Na změny klimatu myslíme dekádu dopředu

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jak se vaše obec vypořádává s problematikou sucha?

V době, kdy píšu tyto řádky, si na malé množství srážek zrovna stěžovat nemůžeme. Přesto myslím na sucho – a to nikoliv s úlevou. Je totiž dlouhodobým strašákem všech měst, jejich části nevyjímaje.

Nebudu lhát: příčiny problému jako Praha 10 odstranit neumíme. Ale můžeme dělat vše pro snižování jeho dopadů. A na to se také zaměřujeme, jak na bázi každodennosti, tak v dlouhodobějším výhledu.

Pokračování textu Na změny klimatu myslíme dekádu dopředu

REGULACE KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ

Negativní vliv krátkodobých pronájmů na kvalitu života v Praze a zejména na sousedské soužití je nesporný. 🆘 Že již dávno nejde o sdílenou ekonomiku už nikdo nepolemizuje.
🏘 Na Fóru pražských senátorů jsme opět po roce v Senátu na toto téma debatovali, tentokrát již nad existujícími návrhy změn legislativy. 🛠 Zda jít touto cestou či stačí důsledné vymáhání současných zákonů, jak požadují lidé žijící převážně v centru Prahy. Je potřeba si uvědomit, že jde ale o výkon státní správy a my starostové na něj nemáme vliv. 👆 Upozornila jsem na tiskové konferenci, že ministerstva musí dát silnou metodickou podporu 👉 jak živnostenským tak i stavebním úřadům či hygieně, aby mohly příslušná ustanovení současných zákonů vymáhat.

Pokračování textu REGULACE KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ

Česko posiluje kontrolu chemických látek na svém území, tuzemská kauza Novičok by se neměla opakovat

Na 23. jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jsem jako zpravodajka dala doporučující stanovisko k novele zákona o zákazu chemických zbraní. Ta posiluje zejména kontrolní úlohu Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, který bude mít nově například povinnost vést evidenci všech chemických látek i objektů, kde se s nebezpečnými látkami nakládá. Na seznam zakázaných chemických zbraní navíc i díky velké aktivitě České republiky přibyde látka zvaná Novičok.

Pokračování textu Česko posiluje kontrolu chemických látek na svém území, tuzemská kauza Novičok by se neměla opakovat

Historicky významné objekty na Desítce – spolupráce s Národním památkovým ústavem

Vážená paní ředitelko,

navazuji tímto na naši osobní schůzku ze dne 8. 7. 2020 k záležitostem týkající se historicky významných objektů na MČ Praha 10. Dovolte mi, abych Vám touto formou ještě jednou poděkovala za milé setkání a mnoho podnětných výstupů směřující k ochraně našeho kulturního dědictví.

Pokračování textu Historicky významné objekty na Desítce – spolupráce s Národním památkovým ústavem

Liberec mění zažité pořádky

Stát v řešení sociálního a dostupného bydlení dlouhodobě selhává. Senátní podvýbor pro bydlení pod mým vedením toto téma pravidelně otvírá se všemi aktéry. Důležitá je pro nás zpětná vazba z obcí, kterou do diskusí s ministerstvy přenášíme. Proto jsme s členy podvýboru pro bydlení vyrazili do Liberce za panem náměstkem primátora Jiřím Langrem jednat o jejich zkušenostech s projektem Housing first i celkově o oblasti sociálního bydlení. Musím se opakovat, že alfou a omegou je zákon o sociálním bydlení, který nám zoufale chybí.

Liberec pod patronátem současného pana náměstka Langra začínal s prvními projekty v oblasti sociálního bydlení v roce 2015. Po předchozí rozsáhlé privatizaci zbylo z městského bytového fondu jen něco kolem 1200 bytů z původních 18.000. Ze začátku, kdy se bytové věci řešily spíše ad hoc, se Liberec posunul k systému, který má jasně stanovená pravidla pro všechny kategorie bytů, a kde jsou všechny byty určené na sociální bydlení. Zpřísnila se vstupní kritéria, zejména kritérium příjmové. Smlouvy na dobu neurčitou už radnice nedává. Nastavení systému výrazně pomohla spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení, s nimiž pracuje liberecká radnice dodnes.

Sčítání osob v bytové nouzi

Na začátku stála důkladná analytická práce, kdy Liberec provedl sčítání osob v bytové nouzi na svém území – od lidí bez přístřeší, přes azylové domy a ubytovny. Celkově bylo potřeba zaměřit se na cca 500 osob, z nichž 250 – 300 bylo možné zapojit do nového systému. Problém je ovšem velmi malé množství bytů, které je možné každý rok přidělit. Většina je obsazena a nové se zpravidla uvolňují pouze úmrtím či výpovědí. Jedním z řešení jsou tedy i opravy zanedbaných městských domů, kde se v rámci rekonstrukce dá projektovat více bytů, než původně v domech bylo. Navíc se opravami městských nemovitostí kultivuje veřejný prostor, což mnoho obyvatel Liberce oceňuje.

Housing first

Systém Housing first spustila radnice poprvé na jaře roku 2018. Systémem prošlo za tu dobu asi 27 osob, z toho 16 aktuálně bydlí. S 8 nájemníky musel Liberec smlouvy ukončit, buď aktivní výpovědí, nebo na základě uplynutí smlouvy. Představitelé úřadu i politiků nezastírají, že se potýkají s nejrůznějšími problémy. Klíčová je spolupráce se sociálními pracovníky. Ti musí s klienty na začátku trávit opravdu hodně času. Dle zkušeností z Liberce jsou zpočátku nutné i 3 návštěvy týdně. Ukazuje se také, že finanční záležitosti nájemníků jsou naprosto klíčové. Někteří klienti jsou schopni se o své finance postarat naprosto bez problémů, ale většina ne. U těch je třeba, aby se sociální pracovník věnoval také tomu, zda klient nemá problém s placením nájmu, služeb, splácením dluhu z minulosti apod., jinak je velká šance na neúspěch zabydlování.

Žadatelé o obecní bydlení jsou vytipováni spolupracujícími organizacemi, se kterými vyplní dotazník. Pracovní skupina pak všechny žádosti posuzuje a vybírá žadatele, jehož profil nejlépe odpovídá kritériím. V poslední době, když už se systém usadil, se otevírají nové výzvy. Například nyní řeší osamělost nových nájemníků, která se často objevuje zkrátka z důvodu vytržení klienta z jeho běžného prostředí, jakkoli nevyhovující bylo, a jeho umístění do bytu, kde nemá žádné přátele, v okolí nikoho nezná a ani neví, jak nové vztahy navázat. To vše nyní sociální pracovníci řeší, společně hledají, jak těmto výzvám čelit. Ukazuje se také, že při řešení bytové nouzi v Liberci zásadně chybí zdravotní služby, psychiatři, terapeuti, lékaři, kteří by byli pro klienti dostupní.

Ubytovny

Jedním z témat, která jsme při návštěvě na radnici také řešili, byly ubytovny. Liberec se k nim nestaví vyloženě negativně. Rozhodně není cestou všechny je zavřít, i kdyby to skutečně bylo v silách města, což není, ale kam by se hlavně poděli všichni lidé, kteří tam bydlí? Bohužel realita je taková, že jinde bydlení neseženou. Problémem tak zůstává spíše to, jak s klienty ubytovny zachází, zda mají férové smlouvy, zda je situace v pořádku z hlediska hygieny (velký výskyt štěnic v lokalitě), zda nedochází k násilí či obtěžování apod. Zde jsme si jako senátoři vyslechli stížnosti na bezzubost současného nastavení. Existuje systém kontrol, který ale v praxi není účinný, někam může hygiena, někam OSPOD, někam stavební úřad, ale tyto organizace spolu nepracují v součinnosti. To je určitě podnět, kterým bychom se rádi dále zabývali. Možná není nutná legislativní změna, ale určitě je nutná lepší vymahatelnost. 

Nábytková banka

V rámci návštěvy Liberce nám sociální odbor města zprostředkoval návštěvu nábytkové banky, neziskové organizace, která shromažďuje nábytek, oblečení, hračky a další vybavení domácnosti, které zase distribuuje zdarma dále. S kolegy senátory jsme se ptali jak přesně fungují. Klienti, kteří něco potřebují si přinesou žádost potvrzenou sociálním pracovníkem. Následně jsou jim potřebné věci zdarma poskytnuty. Paní ředitelka pracuje jako dobrovolnice, z dotací řeší organizace nájem, pojištění a služby. Všem moc držíme palce, ať získají potřebné finance na provoz a ať mohou své služby nadále nabízet a dokonce rozšiřovat.

Potravinová banka

Potravinová banka byla naší další zastávkou. Slouží pro územní celého libereckého kraje. Spolupracuje s více než 55 organizacemi na základě smlouvy. Loni byli schopní distribuovat dále přes 133 tun darovaných potravin. Letos jsou již v polovině roku na dvojnásobku a chtějí dále rozšiřovat své služby. 

Dostávají se sem potraviny, které by se jinak vyhodily. Jsou to v kostce dva druhy potravin: potraviny s uvedeným datem „spotřebujte do“. Ty dostanou většinou 2 až 3 dny před projitím a musí rychle hledat zájemce. Další druh jsou potraviny s minimální trvanlivostí. Zde uvádím pár zajímavostí: dětský výrobek se zárukou rok je možné spotřebovat např. cca další 3 měsíce Nápoje, těstoviny, rýži, olej dalších 6 měsíců. Některé další potraviny dokonce dalších 9 měsíců.

Liberec mění zažité pořádky

Jsem moc ráda, že jsme s kolegy senátory Liberec navštívili. Vznesli jsme mnoho dotazů a otevřeli zejména témata řešení systému bydlení ze stran obcí, zadlužení obyvatel, problémy s ubytovnami a vyloučenými lokalitami, rekonstrukce obecních bytů a domů, možnosti komunikace s ubytovnami a nalézání cest z obchodu s chudobou. Liberec opravdu mění zažité pořádky už několik let a je skvělé, že jeho představitelé jsou ochotni své zkušenosti sdílet. Určitě zůstaneme v kontaktu.

Přestože termín byl vybrán v době letních dovolených, zúčastnili se kolegové senátoři Zdeňka Hamousová, Miroslav Balatka, Přemysl Rabas, a připojil se k nám i pan Zbyněk Linhart za Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a místní pan senátor Michael Canov. Všem zúčastněným moc děkuji a jsem ráda, že jsme mohli vést podnětnou diskuzi na radnici i s místními organizacemi.

Zachraňme vilu Karla Čapka, pane ministře

Vážený pane ministře Zaorálku,

dovoluji si Vás oslovit jako starostka Městské části Praha 10 a také jako senátorka. Téma, které bych s Vámi ráda probrala, si to totiž žádá. Je jím Karel Čapek.
Městská část Praha 10 je majitelem vily Karla Čapka. Je to jedna polovina dvojvily, kterou Čapek obýval spolu se svým bratrem Josefem. A je to ta část vily, kde také v roce 1939 zemřel.

Pokračování textu Zachraňme vilu Karla Čapka, pane ministře

Zachovat své čestné lidské jméno

  • Byla jsem se dnes poklonit památce Milady Horákové. Na místě, kam se za ní už nechodí: u nás na Desítce, v urnovém háji strašnického krematoria. Pamětní desku Miladě Horákové zde na společném pohřebišti nechala odhalit Konfederace politických vězňů na počátku 90. let. Její symbolický hrob poblíž baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vznikl až později.

Chtěla jsem být sama a přemýšlet o ní. O jejím životě, o justiční vraždě spáchané před 70 lety. 

Pokračování textu Zachovat své čestné lidské jméno

Pražští senátoři vzkazují vládě: Výstavba paralelní dráhy na Ruzyni jde proti zájmům Pražanů i celého Česka

Tisková zpráva z patnáctého setkání Fóra pražských senátorů

Výstavba paralelní ranveje na Letišti Václava Havla motivovaná výrazným zvýšením leteckého provozu není podle Fóra pražských senátorů v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, ochranou klimatu a uchováním kvality života občanů v Praze a jejím okolí. Pražští senátoři proto vyzývají vládu k odstoupení od záměru realizace paralelní dráhy na ruzyňském letišti.

Pokračování textu Pražští senátoři vzkazují vládě: Výstavba paralelní dráhy na Ruzyni jde proti zájmům Pražanů i celého Česka

RESPEKT, SOUCIT, SPOLUPRÁCE

Přesně před rokem jsem v Praze 10 přivítala vzácnou návštěvu: prezidentku Slovenské republiky, paní Zuzanu Čaputovou, která v neděli 21. června oslavila 47. narozeniny. Paní prezidentka je pro mě velkou inspirací pro věcnost a neokázalost, s jakou zastává svoji funkci, ale také pro důslednost, s kterou zdůrazňuje hodnoty občanské společnosti a soudržnosti.

Pokračování textu RESPEKT, SOUCIT, SPOLUPRÁCE