Bezpečnostní situace u Úřadu práce sídlícím v budově naší radnice.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Pomáhám řešit bezpečnostní situaci u úřadu práce Prahy 10 sídlícím v budově naší radnice. Na úřad práce navíc nyní nemusíte chodit osobně.

V uplynulém týdnu došlo k mnoha změnám. Vláda v rámci nouzového stavu vyhlásila mimořádná opatření včetně omezení volného pohybu osob či maloobchodního prodeje a služeb. V pondělí vláda schválila návrh zákona upravující oblast dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči (návrh MPSV). Zní to složitě, ale jde o to, že rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 4. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za 3. čtvrtletí letošního roku. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako předchozí tři měsíce roku 2020. Návrh už v legislativní nouzi schválila Poslanecká sněmovna a ve čtvrtek 29. října jej budeme schvalovat i my v Senátu. To jsou dobré zprávy! Soustředěný tlak odborné veřejnosti a občanů podpořený i mojí výzvou paní ministryni pomohl rozhodnutí vlády ČR schválit výjimku, která ušetří lidem cestu na úřad práce.

Bohužel, návrh na překlopení dávek do dalšího čtvrtletí přišel velmi pozdě, protože v současné době již 2/3 žadatelů o příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči na Praze 10 několikahodinovou frontu vystály.

Paní ministryně Maláčová mi na můj dopis 22. října odpověděla

Oceňuji, že si paní ministryně našla čas a odpověděla mi v krátkém čase. Také vítám, že se dopis snaží reagovat na většinu položených dotazů. Tím ale také pozitiva končí. Můj dopis byl výzvou k řešení urgentní situace na úřadech práce v celé České republice. Dopis paní ministryně je z velké části odpovědí na to, jak se vedení věnuje komplikované situaci na ÚP Praha 10, a kde všude odpovídali různí představitelé ÚP na mé výzvy a dotazy. Paní ministryně nás vyzývá, aby Praha 10 s ÚP více spolupracovala, naši sociální pracovníci mají lidem pomáhat s podáváním žádostí a nemáme zvyšovat nájemné. To snad paní ministryně nemyslí vážně! Mnohokrát jsme nabízeli naši pomoc (např. poskytnutí pracovníků ÚMČ, kteří by pomáhali s informováním občanů stojících v dlouhé frontě, elektronický vzor, jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek, informace o činnosti ÚP v naší brožuře o bydlení). Opakovaně nám bylo sděleno, že ÚP vše zvládá. Nezvládá. Zrovna tuto neděli jsme dokončili na vlastní náklady bezpečnostní opatření (koridor oddělující čekající ve frontě na ÚP a další) v rámci soužití ÚMČ a ÚP v jedné budově (i když ÚP spadá pod MPSV a nemůžu jeho chod jako starostka jakkoli ovlivnit).

Fronta na úřad práce, který sídlí v budově radnice 26. 10. 2020

Paní ministryně mě ve své odpovědi ujišťuje, že situaci na Praze 10 řeší a monitorují, bohužel kvůli koronaviru „došlo ke kumulaci problémových jevů“. Dále následuje výčet toho, jaké možnosti elektronického objednávání občané mají. Opravdu jsem byla překvapena, že k mojí výzvě ohledně vyplácení dle předchozího čtvrtletí se dopis dostává až na druhé stránce.

Ve své odpovědi nám paní ministryně radí, že bychom dále neměli zvyšovat nájemné. Chci zcela jasně vyvrátit domněnku, že bychom se k tomuto kroku chystali. To je opravdu nesmysl. Nájemné zvyšovat nebudeme. 

Problematika bydlení je komplexní záležitost. Praha 10 musí jednat jako řádný hospodář a investovat do údržby obecních bytů. Proto jsme v červnu 2019 přistoupili ke zvýšení nájemného u smluv na dobu určitou (ze 111Kč/m2/měsíc na 140Kč/m2/měsíc). Následně jsme dorovnali výši nájemného i u smluv na dobu neurčitou. To vše po 12 letech, kdy předchozí vedení nezvyšovalo nájem ani o inflaci, tudíž reálně cena stále klesala oproti tržním cenám.

Jsme si zároveň vědomi toho, že může dojít v jednotlivých případech k situacím, jež budou vyžadovat konzultaci, poradenství či pomoc ze strany m č. Praha 10. Proto jsme optimalizovali služby Kontaktního centra bydlení a následně v rámci epidemie umožnili všem požádat bez jakýchkoli sankcí o splátkový kalendář až do konce roku 2020. Naše Kontaktní centrum bydlení nabízí již přes rok poradenské služby (kde si vyřídit příspěvek na bydlení či doplatek na bydlení, kontakt na sociální pracovníky, kontakt na finanční poradenství, prevence zadlužení apod.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *