Senát schválil důležité změny v příspěvku na bydlení

Senát schválil důležité změny v příspěvku na bydlení. Nově si můžete žádat, i když máte jen podnájemní smlouvu nebo bydlíte na chatě. Posuzování nákladů na bydlení bude navíc odrážet zvýšené ceny energií. To je skvělá zpráva!

Jedná se návrh zákona, který narovnává některé nespravedlnosti v systému podpory bydlení. Dávkový systém v oblasti bydlení je značně komplikovaný. Klíčové jsou dvě dávky – příspěvek na bydlení, který je v současné době možné vyplácet pouze do standardního bydlení, tedy bytů, a je určen zákonem o státní sociální podpoře. Druhá dávka je doplatek na bydlení. Ten je určen zákonem o pomoci v hmotné nouzi a je tedy vyplácen pouze lidem, kteří jsou bez prostředků, tedy v hmotné nouzi. Tuto druhou dávku je možné vyplácet i do substandardního bydlení, tedy např. na ubytovnách.

My zde nyní jednáme o dávce první – tedy příspěvku na bydlení. Jeho výpočet je dán trochu složitým vzorečkem, který ve stručnosti znamená, že stát dorovnává náklady na bydlení domácnosti tak, aby zbylý příjem stačil na další potřeby, jako je jídlo, zdravotní péče atd.

Náklady na bydlení, které úřad práce při žádosti o dávku posuzuje, tvoří nájemné a další výdaje související s bydlením, včetně energií.

 Tento návrh zvyšuje tzv. normativní náklady, které jsou vedle příjmů domácnosti rozhodujícím faktorem pro nárok na příspěvek na bydlení. Zvýšení cen energií není v normativních nákladech na rok 2022 reflektováno. (V roce 2022 by se dle údajů Energetického regulačního úřadu měly ceny elektřiny zvýšit cca o 37 % a ceny plynu o 40 % – z LO). Vítám tedy, že tento návrh ke stanovené výši normativních nákladů na bydlení v roce 2022 mimořádně navrhuje připočíst částku, která vychází z průměrného zvýšení cen energií pro tento rok.

Jsem také přesvědčená, že mnoha lidem pomůže skutečnost, že nově bude mít nárok na příspěvek na bydlení  i podnájemce. To je věc, kterou aktuálně řeším s mnoha domácnostmi na Praze 10, kde jsem starostkou. Dále vznikne nárok žádat i vlastníkovi stavby pro individuální nebo rodinnou rekreaci. Realita je totiž taková, že mnozí (včetně rodin s dětmi) bydlí na chatě celoročně, a příspěvek na bydlení by jim značně pomohl v jejich nelehké situaci.

 Všichni víme, že pro to, aby pravidla státní sociální podpory fungovala efektivně a hospodárně, potřebují už dlouho systémovější revizi a sjednocení dávek na bydlení. Pevně věřím, že se to nové vládě podaří, a že takový zákon zde v Senátu budeme brzy projednávat. Do té doby ráda podpořím snahu o takovou úpravu, která přinese pomoc těm, kteří to skutečně potřebují.

Zároveň apeluji na to, aby se i Úřadům práce, které příspěvek na bydlení a další dávky administrují a vyplácejí, dostalo takové podpory a pozornosti, aby tuto celou agendu zvládli. Zaměstnanci ÚP jsou zejména v posledních letech, kdy nás trápí koronavirová krize, a kdy se více a více lidí obrací s žádostí o pomoc na stát, vystaveni velkému tlaku.

Je také potřeba nepodcenit komunikaci a informaci o změnách dostat k lidem. Podle odborníků vyplácí ministerstvo práce a sociálních věcí příspěvek asi jen 30 procentům domácností, které na něj mají nárok. Zbytek o peníze nežádá, i když může. Jde přitom hlavně o seniory.

Předloha by měla vstoupit v účinnost dnem jejího vyhlášení, bude tedy tak velmi rychle reagovat na vzniklou situaci

Na příspěvku na bydlení je podstatné to, že doklady se dodávají vždy za předešlé kalendářní čtvrtletí. Na změny v nákladech na bydlení je tak reagováno s čtvrtletním zpožděním. Každé 3 měsíce stojí před radnicí fronta lidí, seniorů, maminek, rodin, jednotlivců, kteří čekají, až budou moci podat dokumenty. Bohužel personální situace na ÚP, stejně jako různé administrativní problémy (systém dokládání je nesmírně složitý), způsobuje komplikace ve výplatách dávek.

Zakotvuje se pro rok 2022 možnost zvýšit nařízením vlády (s účinností od prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení) uvedené částky, pokud z odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi roky 2021 a 2022 bude vyplývat jejich významná změna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *