Uprchlíků rychle přibývá -ruská agrese proti Ukrajině, týden III.

Praha 10 musí ze dne na den zařídit ubytování pro 100 osob. Zvládneme to profesionálně? To důležité: strava, bydlení, práce, školy. V Bytovém domě Malešice stanovena pravidla vzájemného soužití.

Pokračuji ve výkazu práce starostky, týkající se humanitární pomoci ukrajinským běžencům v Praze 10. Převážná část starostí souvisí s ubytováním v Bytovém domě Malešice. Přibývá dětí, které bude třeba přijmout do základní školy. V úterý, kdy má tento výkaz práce uzávěrku, předseda vlády Fiala jedná v obléhaném Kyjevě s prezidentem Zelenským.

 

Středa 9. 3.

Mezi 16:30 a 18. hod. se koná schůzka primátora Zdeňka Hřiba se starosty pražských městských částí. Rezonuje na ní zejména téma školství a kapacity.

18:43 hod. – Informace z Operačního střediska Krizového štábu Hl. m. Prahy o krizovém usnesení Vlády ČR. 

19:20 hod. – Z Rady hl. m., od radní Mileny Johnové přichází dotazník k požadavkům na vybavení nábytků a techniky pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Zasíláme hned druhý den k vyřízení našemu Odboru bytů a nebytových prostor.

Čtvrtek 10. 3.

9:38 hod – Telefonát SK Slavia Praha o tom, jaký stav panuje v hotelu Slavia.

Mezi 10. a 11. hod. probíhá Krizový štáb MČ Praha 10, který jsem svolala. Zaznívají informace od složek Integrovaného záchranného systému, informace o středeční schůzce s primátorem Hřibem. Zřizuji pracovní skupiny pro školství, pro bydlení, pro sociální věci, pro koordinaci pomoci, rezonuje téma školství.

14:33 hod. – Z Operačního střediska Krizového štábu Hl. m. Prahy přichází žádost o zajištění nouzového ubytování pro 100 uprchlíků z Ukrajiny! Je třeba zajistit základní stravu a další služby potřebné pro nouzové přežití osob. Přikládám plné znění této žádosti:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, obracím se na Vás se žádostí o pomoc při zajištění nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.Žádám tímto městské části Praha 1 – 22 o přípravu nouzového ubytování pro  100 osob v každé této městské části vlastními silami s využitím prostor, sil a prostředků městské části tak, aby od zítřejších 16,00 hodin bylo připraveno toto nouzové ubytování pro 100 osob a byla pro ně zajištěna základní strava a další služby potřebné pro nouzové přežití osob. O toto zajištění Vás žádám od 11.3. od 16,00 hodin do 31.3.  2022. Malé městské části žádám, aby se totéž zajistili v mezích svých sil a prostředků, tedy i v menším rozsahu počtu osob.Takto připravené nouzové ubytování bude štáb Krajského asistenčního centra využívat podle aktuálních potřeb .Žádám Vás zároveň o sdělení kontaktní osoby, která bude k dispozici v případě potřeby aktivace. …

Ve 14:52 hod. informuji předsedy koaličních klubů (Pavel Mareš, Jana Komrsková, Martin Valovič) a ve 14:59 hod. místostarostu Petra Beneše, jemuž problematika ubytování těchto osob náleží.

15:11 Volám na Operační středisko Krizového štábu HMP s žádostí o bližší vysvětlení. Blíží se konec pracovní doby, jde o úkol s velmi rychlým zadáním.

15:19 – Operační středisko Krizového štábu HMP svolává jednání na 16. hodinu k nouzovému ubytování osob migrujících z Ukrajiny. Není přítomen primátor, ale jen ředitelka odboru bezpečnosti MHMP JUDr. Markéta Štalmachová. Ke schůzce přizvu místostarostu Petra Beneše, předsedu Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady MČ Praha 10 Mikuláše Pobudu, vedoucího našeho oddělení bezpečnostního managementu Miloše Jurču a tajemnici úřadu.

15:48 – s ředitelem Školních jídelen Praha 10 Jaroslavem Vrtiškou konzultuji možnost navýšení stravování.

Od 16 hod – Schůzka starostů s Dr. Štalmachovou z MHMP k pokynu primátora zajistit 100 míst nouzového ubytování v každé městské části. Při ní odpovídá na naše konkrétní dotazy. Starostové vyjadřují podivení nad tím, proč podobný pokyn ani náznakem nešel ve středu od samotného primátora.

17 hod – Svolávám organizační schůzku na naší půdě. Dohodnuto poskytnutí 25 bytových jednotek, základní parametry financování a také to, co za vybavení nakoupí Odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10.

17:57 – Zpřesňující telefonát s JUDr. Markétou Štalmachovou. Sděluji, co je v našich možnostech, zároveň jí říkám, že potřebujeme 70 lůžek s lůžkovinami. Ona potvrzuje, že je dostaneme. Zbývajících 30 lůžek je podle sdělení místostarosty Beneše zajištěno matracemi již nachystanými v Bytovém domě Malešice.

18–19 – Starostka, ředitel Majetkové a tajemník krizového štábu jedou do Bytového domu Malešice na obhlídku. Na místě dohoda se správkyní objektu paní Bedrníkovou o umístění na 2. patře a detaily o vybavení. Práce začnou hned ráno.

19:33 hod – Telefonické potvrzení s místostarostou Benešem umístění. On mezitím domluvil rozjezd jídelny.

V 19:58 telefonuje z MHMP paní Dr. Štalmachová a sděluje, že lůžka dodají. Ráno zavolají detaily, čerpat budou ze skladu humanitární pomoci Správy služeb HMP.

21:22 hod – Souhrnné informace z odpoledne a večera předávám naší koordinátorce paní Zině.

 

Pátek 11. 3.

7:22 hod – JUDr. Štalmachová z MHMP nás telefonicky ujišťuje, že potřebné věci mají.

7:50 hod – S vedoucím provozu jídelny probrány detaily zajištění stravování (opakovaně přes den).

8:12 hod – Se Správou služeb HMP dohodnuto, co chceme dovést.

8:48–10:10 hod. Průběžné telefonáty s paní Bedrníkovou, kdo co kdy přiveze.

9:09 – na místo jedou úředníci Odboru sociálního, aby pomohli se zařizováním.

9–12 hod: Krizová skupina svolaná do mé kanceláře promýšlí a připravuje, co má kdo zařídit. Nákupy v režii OHS, jak se bude účtovat, náhlé výdaje, organizace vydávání jídla, sada informačních materiálů atd.

11:02 – Telefon o možném zajištění zdravotní péče ze strany EUC  – kliniky Praha – Malešice.

11:05 – Hovor s primátorem Hřibem. Ptá se, jestli kvůli ubytování zařizujeme tělocvičnu. Jakmile se dozví, že nikoli, poděkuje za informaci a telefonát ukončuje. (Večer se objevuje televizní reportáž z Prahy 11, kde Ukrajinky s dětmi ubytovávají v tělocvičně).

Po 14 h jedeme k Bytovému domu Malešice s koordinátorkou Zinou a očekáváme pokyny Krajského asistenčního centra pomoci (KACP).

Zhruba od 16:30 hodin přicházejí první uprchlíci, přivážení dobrovolnými hasiči. Celkem ve třech skupinách ubytováváme 17 osob. Dohoda s KACP, že s příjmem končíme ve 20 hod.

20:34 hod – S jídelnou koordinujeme počet ubytovaných osob.

Sobota 12.3. 

8:20 – 18:14 Průběžné telefonáty z KACP ohledně přijetí uprchlíků a jejich dopravy do Bytového domu Malešice. Hlavní tým tvoří dva zástupci Praha 10-Majetková, dva lidé z oddělení bezpečnostního managementu. Celodenní směnu má i koordinátorka paní Marina.

7:30 hod – Jídelna v režimu snídaně, obědy, večeře připravena.

8:34 hod – Telefonát z Krajského asistenčního centra pomoci a dohoda, že 30 uprchlíků přivezou autobusem naráz.

8:39 hod – Telefonát s panem Jurčou o tom, jaký je stav v Bytovém domě Malešice.

10:30 hod – Přijata větší skupina asi 30 uprchlíků.

12:46 – Koordinace s náměstkem primátora P. Hlubučkem o kapacitách ubytování Prahy 10.

18:14 – Přijetí posledních uprchlíků – dvou vyčerpaných maminek s pěti dětmi do dvou bytových jednotek. Hlásím na KACP, že je přijato 104 osob. Máme plno.

Kolem 19 hodiny vezu paní Marinu domů a cestou se domlouváme, že si do konce března převezme koordinaci skupiny, místo své běžné práce na úřadě.

V rámci poskytování pomoci je čas naslouchat, jací lidé s jakými příběhy k nám do Prahy 10 přijíždějí. Zde zatím telegraficky. Starší dáma, která se spřátelí s jinou dámou podobného věku jen proto, že jsou ubytované spolu a před tím se nikdy neznaly. Chlapeček, který si celou cestu z Ukrajiny veze v krabičce andulku. Dobří lidé z Malešic vzápětí seženou klícku. Maminka s 12letou a roční dcerou, tři igelitové tašky a nic víc, jen únava a strápenost z cesty. Setkání dvou sester, která každá jela jinou cestou. Ochota ukrajinských žen hend pracovat a pomáhat, sotva se ubytují: ať už s úklidem v jídelně.

 

Neděle 13. 3.

Dopoledne odpočinek.

13:15 hod – Volám vedoucímu Odboru sociálního hlásím skladbu ubytovaných. Shodujeme se na tom, že nevzniká žádná akutní potřeba sociální práce. Všechny děti (kromě jednoho, který má v ruce písemný souhlas rodiče) jsou v doprovodu rodiče. 

13:15–13.30 hod: Schůzka s paní Marinou, co budeme probírat na organizační schůzce s ubytovanými maminkami.

13:30-14:45 hod. – Schůzka s ubytovanými, kde koordinujeme další pobyt a pomoc. Spolu se mnou se jí účastní i místostarosta David Kašpar. Poskytujeme informaci o podpoře ve formě mimořádné okamžité pomoci.

 

Pondělí 14. 3.

Proběhlo základní šetření odboru sociálního přímo na místě. Během dopoledne koordinační telefonáty se správou Bytového domu Malešice.

7:58 hod – Předány pokyny k provozu Malešického infocentra pro uprchlíky.

10:11 hod – Žádost o zprovoznění dalšího počítače v infocentru Malešice

10:30–11 hod – Třídění mailů se Zinou (ukrajina@praha10.cz)

14–15 hod: Porada vedení MČ, kde detailně informuji o průběhu ubytovávání v Bytovém domě Malešice.

16–19: Agenda v Bytovém domě Malešice: 

– informativní schůzka v Rodinném centru Jablíčkov, které poskytuje herničku pro děti v rámci jarních prázdnin (přítomna i Zina a Marina), a domlouváme se na systémovém nastavení práce s ubytovanými;

– schůzka s ukrajinskou koordinátorkou paní Marinou k nastavení a dodržování pravidel v Bytovém domě Malešice (zákaz kouření i na únikovém schodišti, zákaz odkládání odpadu na chodbách apod.). Nutné je doplnění údajů k žádostem, které nebyly během hektického ubytovávání vyplněny. Vše si sedá, problémy jsou drobnějšího rázu.

– Během večeře kontaktujeme s Marinou všechny ubytované. Zveme je na individuální schůzky, kde s nimi doplníme chybějící informace do žádostí, zjistíme jejich potřeby i záměry s pobytem v ČR. Máme harmonogram individuálních rozhovorů až do pátku.

– Většina maminek hlásí, že čekaly celý den na Úřadu práce s podáním žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.

– Maminky tří dětí chtějí, aby jejich děti chodily k nám do ZŠ. Vysvětlíme postup.

– Doubytováváme mladou maminku učitelku s dětmi, která zde má sestru. Stav ubytovaných 107.

 

17:41 hod: Koordinace s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem o kapacitách ubytování Prahy 10.

18:53 hod: S vedoucí infocentra paní Huljakouvou domlouváme prozatimní zavření infocentra mezi středou a pátkem za účelem řízených pohovorů paní Mariny s ubytovanými.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *