Zachraňme vilu Karla Čapka, pane ministře

Vážený pane ministře Zaorálku,

dovoluji si Vás oslovit jako starostka Městské části Praha 10 a také jako senátorka. Téma, které bych s Vámi ráda probrala, si to totiž žádá. Je jím Karel Čapek.
Městská část Praha 10 je majitelem vily Karla Čapka. Je to jedna polovina dvojvily, kterou Čapek obýval spolu se svým bratrem Josefem. A je to ta část vily, kde také v roce 1939 zemřel.

Tento dům na pomezí Vršovic a Vinohrad má nedozírnou hodnotu. Až neuvěřitelnou shodou náhod totiž došlo k tomu, že interiér byl zachován v takové podobě, v jaké jej Karel Čapek zanechal. Je zde otoman, kde se scházeli pátečnici, stůl, na kterém Čapek psal svá zásadní díla, je tu také Čapkova knihovna se všemi svazky. Záměrem MČ Praha 10 je interiéry objektu v maximální míře zrekonstruovat a zároveň zde vytvořit zázemí pro diskusi, setkání a plné nasazení pro šíření živého odkazu myšlenek bratrů
Čapkových.

Ukazuje se však, že není v silách městské části nést celý Čapkův odkaz na svých zádech. Proto hledáme způsob, jak záměr obnovy a provozu vily realizovat s dalšími partnery. Oslovujeme ke spolupráci Hlavní město Prahu a její Městskou knihovnu, Památník národního písemnictví, odborníky z oblasti literatury i památkové péče.

Vážený pane ministře, věnujte prosím pár desítek minut ze svého nabitého programu návštěvě vily Karla Čapka. Ráda Vás tímto magickým místem osobně provedu a na pohovce, kde sedával T.G. Masaryk, Edvard Beneš či Ferdinand Peroutka s Vámi proberu, jakým způsobem by bylo možné tento národní klenot zachránit.

Renata Chmelová, starostka Prahy 10

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *