rychlejší likvidaci autovraků ze svých ulic. Nově by totiž úřady mohly rozhodnout o odstranění jakéhokoliv vozidla z pozemní komunikace, které má déle než 6 měsíců propadlou technickou.

Od roku 2015 nedovoluje česká legislativa tuzemským městům a obcím odstra- ňovat vozidla, která sice na první pohled vypadají jako nepojízdné vraky, ovšem zákonem velmi nevhodně nastavenou definici autovraku téměř nikdy nenaplní.

§ 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích hovoří totiž o vraku jako o vozidlu, které je „pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“.

Mé jednání s Ministerstvem dopravy

Počátkem roku 2018 jsem proto k tématu autovraků iniciovala jednání na Ministerstvu dopravy. Stále častěji se na mě totiž s tímto problémem obraceli jak občané v mé senátorské kanceláři, tak i já sama jsem si narůstajícího problému všímala čím dál víc u nás v MČ Praha 10.

Na jednání s úředníky Ministerstva dopravy jsem šla již vybavena praktickými zkušenostmi od obvodního ředitelství městské policie na Praze 10, silničního správního úřadu či ředitele odboru dopravních agend na pražském magistrátu. Na resortu dopravy mi však tehdy bylo sděleno, že se úředníci aktuálně zabývají výběrem dodavatele elektronického mýta a na nic jiného nemají čas.

Situace v ulicích Prahy 10, kde se navíc potýkáme se závažným nedostatkem parkovacích míst pro naše rezidenty, se však čím dál více zhoršovala. Rozhodla jsem se proto v září 2018 iniciovat další schůzku – tentokrét již přímo s ministrem dopravy Danem Ťokem. Ten nakonec po naší schůzce sám uznal vážnost problému a přilsíbil zadat svým legislativcům zpracování návrhu potřebné novely.

Již v listopadu 2018 tak spatřila světlo světa současná novela zákona o pozemních komunikacích, jejíž předložení bylo nakonec ministerstvem svěřeno skupině poslanců za hnutí ANO. Podle tohoto návrhu budou mít obce právo nechat odstranit jakékoliv vozidlo, pokud má neplatnou STK déle než 6 měsíců. To vše samozřejmě po řádném obeslání provozovatele vozidla.

V březnu 2019 jsem pak ještě osobně požádala ministra Ťoka o doplnění předloženého návrhu o to, aby v případě zániku silničního vozidla v registru vozidel bylo postupováno nikoli vůči provozovateli, ale vůči jeho vlastníkovi. Vozidla zaniklá v tzv. polopřevodu totiž nebude již nikdy možné po novele zákona z roku 2015 znovu legálně provozovat, a navíc tvoří někde až polovinu všech „odložených“ vozidel v ulicích.

Novelu vyhlíží nejen starostové, ale i občané

Návrh zákona pobyl v Poslanecké sněmovně celkem 15 měsíců. Nakonec ho ale poslanci definitivně schválili na své 40. schůzi 22. ledna 2020 jasnou převahou 179 hlasů ze 184 přítomných poslanců.

Poslanci dlouho spekulovali nad tím, zda by doba neplatné STK potřebná pro odstranění vozidla neměla být zkrácena jen na 3 měsíce. Já jsem však přesvědčena, že tato poloviční lhůta by mohla poškodit práva majitelů, a to např. s ohledem na jejich dlouhodobější zahraniční pobyt, hospitalizaci či pouhou platební neschopnost.

Tuto novelu silničního zákona již netrpělivě vyhlíží nejen starostové, ale i mnozí občané. Vraky totiž již několik let nejenže hyzdí veřejné prostranství, představují nebezpečí pro okolí, ale především zabírají už tak nedostatková parkovací místa.

Závěrem je samozřejmě možné dodat, že kdyby se poslanci v uplynulém roce opakovaně nezabývali záležitostmi, jako je např. audit Evropské komise ohledně českého premiéra, mohla česká města a obce již tuto novelu dávno implementovat do praxe.

Renata Chmelová

předsedkyně Podvýboru pro bydlení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/casopis/2020/1?ke_dni=23.2.2020&O=12

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *