Dlouhodobě chráním sociálně potřebné občany

Senát odouhlasil (formou marné lhůty) novelu soudního řádu správního. Hlasovala jsem pro zamítnutí a ráda bych předložila na základě jakých argumentů.

Dlouhou dobu se mluví o tom, že ač má být hlavní činností Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu sjednocování rozhodovací praxe, věnují se tyto soudy hlavně odmítání či zamítání dovolání a kasačních stížností balastního charakteru.

To samozřejmě je nutné nějak řešit, ale je otázka, zda postup zvolený tímto návrhem zákona je ten správný.

Do jisté míry totiž novela omezuje přístup k soudní ochraně například uchazečům o zaměstnání a jejich podpory v nezaměstnanosti či příjemcům sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory nebo dávek pěstounské péče.

V případě těchto osob bude přístup k Nejvyššímu soudu nadále možný, budou nicméně muset v rámci kasační stížnost vymezit, v jakých ohledech považují svou kasační stížnost za přijatelnou, tedy jak kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. O tom, zda tuto podmínku kasační stížnost naplní, pak bude arbitrárně rozhodovat senát Nejvyššího správního soudu. To může být samo o sobě problematické a je otázka, zda se tím nerozšíří nápad věcí u Ústavního soudu, na který se budou moci někteří neúspěšní podatelé kasační stížností obracet z důvodu tvrzeného porušení práva na soudní ochranu.

V této souvislosti je potřeba si uvědomit také to, že úlohou Nejvyššího správního soudu není pouze sjednocování rozhodovací praxe, ale také zajištění její zákonnosti. Tímto návrhem tak zákonodárce rezignuje na funkci ochrany zákonnosti Nejvyššího správního soudu pro stanovený okruh věcí a osob a soustředí se pouze na funkci zajištění jednoty rozhodování.

Pozitivní je, že se alespoň navrhuje zrušit odst. 3 § 104a. Ten původně stanovoval, že odmítnout kasační stížnost pro nepřijatelnost je možné i bez odůvodnění. Nejvyšší správní soud tedy bude mít, bude-li návrh přijat, alespoň povinnost odmítnutí řádně odůvodnit.

Netvrdím, že ten návrh je principiálně špatně. Záměr je správný, ale nejsem si jistá provedením.

Takže závěr za mne. Je dobře, že se směřuje o odbřemenění Nejvyššího správního soudu, ale nemohou to odnášet už tak vyloučení občané, proto jsem hlasovala pro zamítnutí.

Zde se můžete seznámit, které kolegyně a kolegové měli stejný názor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *