Shrnutí integrace ukrajinských uprchlíků na území Prahy 10. Stanové městečko pro uprchlíky v Malešicích – ruská agrese proti Ukrajině, týden XI.-XIV.

Tentokrát jako výkaz práce starostky týkající se humanitární pomoci ukrajinským běžencům v Praze 10, nabízím celkové shrnutí situace integrace k 9. 5. 2022, které jsme zpracovali pro žádost o dotační pomoc 2 000 000 Kč od Ministerstva vnitra. Vláda by dala 1,9 mil. (Praha 10 jen 100 tisíc, tedy 5%) na takové věci, jako jsou: kurzy češtiny, hlídání dětí s doprovodným programem nebo psychologickou pomoc. Ukrajinské ženy a děti mohly být dříve soběstačné, rychleji si sehnat zaměstnání a přizpůsobit se novému prostředí.

Přes 200 hodin práce jsme věnovali přípravě této žádosti, která nakonec nebyla pro mne z nepochopitelných důvodů podpořena koaličními partnery. Proto bych Vás ráda seznámila s jejím obsahem. Myslím, že velmi dobře shrnuje, co jsme v oblasti integrace zvládli a co jsme za 2 000 000 Kč chtěli pro integraci ukrajinských maminek a jejich dětí ještě udělat.

Předkládám i další výkaz mojí práce pro integraci ukrajinských maminek, babiček a dětí u nás na Praze 10.

👆 Přes 200 hodin práce jsme věnovali přípravě žádosti o 2 000 000 Kč dotaci Ministerstva vnitra, která nakonec nebyla pro mne z nepochopitelných důvodů podpořena koaličními partnery na Praze 10.
👆 Nejvíce práce na žádosti o dotaci odvedla moje kolegyně a naše radní pro finance, docentka veřejných financí na VŠE Lucie Sedmihradská.
👆 Byla bych moc ráda, aby se jí novináři ptali „proč“ její žádost nebyla podpořena.
👆 A dopředu upozorňuji, že šlo o draft, který byl potřeba ještě během dvou dní dopracovat.
👆 Každý (i já), kdo někdy žádal o dotaci ví, jak náročné je v krátkém časovém úseku od vyhlášení žádost dopracovat k dokonalosti.
👉 Paní docentka Lucie je pro mne zárukou, že by to hravě zvládla.
👆 Agumentovat nedopracovanými detaily žádosti či snad předloženým „prázdným“ formulářem a nebo dokonce nutností soutěžit nákup služeb od neziskovky do 500 tis Kč a k tomu ještě v nouzovém stavu, jsou zcela zástupné důvody koaličních partnerů nepodpořit moje aktivity v integraci.
👆 Já i Lucie jsme zkušené úspěšné žádosti o dotace nejen připravovat, ale i řídit a administrovat.
👉 A to, že dlouhohobě naši koaliční partneři i nepodporují pomoc potřebným lidem na Desítce i když to mají ve své svěřené gesci či v programovém prohlášení je pro mne záhadou. Důkazy z hlasování na Radě mohu dodat.
 Stručný popis projektu

Projekt  s názvem Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území MČ Praha 10 si klade za cíl pomoci více než 6 tisícům držitelů dočasné ochrany na území Městské části Praha 10 v oblasti informačního servisu, poradenství, aktivizačních činností, volnočasových aktivit a jazykové výuky. Městská část během projektu nabídne držitelům dočasné ochrany možnost zapojit se do činnosti rodinných a mateřských center, využít praktické pomoci sociálních a terénních pracovníků nebo zapsat se do kurzů českého jazyka.

Shrnutí situace na území MČ Prahy 10

Na území Městské části Praha 10 žilo dle statistiky Ministerstva vnitra ČR k 1. 1. 2022 celkem 117 062 obyvatel, z toho 98 398 občanů České republiky. V současné době (dle údajů k 1. 5. 2022) se na území městské části pohybuje 6 308 držitelů dočasné ochrany v důsledku situace na Ukrajině. V krátké době tak došlo k nárůstu celkové populace na území městské části o 5,4 % a nárůstu populace cizinců dokonce o 33,8 %. Uvedený nárůst osob vyžadující podporu s sebou nese rizika, která musí městská část průběžně vyhodnocovat a řešit.

V průběhu roku 2022 bylo na území městské části zřízeno 6 níže uvedených nouzových ubytování (dle usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2022 č. 207). Jedno z ubytování je provozováno přímo městskou částí, jedno v současné době již nefunguje a ostatní zařízení jsou provozována dalšími organizacemi. Tato zařízení zajišťují zázemí pro zhruba 10 % držitelů dočasné ochrany na území městské části, se kterými je možno přímo pracovat. Většina držitelů dočasné ochrany (zhruba 90 %) ale není ubytována v těchto zařízeních a je třeba se jim věnovat jiným způsobem vyžadujícím zapojení kapacit nad rámec městské části.

 

Přehled nouzových ubytování na území MČ Praha 10 (dle usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2022 č. 207):

BD Malešice

 • Adresa: Počernická 524/64, Praha 10
 • Provozovatel: provozuje MČ
 • Kapacita: cca 110 osob

Hotel Na Zámečku

 • Adresa: Záběhlická 133, Praha 10
 • Provozovatel: provozuje Centrum sociálních služeb Praha (příspěvková organizace HMP)
 • Kapacita: cca 60 osob

Dům Dobra

 • Adresa: Kubánské náměstí 6, Praha 10
 • Provozovatel: soukromý provozovatel
 • Kapacita: cca 250 osob

Hotel Slavia

 • Adresa: Vladivostocká 1460/10, Praha 10
 • Provozovatel: soukromý provozovatel
 • Kapacita: cca 110 osob

Ubytovna Litevská

 • Adresa: Litevská 8, Praha 10
 • Provozovatel: soukromý provozovatel
 • Kapacita: cca 70 osob

Czech Inn Hostel Prague

 • Adresa: Francouzská 240/76, Praha 10
 • Provozovatel: soukromý provozovatel
 • Kapacita: již nefunguje 
 

Struktura počtu držitelů dočasné ochrany na území MČ Praha 10

(k 1. 5. 2022)

Věk Muži Ženy Celkem osob % podíl
do 3 let 172 149 321 5%
do 6 let 173 197 370 6%
do 15 let 626 645 1 271 20%
do 18 let 201 203 404 6%
do 65 let 912 2 770 3 682 58%
nad 65 let 55 205 260 4%
Celkem osob 2 139 4 169 6 308
% podíl 34% 66%

 V současné chvíli je z celkového počtu 6 308 držitelů dočasné ochrany na území městské části 66 % žen, 58 % v produktivním věku, 37 % dětí a 4 % seniorů. Právě těmto skupinám je třeba nabízet specifickou podporu zaměřenou na řešení situace, ve které se nachází.

Osoby v produktivním věku poptávají informační servis, poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání, doprovázení na úřady, hlídání dětí nebo jazykové kurzy. Městská část v současné době vyčerpala své kapacity, které nejsou s ohledem na množství osob z cílové skupiny dostatečné. Tyto kapacity je možné dále navýšit ve spolupráci s externími subjekty.

Péče o děti je v současné době zajištěna pro 890 z 1962 dětí do 15 let (tj. 45 %). Je poptávka po různé formě podpory dětí – hlídání dětí během návštěv úřadů či hledání práce, aktivizační činnost, výuka českého jazyka, kroužky, pobyty, aktivity s rodiči či prarodiči a další podobné aktivity. Kapacity městské části jsou v tuto chvíli v zásadě naplněny. Je třeba ale dále hledat nové kapacity míst, kde by mohl být realizován program pro tuto věkovou skupinu. Tyto kapacity je možné navýšit ve spolupráci s externími subjekty.

Senioři jsou specifickou skupinou, která vyžaduje speciální péči. Aktuálně je zde poptávka po sociálním poradenství, aktivizačních činnostech, setkávání, jazykových kurzech, doprovázení v rámci volného času nebo odborné sociální či zdravotní pomoci včetně doprovázení na úřady nebo k lékaři. Kapacity městské části jsou v tuto chvíli naplněny. Je třeba ale dále hledat nové kapacity míst, kde by mohl být realizován program pro tuto věkovou skupinu. Tyto kapacity je možné navýšit ve spolupráci s externími subjekty.

 Přehled realizovaných činností v rámci ÚMČ Praha 10 od počátku konfliktu na Ukrajině

Odbor školství

 • zajištění umístění dětí do MŠ a ZŠ do maximální volné kapacity
 • postupné zřízení adaptačních skupin
 • počty zapojených dětí k 1. 5. 2022

402 dětí v rámci ZŠ (ZŠ Břečťanová, ZŠ Vladivostocká, ZŠ Gutova, ZŠ Hostýnská, ZŠ Jakutská, ZŠ Kodaňská, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Olešská, ZŠ Brigádníků, ZŠ Švehlova, ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ V Rybníčkách)

o   128 dětí v rámci MŠ (20 dětí v rámci běžných tříd, 68 dětí čeká na místo, 40 dětí se odstěhovalo)

o   360 dětí v rámci adaptačních skupin (MŠ Jasmínová, MŠ Nedvězská, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Švehlova, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Olešská, ZŠ Brigádníků, ZŠ Kodaňská + 7 dalších adaptačních skupin zajistí organizace Nová škola a META)

Odbor bytů a nebytových prostor

 • zřízení jednoho nouzového ubytování v BD Malešice ze zdrojů MČ Praha 10
 • dalších 4-5 nouzových ubytování na území MČ Praha 10 provozují další subjekty
 • celkově je ve známých ubytovacích zařízeních ubytováno cca 600 z 6 308 osob (10 %), ostatní osoby jsou ubytovány napříč MČ Praha 10

Odbor sociální

 • odbor sociálních věcí průběžně zajišťuje povinné činnosti dané příslušnými zákony

Odbor kultury a projektů

 • realizace programu během jarních prázdnin pro děti z uprchlých rodin
 • příprava a následně administrace zvláštní dotační výzvy pro oblast podpory Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny, kteří vyhledali ochranu v ČR v souvislosti ozbrojeným napadením Ukrajiny určené pro projekty NNO realizované na území MČ Praha 10

Kancelář starostky

 • koordinace pomoci Ukrajině

o   zřízena pozice koordinátora pro monitorování aktuální situace, komunikace uvnitř úřadu i s veřejností i s koordinátory uprchlíků, zajišťování překladů v koordinaci s tiskovým oddělením

o   zřízena pozice koordinátora pro BD Malešice (pod správou MČ Praha 10)

 • informační servis

o  šíření informací usnadňujících orientaci nově příchozích souvisejících s jejich registrací, úřady práce a školství, zřízení webové stránky https://praha10.cz/ukrajina a facebookové skupiny Ukrajinci v Praze 10 (nyní má 211 členů)

 • podpůrná činnost
 • realizace jazykových kurzů

Soupis dílčích projektů

Dílčí projekt č. 1

 • Realizátor dílčího projektu: MČ Praha 10 prostřednictvím externího subjektu
 • Název projektu: Otevření programu rodinných a mateřských center na Praze 10 osobám s dočasnou ochranou
 • Cíl projektu: Cílem projektu je otevřít a zpřístupnit činnost organizací působících v MČ Praha 10 zapojených do Unie center pro rodinu a komunity, z.s. osobám s dočasnou ochranou.
  • Dílčí cíle projektu:
 • poskytovat informační servis pro členy majoritní společnosti o společných aktivitách s uprchlíky,
 • poskytovat informační servis pro rodiče s dětmi z Ukrajiny,
 • vytvářet nabídku vhodných aktivit směřujících k integraci,
 • podporovat ukrajinské děti při jejich integraci, rozvoji a zvládání náročné situace a rozšiřovat jejich jazykovou vybavenost,
 • nabízet psychologickou podporu ukrajinských rodičů při zvládání náročné situace,
 • podporovat ukrajinské rodiče při slaďování práce a rodiny prostřednictvím hlídání dětí během volnočasových aktivit,
 • podporovat ukrajinské seniory při adaptaci na nové prostředí.
 • Částka dle rozpočtu: 635 000,- Kč

Dílčí projekt č. 2

 • Realizátor dílčího projektu: MČ Praha 10 prostřednictvím externího subjektu
 • Název projektu: Kurzy českého jazyka
 • Cíl projektu: Nabídnout kvalitní kurzy českého jazyka pro dospělé v místě bydliště (tj. na území MČ Praha 10).
 • Částka dle rozpočtu: 590 000,- Kč

 Dílčí projekt č. 3

 • Realizátor dílčího projektu: MČ Praha 10 prostřednictvím externího subjektu
 • Název projektu: Zajištění praktické pomoci držitelům dočasné ochrany v oblasti poradenství, informačního systému a aktivizace
 • Cíl projektu: Cílem projektu je zaměřit se na seniory a dospělé z řad držitelů dočasné ochrany bez přímé podpory Prahy 10 následujícím způsobem, a to prostřednictvím:
 • podpory integrace a adaptace držitelů dočasné ochrany v oblasti poradenství a praktické pomoci v předem definovaných oblastech,
 • odborného poradenství a informačního servisu skrze 0,8 úvazku sociální pracovnice,
 • praktické pomoci, aktivizačních aktivit a doprovodů skrze 2,0 úvazku terénních pracovníků.
 • Částka dle rozpočtu: 490 000,- Kč

Cílem projektu je podpořit integraci držitelů dočasné ochrany na úzeí MČ Praha 10 prostřednictvím následujících činností, které zajistí přímo MČ Praha 10 nebo externí subjekty:

 • zajištění informačního servisu (jak pro držitele dočasné ochrany tak směrem k většinové společnosti s cílem prevence xenofobních nálad ve společnosti a sociálního vyloučení držitelů dočasné ochrany) a zdravotně-sociálního poradenství,
 • zajištění pomoci s hledáním zaměstnání, doprovázení na úřady nebo k lékaři, aktivizační činnost, setkávání a doprovázení v rámci volného času,
 • zajištění výuky českého jazyka,
 • zajištění péče o děti (hlídání dětí během návštěv úřadů či hledání práce, nabídka kroužků, realizace pobytů, nabídka aktivit dětí s rodiči či prarodiči a dalších podobných aktivit s cílem podpořit jazykovou vybavenost dětí a proces integrace).

Podrobné informace k rozhodnutí primátora o zřízení stanového městečka pro uprchlíky v Malešicích (24.5-31.5.)

 

Úterý 24. 5.

Ptáte se mě na stanové městečko pro uprchlíky v Malešicích na Praze 10.

Informaci jsem se dozvěděla dnes v 9:33 od našeho úředníka, podrobnosti jsem si začala hned zjišťovat z Magistrátu.

Pan primátor mě ujistil, že žádnou součinnost od nás nepotřebuje. To ale nic nemění na tom, že o takto zásadních věcech musíme být informováni HNED! Na nás totiž bude, abychom komunikovali se sousedy, debatovali, vysvětlovali. I když jsme nic nemohli ovlivnit a byli postavení před hotovou věc.

Zítra na místě proběhne provozní koordinační schůzka a já tam samozřejmě budu, abych zjistila další informace.

Středa 25. 5.

Jak jsem včera slíbila, přináším nové informace k plánovanému zřízení stanového městečka pro uprchlíky na pozemcích depa České pošty v Malešicích na Praze 10.

Dnes jsem se, na vlastní žádost, účastnila provozní schůzky na místě.  Z našeho místního šetření jasně vyplynulo, že aby bylo možné stanové městečko postavit, bude třeba vykácet velký souvislý keřový porost v téměř polovině uvažovaného pozemku.

Dle zákona o ochraně přírody je k tomu nutné mít souhlas naší městské části, a zároveň umožnit přihlášeným spolkům, aby se tohoto řízení řádně zúčastnily. Navíc se nacházíme v období vegetace a hnízdění, kdy je kácení obecně nevhodné. Na místě jsem tedy zástupce Magistrátu jasně upozornila, že vše není možné projednat do 1.6., kdy se plánuje provoz městečka spustit.

Už z toho je jasné, že kdybych byla o záměru podpory na stanové městečko ze strany primátora včas informována, sdělila bych mu, že pozemek z těchto důvodů není vhodný.

Kromě toho bych ráda reagovala na nepřesnosti, které jsem se dočetla, a upřesnila, jak s námi Magistrát hl. m. Prahy komunikoval. A to ve formátu výkazu práce starostky v této oblasti, na který jste zvyklí:

Úterý 24. 5. 2022

9:07 volá vedoucí operačního střediska krizového štábu hl. m. P našemu vedoucímu oddělení bezpečnostního managementu, že potřebuje zajistit účast zástupce životního prostředí MČ Praha 10 na (dnešní) schůzce v Malešicích ohledně stavby stanového městečka. Právě probíhá prověřování lokality.

9:22 zavolal tuto informaci radnímu pro bezpečnost a sociální oblast MČ Prahy 10 Michalu Kočímu (Piráti).

9:33 zavolal tuto zprávu z 9:07 mně (pro mne první informace)

9:53 telefonuji JUDr. Štalmachové, ředitelce odboru bezpečnosti Magistrátu, která mi okamžitě posílá sms, že má jednání a zavolá.

10:14 volá mi JUDr. Štalmachová, přerušuji jednání Rady MČ P10, žádám o poskytnutí informací a zároveň žádám, abych mohla být přítomna zítřejší schůzky na místě.

10:44 telefonuji primátorovi Hřibovi a s jeho souhlasem hovor dávám na hlasitý poslech pro celou Radu MČ P10. První reakce primátora je: „Právě jsem Vám chtěl volat, paní starostko.“ V průběhu hovoru, v němž nás informuje, že zřízení stanového městečka v Malešicích je velmi pravděpodobné, se ho radní pro bezpečnost dotazuje, jakou součinnost od nás primátor potřebuje. Odpovídá, že žádnou.

11:05 na doporučení primátora telefonuji starostovi Tróje, kde už stanové městečko funguje. Chci znát zkušenosti kolegy s provozem.

11:55 telefonuji nové informace vedoucímu oddělení bezpečnostního managementu P10.

12:00 telefonuji ředitelce Policie ČR Prahy 10.

12:12 telefonuji řediteli Městské policie Prahy 10.

12:17 telefonuji vedoucímu odboru ŽP – potvrzuje svou účast na schůzce na místě.

12:19 telefonuji JUDr. Štalmachové ohledně upřesnění schůzky.

16:06 telefonuji tajemníkovi Bezpečnostní rady MČ Prahy 10.

Pátek 27. 5.

Primátor vydal Rozhodnutí o bezodkladném odstranění porostů a provádění terénních úprav v místě stavby stanového městečka pro lidi bez domova, kteří se ocitli na území hl. m. P. v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.
Souhlasím, že je nutné bezodkladně řešit migrační vlnu válečných uprchlíků. Souhlasím, že současný pobyt lidí na hlavním nádraží je nedůstojný a trvale neudržitelný. Souhlasím, že pomáhat obětem je naše morální povinnost a jsem v tomto směru sama aktivní.
Zároveň ale apeluji na Magistrát hl. m. Prahy, aby při budování stanového městečka v Malešicích postupoval maximálně šetrně k životnímu prostředí. To, že vykácení porostu primátor bezodkladně nařídil je jeho pravomoc v rámci nouzového stavu.
Poučení pro příště zní: Pane primátore, komunikujte s námi, starosty, od začátku, od záměrů. Je to vždy win-win řešení pro všechny! Zejména pro naše obyvatele a sousedy.

 

Neděle 29. 5.

Pokračuji v informování o stavbě stanového městečka pro „uprchlíky“ v Malešicích, které vzniká na základě rozhodnutí pana primátora.

Dnes jsem opět byla na místě. Zatím není zajištěný stroj na kácení, proto se dělal jen dvoumetrový pás pro stavbu plotu. Plošně se má začít zítra.

Jsem ráda, že na místě po celou dobu asistovala Záchranná stanice zvířat.

Společně s kolegou z naší městské části jsme ukázali, co se nesmí pokácet, a zároveň jsem navrhla mozaikový postup pro celoplošné kácení místo postupného. Pracovníci tak mohou alespoň trochu projít průseky území a prohlédnout zda se tam nacházejí hnízda ptáků a zaječí pelechy.

Společnost, která kácení a seč provádí, velmi dobře spolupracuje, a můj návrh odsouhlasila.

Udělám vše pro to, aby byla stavba stanového městečka co nejšetrnější k přírodě. Zítra se tam opět půjdu podívat a budu Vás informovat.

 

Pondělí 30. 5.

Od rána jsme byli opět na místě a dohlíželi na probíhající kácení. Nakonec se nám podařilo uhájit větší rozsah vyšší vegetace, než byl záměr pokácet.

11:00 Prošla jsem si celý prostor městečka, který byl z poloviny vykácen a byla postavena asi polovina stanů a zázemí sprch včetně technického zázemí. Detailně jsem si nechala vysvětlit zdravotní režim na místě od zástupců lékařů.

13:00 Kontaktovala jsem ředitelku Policie ČR pro Prahu 10, abych s ní probrala zajištění bezpečnosti místa. Byla jsem ujištěna, že jsou připravení a pro stanovení opatření vyjdou ze zkušeností z Troji.

19:00 Jsem opět na místě a vidím, že stanové městečko je připraveno. Setkala jsem se tam s provozovatelem sociálních služeb a informovala jsem se o jejich přípravě. Zástupce hasičů mne provedl jednotlivými provozy: ubytovací stany, jídelna, příprava jídla, volný čas, izolační stan, sklady, umývárny a wc a technické zázemí pro obslužný personál.

Kdy ale budou lidé z Hlavního nádraží zde ubytováni není stále potvrzeno. Neoficiální informace je, že až 1.6. odpoledne.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *