Pomáháme ubytovaným ukrajinským maminkám – ruská agrese proti Ukrajině, týden IV.

Pomáháme ubytovaným uprchlíkům v Bytovém domě Malešice. Sháníme ukrajinské učitelky. Volná místa v základních školách budou brzy obsazena a stovky dalších žádostí o umístění dětí přicházejí.

Středa 16. 3.

10:15 /11:44 Telefonáty s ředitelem městské akciové společnosti Praha 10 Majetková Jaroslavem Vlkem ohledně nákladů na správu ubytování ukrajinských uprchlíků v Bytovém domě Malešice.

10:35 Telefonát s SK Slavia o aktuálním stavu v hotelu Slavia, kde ubytovávají ukrajinské maminky.

11:29 / 12:10  Telefonáty s vedoucím odboru hospodářské správy Jiřím Hladkým o nákupu dalšího vybavení do Bytového domu Malešice.

11:59 / 12:55 Telefonáty s vedoucím odboru bytů a nebytů Romanem Březinou o nákupu dalšího vybavení do Bytového domu Malešice.

13:00-16:00 Účastním se řízených pohovorů s ubytovanými ukrajinskými maminkami, které vede paní Marina.

16:04 Přijímám mail z Operačního střediska krizového štábu hl.m.P. – Sbírka zákonů – Usnesení vlády o změně krizového opatření – pokud vysídlená osoba odmítne nebo přestane využívat zajištěné ubytování, tak ztrácí nárok na toto zajištění.

Čtvrtek 17. 3.

8:00-14:00 Probíhají řízené pohovory s ubytovanými ukrajinskými maminkami v infocentru ÚMČ v Bytovém domě Malešice.

9:05 Telefonát s ukrajinskou koordinátorkou paní Marinou o průběhu řízených pohovorů s ubytovanými ukrajinskými maminkami.

9:30 – 14:00 V Senátu jsme projednali a schválili zákony Lex Ukrajina.  O co jde?

Pro hromadný příliv uprchlíků platí v ČR zákon o dočasné ochraně, ale ten nepočítal s tak masivním přílivem válečných uprchlíků související s válkou na Ukrajině. Proto bylo nutné zjednodušit podmínky pro udělování dočasné ochrany cizinců a pravidla pro poskytování zdravotních služeb.

V oblasti zaměstnanosti se zpřístupňuje legální a rychlý vstup na pracovní trh válečným uprchlíkům a možnost zapojení ukrajinských dětí do Dětských skupin, aby rodiče mohli jít pracovat.

V oblasti sociální podpory se přiznává humanitární dávka osobám s dočasnou ochranou 5.000 Kč, s možností vyplácení až 5 měsíců a příspěvek na solidární domácnost, která bezplatně ubytuje osoby s dočasnou ochranou.

V oblasti školství vybírám: nové termíny pro zápisy pouze pro cizince, v ukr třídách může učit učitel bez znalosti ČJ, může se operativě navyšovat kapacita škol, může se přizpůsobit obsah vzdělávání za účelem adaptace cizince, prodlužuje se termín přijímaček, ředitel SŠ/VOŠ může přijmout studenta i do běžícího prvního ročníku.

14:44 Telefonát se zastupujícím ředitelem Úřadu práce Janem Tvrdkem o problémech s vyplácením příspěvků na bydlení občanům Prahy 10 a informování se o průběhu vyplácení dávek ukrajinským uprchlíkům.

10:59 Přijala jsem mail z Magistrátu hl.m.P od Michala Kroužka – pozvání primátora na Poradu k situaci související s krizí na Ukrajině, která proběhne 18. 3. 2022 v 13 hodin.

17:44 Přijímám od radní Mileny Johnové – informace o nedostatku nábytku v obchodní řetězci IKEA, v důsledku velké poptávky i mimo ČR.

Pátek 18. 3.

8:00-14:00 Probíhají řízené pohovory s ubytovanými ukrajinskými maminkami v infocentru ÚMČ v Bytovém domě Malešice.

10:54 Koordinace s ředitelem P10 Majetková Jaroslavem Vlkem ohledně nákladů na ubytování ukrajinských uprchlíků.

11:09 Koordinace s vedoucím odboru hospodářské správy Jiřím Hladkým ohledně nákladů na ubytování ukrajinských uprchlíků.

13:00-15:00 Účastním se porady primátora se starosti o uprchlické krizi. Rezonuje řešení finanční podpory Hlavního města pro městské části, které ubytovávají ukrajinské uprchlíky.

V neděli 20. 3. přijímám v 12:37 e-mail od radní Mileny Johnové – zaslání kontaktů na zaregistrované ukrajinské pedagogy, kteří by rádi sehnali práci ve svých profesích.

Pondělí 21. 3.

7:50 Koordinace na posílení obsazení infocentra ÚMČ v Bytovém domě Malešice s vedoucí paní Huljakovou z důvodu jejich zapojení do provozu ubytovaných uprchlíků.

7:58 / 9:48 Koordinace s naší koordinátorkou pomoci Ukrajině slečnou Zinou ohledně jejích úkolů týkající se Bytového domu Malešice. Má nastavit tok předávání informací a odpovědnost za řešení provozních problémů a řešení podpory a dotazů ukrajinských maminek.

11:30-12:30 Svolala jsem koordinační schůzku na místě se správou Bytového domu Malešice a Zinou o nastavení řešení provozu a odpovědnosti.

13:30-14:00 Porada vedení MČ, kde detailně informuji o stavu ubytovaných v Bytovém domě Malešice. Místostarosta Petr Beneš nás informuje o ubytovacích smlouvách.

Úterý 22. 3.

12:05 Telefonát s ředitelem EUC (Malešická poliklinika) o možnostech přidělení obecního bytu ukrajinským lékařům.

14-15 Koordinační schůzka na místě se Zinou a pracovnicemi infocentra ÚMČ o výsledku nastavení procesů spolupráce se správou Bytového domu Malešice. Přijímám informace o stavu humanitárního skladu.

15-16 Připravuji podklady pro společnou schůzku s ubytovanými; koordinace podpisů ubytovacích smluv s gesčním radním a vedoucím odboru bytů a nebytů.

Stav školství k dnešku:

Zatím jsme přijali do ZŠ 206 dětí/MŠ 11 dětí. Dalších několik stovek žádostí postupně vyřizujeme. Připravujeme vznik Adaptační skupiny MŠ v objektu MČ Jasmínová. Po úplném vyčerpání kapacit ZŠ se pokusíme aktivovat ještě další Adaptační skupiny.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *