Jak ÚP zvládnou rychle pomáhat těm, kdo se teď dostanou do nouze?

Jak Úřady práce zvládnou pomáhat těm, kdo se dostanou do nouze z důvodu vládních opatření s onemocněním COVID-19?

„ÚP ČR umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online.“ Tak to stojí na letáčku dostupném  na stránkách uradprace.cz. „Přijatá opatření prý nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům.“ Zkušenosti mezi občany na Praze 10 jsou ovšem odlišné. Co s tím, když ani v minulosti neprobíhalo na úřadech práce vše tak, jak má? Jak se s novou situací vyrovnají pracovníci teď?

Nechala jsem si v minulosti zpracovat analýzu situace na úřadech práce po celé České republice. Výsledky analýzy jsem nedávno prezentovala při svém vystoupení zde v Senátu. Moje asistentka obvolala všech 206 úřadů práce a zjistili jsme, že největším problémem, s kterým se úřady práce potýkají, je nedostatek zaměstnanců, nedostatečná komunikace, neinformovanost. Na 46 % pracovišť se nedovoláte na první pokus. A to vše bylo před nynějšími opatřeními!

A jaká je situace nyní?

Některé ÚP zcela omezily svůj provoz, na zavřené mříži mají pouze připnutou cedulku. Dne 23.3. ÚP P10 zavřený. Označený „Úřední hodiny po a st 9-12 JEN PRO POZVANÉ.“ Žádný telefonní kontakt, žádný email. Pozvaných jsou jen jednotky. Zejména senioři nejsou informovaní, nevědí, co dělat a obrací se na ÚMČ, který svými dotazy jednak zatěžují, jednak jim úředníci nemohou poskytnout informace, které nespadají do jejich působnosti. Stejně tak je situace komplikovaná pro nové žadatele, kteří se v systému dávek navíc neorientují a potřebují aspoň telefonicky či emailem poradit.

Kde vidím největší problémy?

Příklad 1: Na ÚP se dlouhodobě není možné dovolat. V současné situaci je to o to horší. Po sloučení pracovišť – např. sloučením pracoviště úřadů práce Prahy 10 a Prahy 15 se navýšil objem klientů cca o 1/3 klientů, ale pracoviště na Praze 10 nedostalo žádné zaměstnance navíc – dochází ke zpožděním výplat dávek (více dávek je vyplaceno v pozdějších termínech, i když bývá dodržena zákonná lhůta, v několika případech došlo ke zpoždění z důvodu chyby na straně ÚP). My jako samospráva normálně fungujeme přesně dle nařízení vlády pro všechny (PO a ST 3h otevřeno). Úřad práce se v podstatě uzavřel. Lidé nemají informace – viz např. FB Skupina Maminky Praha 10.

Příklad 2: Příspěvek na bydlení představuje pro ÚP největší administrativní zátěž. Vzhledem ke kvartálnímu žádání se zpracovává a skenuje obrovské množství dokumentů. Z hlediska výsledků se navíc nezdá, že by počty žadatelů o příspěvek na bydlení klesly. Dlouhodobě existují velké problémy s chybějícími zaměstnanci a jejich fluktuací. Nyní je ale situace kritická. Mnoho lidí je na dávkách státní sociální podpory existenčně závislých. Obavy mám zejména o seniory a matky samoživitelky či nízkopříjmové rodiny, které i v dobách mimo krizi jen stěží zaplatí nájem. Nájemníci, kteří nemají prodlouženou nájemní smlouvu, nemůžou dostat příspěvek na bydlení. Byli jsme ujištění, že se tento problém řeší a pravděpodobně bude přistoupeno k tomu, že příspěvky na bydlení budou nadále vypláceny dle dříve dodaných dokumentů, resp. dokumentů, které žadatelé dodali za předchozí čtvrtletí. Jak tomu tedy je? Občané se nás stále ptají a my nemáme uspokojivé odpovědi.

Příklad 3: V rámci programu na ochranu zaměstnanosti bude nově vyplácen příspěvek zaměstnavatelům. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Jak je ovšem vyřešeno navýšení agendy ÚP? Na stránkách MPSV se dočteme, že „Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.“ To vypadá jako administrativně velice náročná práce. A přitom jde o klíčovou podporu zaměstnavatelů, kterou je nutné řešit rychle. Příspěvek se žádá zpětně, tedy za měsíc březen na začátku dubna.

Příklad 4: DALŠÍ NAVÝŠENÍ AGENDY ÚP: Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu fyzické osoby. Bude také přibývat evidence na Úřadu práce ČR po skončení zaměstnání. Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti. Nebudou tak lidé zbytečně cestovat ke svým lékařům atd.?

Nezodpovězené otázky

Začíná masové propouštění v určitých odvětvích a hrozí shlukování lidí na pobočkách Úřadu práce. Mimořádný přístup bude třeba i k podpoře v bydlení, k dávce mimořádné okamžité pomoci a také k lidem bez domova v karanténě.

Oceňuji instrukci pro příjem podkladů pro vyhodnocení nároku do schránek umístěných zvnějšku budov ÚP. Zůstává otázka: Bude možné využít schránky i pro samotný příjem žádostí? Z materiálů na uradprace.cz jsem se dočetla, že bude možné do schránek odevzdávat tiskopisy a jiné důležité dokumenty. Bude tak ale možné dávat celé nové podání? Podepsané? Bez elektronické verze s elektronickým podpisem?

Zvažujete skutečnost, že na Úřadech práce začnou nebezpečné situace po 1. dubnu, což je datum, kdy si opět občané, co pobírají nějaké dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, tedy nízké statisíce lidí, musí přijít požádat?

Úřady práce a změna výše životního a existenčního minima: Změna je účinná od 1.4.2020, což znamená více žadatelů a nové žádosti o příspěvek na živobytí, přídavek na dítě nebo o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Dokládá se řada dokumentů, například doklady o zaplacení nájemného, potvrzení od zaměstnavatele o příjmech a další, a přitom tito lidé většinou nemají mail a něco naskenovat není možné. Zvažujete tedy stejný postup jako u stávajících klientů, tj. “důkazní břemeno” měl plně převzít ÚP tam, kde je to možné (doklady o přiznaných nepojistných dávkách má k dispozici, doklad o příjmu ze zaměstnání nebo o dávkách pojistných si může vyžádat od zaměstnavatelů nebo od ČSSZ)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *