Kulturní a kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy

Těžko se vede diskuse nad Národním plánem obnovy, když na klíčových cílech a toho jak jich dosáhneme není shoda a dokonce nejsou ani stanoveny. Přesto bych chtěla vystoupit ke komponentě 1.6 Rozvoj kultury a kreativního prostředí. Součástí témat, kterými se v Senátu zabývám je také regionální rozvoj.

„Kulturní a kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Jako senátorka apeluji na to, aby Česká republika nezůstala pozadu a jsem pro co nejvyšší podporu kulturních a kreativních odvětví v Národním plánu obnovy.“

Jsem ráda, že jsem už v diskusi na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí mohla vyjádřit svoji podporu rozvoje regionů pomocí kulturních a kreativních odvětí, jehož podobu předložilo Ministerstvo kultury, a kterou diskutuje s regiony i kulturní obcí.

Velmi mne překvapila informace, že v návrhu došlo k výrazné redukci až na polovinu! Apeluji na maximální možnou podporu, a to navržených 8,2 miliardy korun už z toho důvodu, že toto odvětí již nemá jiné zdroje financování o kterých mluvil pan ministr. Podpora totiž bude směřovat do všech regionů, i do regionů dnes těžce postižených krizí, jako je i Karlovarský kraj, právě zde tvoří kreativní ekonomika tradiční součást místní ekonomiky.

Kultura může významně a přitom šetrně k životnímu prostředí přispět k místnímu ekonomickému rozvoji stejně jako k nadechnutí společnosti po krizi. Kulturu i ekonomiku tvoří lidské vztahy a společné zážitky, pravě obnovu sítí vztahů budeme pro rozvoj celé společnosti, obnovení ekonomiky i kvality života potřebovat.

Kulturní a kreatinví odvětí jsou zdrojem inovací, motorem digitalizace i ambasadorem udržitelnosti, což jsou hlavní cíle Národního plánu obnovy. Zvyšují úroveň vzdělanosti, a tím i budoucí konkurenceschopnost naší země.

Těším se na podporu kreativních voucherů, kulturních a kreativních center i rozvoj sítí vztahů aktérů kreativních odvětvích, kteří tak dobře umí aktivovat místní společenství a přinášet neotřelé nápady.

 

Renata Chmelová
senátorka a místopředsedkyně výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *