Přípravný výbor referenda Stop miliardové radnici 2014 vyčerpal svou funkci

Vážení přátelé, milý Radku, milá Ivano, milá Pavlo,

obdržela jsem Váš dopis datovaný 14. ledna 2021. Skládá se z výzvy k přehodnocení členství v přípravném výboru referenda Stop miliardové radnici a z politické obžaloby, že jsem jako starostka Prahy 10 v údajném konfliktu zájmů.
Já se přitom se svými koaličními kolegy jenom snažím dotáhnout do zdárného konce projekt, který nezvratně v letech 2017 a 2018 začala TOP 09, jejíž jste vy členy a příznivci! Dobře víte, a proto s touto kartou hrajete, že boj proti záměru postavit miliardovou, ale možná také 1,5 miliardovou radnici kdesi na Hagiboru stojí na počátku mé veřejné politické služby občanům Prahy 10.

Svým dopisem mě chcete znevěrohodnit jako spoluhybatelku největší petiční akce v dějinách Prahy 10. Byli byste rádi, abych díky krokům, které paradoxně přímo navazují na Vaši práci, důvěru lidí ztratila. Přejte si to, ale buďte také politickými profesionály s pravdivými argumenty.

Velmi ráda si s Vámi sednu za jeden stůl, abychom nad projektem, nad čísly, nad tabulkami probrali, jak ve skutečnosti nebylo možné nic jiného než pokračovat v krocích bývalých radních za TOP 09. Tak, jak jste zásadní kroky nastavili, jsme my jako koalice museli pokračovat a mnohdy nedotažené kroky dokončit a završit.

Vaše výzva k přehodnocení členství v přípravném výboru referenda Stop miliardové radnici je pouhým pokusem dát mi políček. To navíc za situace, kdy se snažíte vystupovat za přípravný výbor k místnímu referendu, k němuž byly sbírány podpisy podporovatelů v roce 2014, a bylo usilováno o jeho vyhlášení v témže roce. Funkce přípravného výboru je však vyčerpána ve chvíli, kdy je jím podán návrh na uspořádání místního referenda, deleguje členy do komisí
pro hlasování či poté, co mu marně uplynou lhůty k podání příslušných návrhu soudů ve věci ochrany svého návrhu a návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování a rozhodnutí v místním referendu, resp. ve chvíli, kdy tato rozhodnutí nabydou právní moci. Eventuálně by se dalo uvažovat i možnosti podání kasační stížnosti Nejvyššímu správní soudu ze strany přípravného výboru. V roce 2021 se však bohužel pokoušíte jednat za subjekt, který neexistuje. I z tohoto
důvodu je Vaše výzva pouze účelová a zcela bezpředmětná.

Referendum, hájení občanů Prahy 10 i jejího veřejného prostoru pro mě byla obrovská škola, obrovská dřina a také obrovská vzpruha. Stejně jako pro mě bylo obrovským poučením to, jakým způsobem s námi – slyšíte? „s námi“, tedy s koalicí VLASTA a s TOP 09 – zacházela tehdejší politická reprezentace. A nejen s námi, ale i s lidmi, kteří se petice účastnili. Pamatujete si ještě, jak bývalá starostka Kleslová z ANO v těsné spolupráci s bývalým tajemníkem úřadu Slavíkem trestala ty, kdo se omylem podepsali pod petici, byť nebyli občany MČ Praha 10? Jak místo domluvy řešili jejich „rebelii“ v čínském či ruském stylu, tedy nátlakem a citelnou pokutou? Chcete, abych se vzdala plodů tohoto zápasu, který vyústil v záměr ponechat radnici na Vršovické, zachovat starou školu na Strašnické a na Hagiboru nic podobného nestavět?

Z důvěry, kterou jsem tehdy u našich občanek a občanů získala, čerpám dosud jak při osobních setkáních, tak i písemné komunikaci. Promiňte mi stručnost a upřímnost, ale většina lidí v Praze 10 chápe realitu lépe než Vy.

1. Město musí mít radnici a té stávající hrozí uzavření. Opravy nezanedbala ani nezastavila Chmelová, ani Vlasta, ale lidé, kteří komunální politiku chápali jen jako prostor pro vlastní obohacení.

2. Ceny stavebních prací prudce vzrostly a místo zvané Eden a sídliště Vlasta je třeba řešit jako jeden celek. Lidé ze sídliště Vlasta mi děkují za to, že místo, kde žijí a budou žít, bude mít budoucnost, a to relativně za krátkou dobu.

3. Stavět vedle sebe miliardu v roce 2021 a miliardu (možná i miliardu a půl) v roce 2014 je nesmysl. Porovnávat ta čísla je falešné. Dělat z nich téma politického zápasu je demagogie, ale budiž, je to pro Vás svůdné, tak to používáte.

Dělám jako starostka po letech neodpovědného hospodaření v letech 2002–2017 velmi nepopulární, ale nutné kroky. Čekala bych na základě Hodnotového desatera Vaší strany, že budu mít v TOP 09 partnera k diskusi, že vycházíte z předpokladu, že politický konkurent není váš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako vy. Myslela jsem si dosud, že s TOP 09 mohu mít společné to, že neusilujeme o popularitu za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů. Váš dopis ve mně tuto základní důvěru zviklal, ale doufám, že zcela nezničil plody našeho společného úsilí z jara a léta 2014.

Věřím, že možnosti vést spolu politický dialog nejsouvyčerpány tímto Vaším, po mém soudu, nepovedeným dopisem.

S přátelským pozdravem

Renata Chmelová
starostka městské části Praha 10

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *