ÚP automaticky přizná stejnou výši dávek jako pro 1.Q 2021, ALE POZOR!

Taková dlouhá fronta byla včera před Úřadem práce, když jsem šla ráno do mé kanceláře starostky.  Pokud pobíráte příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek či příspěvek na péči – nemusíte nic dokládat a bude vám automaticky v dalším čtvrtletí, tj. od dubna zaslán ve stejné výši. To jsme odsouhlasili minulý týden v Senát Parlamentu ČR a už to platí. Prosím informujte o tom své známé.


Doufám, že to pomůže, protože situace mnoha lidí, kteří jsou na dávkách závislí (a to se nutně netýká jen sociálně slabých, ale třeba i maminek a tatínků na rodičovské dovolené či osamělých seniorů) je kritická a zpoždění vyplácení je často existenčně ohrožuje.

Horší zpráva je, že takový příspěvek píšu již poněkolikáté. Nejdříve v minulém roce bylo nutné dokumenty dokládat, pak zase ne. Pak za poslední čtvrtletí minulého roku opět ano. A nyní opět nebude třeba. Jde o minimalizaci přenosu koronaviru, takže opatření vítám, ale přijde mi, že v těchto neustálých změnách se lidé jen obtížně orientují.

ALE POZOR! Nebude se přihlížet k případnému novému doložení!

Dnes jsem od paní ředitelky krajské pobočky ÚP ČR paní Ing. Ivy Merhautové, MBA dostala informaci, že pobočky ÚP dostaly metodický pokyn, který stanoví, že k případnému novému doložení příjmů a dalších rozhodných skutečností se tentokrát nebude přihlížet. Tahle situace mě velmi mrzí a nedává mi smysl. V minulosti bylo možné nové dokumenty doložit a navíc z komunikace MPSV a ÚP vůbec není tato novinka patrná. Dozvěděla jsem se to až na přímý dotaz na paní ředitelku. Informace je obsažená v interním metodickém pokynu.

Mám tedy pochybnosti, zda je v tomto případě naplněna rovnost mezi novými žadateli a stávajícími příjemci příspěvku na bydlení a také mezi některými současnými příjemci příspěvku. Proto jsem se obrátila přímo na ministryni dopisem. Její odpověď následně zveřejním.

 

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás ve věci zákona č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů. Vzhledem k množícím se dotazům občanů z mého volebního regionu na tuto novou zákonnou úpravu bych Vás ráda požádala o výklad úpravy týkající se příspěvku na bydlení.

Dle současné právní úpravy má nárok na příspěvek na bydlení vlastník nebo nájemce bytu, pokud náklady na bydlení přesahují 30 % (na území Prahy 35 %) rozhodného příjmu a těchto 30 % není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Rozhodným obdobím pro zjištění příjmů i nákladů na bydlení je předchozí kalendářní čtvrtletí. Dle nového zákona č. 136/2021 Sb. nárok na výplatu příspěvku a jeho výši ve druhém čtvrtletí letošního roku bude vycházet z příjmů a dalších skutečností, které byly doloženy pro jeho výplatu a výši na první čtvrtletí.

V minulém roce jsme v Senátu schvalovali podobné zákonné úpravy dvakrát. V prvním případě se jednalo o zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Na jeho základě bylo umožněno žadatelům v případě, že došlo v prvním kalendářním čtvrtletí roku 2020 ke snížení příjmů nebo ke zvýšení nákladů na bydlení, doložit tyto změny tak, aby úřad práce mohl vycházet z těchto údajů pro stanovení výše příspěvku od měsíce, ve kterém se o nich krajská pobočka Úřadu práce dozvěděla (dle § 3 odst. 2 tohoto zákona).

Následně jsme schvalovali další návrh zákona (nyní zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii). Opět i v tomto zákoně bylo umožněno žadateli doložit nové rozhodné skutečnosti, jelikož § 3 odst. 2 tohoto zákona stanovoval: „Pokud byly do dne účinnosti tohoto zákona krajské pobočce Úřadu práce doloženy skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení a jeho výši pro období čtvrtého kalendářního čtvrtletí roku 2020, vychází se při stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení z těchto skutečností.“

V případě zákona č. 136/2021 Sb. jde v pořadí již o třetí zákon, jenž v době koronavirové pandemie upravuje oblast dávek státní sociální podpory. A zaráží mne, že v něm již podobné ustanovení není. Novou zákonnou úpravu jsem v Senátu podpořila, protože souzním s cílem zajistit kontinuitu výplaty dávek a omezit co nejvíce kontakt lidí s Úřadem práce ČR. Úprava by ovšem, dle mého názoru, neměla vytvářet rozdíly mezi výší dávky státní sociální podpory u žadatelů, kteří doloží totožné rozhodné skutečnosti.

Obrátili se na mne nyní občané s tím, že jim byly vráceny z pracoviště úřadu práce jejich žádosti, ve kterých dokládali nové rozhodné skutečnosti týkající se výše příspěvku na bydlení. Jednalo se například o rodinu, které majitel v posledním čtvrtletí roku 2020 snížil nájem na polovinu, ale nyní již od začátku ledna 2021 musí platit nájem v původní výši. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava pouze tzv. „překlápí“ výši příspěvku na bydlení dle dokumentů doložených v prvním čtvrtletí, dostanou ve druhém čtvrtletí roku 2021 nižší příspěvek na bydlení, než by dostali, pokud by si podávali žádost novou.

Mám tedy pochybnosti, zda je v tomto případě naplněna rovnost mezi novými žadateli a stávajícími příjemci příspěvku na bydlení a také mezi některými současnými příjemci příspěvku. Osoby, v jejichž případě se negativně změnily rozhodné skutečnosti pro určení výše nároku na příspěvek na bydlení, tak – zdá se – nemají možnost ovlivnit výši svého příspěvku na bydlení, a dostávají se tak do nerovného postavení vůči ostatním příjemcům či novým žadatelům, kterým svědčí stejné rozhodné skutečnosti.

Zákon č. 136/2021 Sb. tedy, byť připraven s dobrými úmysly, ve svém důsledku může vést k narušení rovnosti mezi některými současnými příjemci příspěvku či mezi těmito nynějšími příjemci a novými žadateli o příspěvek.

Příspěvek na bydlení je vyplácen vždy dopředu na kalendářní čtvrtletí a ohledem na výši nákladů na bydlení je třeba, aby výše tohoto příplatku odpovídala skutečné sociální situaci příjemců příspěvku a jejich příjmům a nákladům. Lze si tak klást otázku, zda zákon č. 136/2021 Sb. do určité míry nenarušuje smysl a cíl příspěvku na bydlení. Obracím se na Vás tedy s žádostí o sdělení, zda je možné, že žadatel se stejným příjmem a náklady na bydlení ve stejném místě bude dostávat od státu jinou výši příspěvku na bydlení (pokračující žádost vs. nová žádost)? A pokud ano, existuje pro stávající příjemce, jimž se žádost pouze „překlopí“ do dalšího čtvrtletí, možnost doložit změnu rozhodných skutečností a ovlivnit výši svého příspěvku na bydlení?

S pozdravem,

Renata Chmelová

senátorka za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy

V Praze dne 7. 4. 2021

 

 

 

4 komentáře u „ÚP automaticky přizná stejnou výši dávek jako pro 1.Q 2021, ALE POZOR!“

  1. Moc děkuji paní senátorce za tyto informace. Na webových stránkách úřadu práce pro Prahu 10 není o této skutečnosti žádná zmínka. Na e-mail, který jsem s dotazem zaslala paní Ludmile Navrátilové, mi nepřišla žádná odpověď. Vážená paní senátorko, určitě Vás budu podporovat i v dalších volbách. Přeji krásný den !

  2. Tak my jsme měli z duvodu covid problem zplatit vse potrebne, a protze jsem nezaplatili dostali jsme prispevek 400 Kč na bylení. V tomto kvartále se všechno doplatilo, doložili jsme náklady a uhrady a dostali jsme opět 400 kč, protže k novým podkladům se nepřihlíží. Oprovdu zakony pro lidi. Děkujeme paní Maláčové.

  3. Jsem právě v té situaci, kterou popisujete. V 1. čtvrtletí 2021 se mi razantně zvýšily náklady na bydlení a na ÚP mi jejich doložení odmítli převzít s tím, že příspěvek ma bydlení mi bude vyplácen stejný jako byl v předchozím čtvrtletí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *