Pomáháme Ukrajincům – ruská agrese, týden I.

Naše radnice pomáhá a prakticky reaguje na potřeby posledních dní. Jako starostka MČ Praha 10 musím na situace, které přináší exodus lidí z Ukrajiny, reagovat v reálném čase. Zde je výkaz mé a naší práce za 1. týden ruské agrese.

Úterý 22. 2. / vstup ruské armády na východ Ukrajiny

Jednou větou: Ihned vyjadřujeme solidaritu s lidem Ukrajiny.

– Jako vyjádření solidarity s ukrajinským lidem jsem vyvěsila vlajku na své senátorské kanceláři na Kubánském náměstí a vyvěšujeme vlajku i na radnici. Navrhuji základní body tiskového sdělení, které formuluje tiskové oddělení: „Souhlasíme s naší vládou a považujeme ruské počínání za akt agrese. Ukrajina je suverénní stát, jejíž hranice jsou nedotknutelné. Jako lidé znalí československé a české historie jsme na podobné události velmi citliví a Ukrajinu plně podporujeme. Zároveň si uvědomujeme, že ruským krokem se výrazně přiblížila válka v Evropě. To je situace, která se týká nás všech.“

– Koalice VLASTA vybízí k podpoře Ukrajinců a k finanční pomoci – doporučujeme projekty pro Ukrajinu od společnosti Člověk v tísni a od Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské („Adoptujsi.cz“).

Čtvrtek 24. 2. / 1. den ruské invaze na celou Ukrajinu

Jednou větou: Jak pomůžeme uprchlíkům z Ukrajiny? Finančně a ubytováním.

 – Během dne koordinuji přípravu návrhu na vytvoření účelové neinvestiční rezervy 10 milionů Kč na humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

–Před 17. hod jdu tam, kam se pravidelně vracím i jindy: na Makuchovu lávku ve Vršovicích. Zde za MČ Praha 10 kladu věnec na vyjádření podpory statečnému ukrajinskému lidu.

– V 19 hodin přijímám e-mail primátora Zdeněk Hřib, v němž nás starosty prosí o součinnost. Žádá zejména o zaslání seznamu volných ubytovacích kapacit MČ.

– Po 21.30 hod navrhuji koaličním partnerům svolat mimořádnou poradu vedení MČ Praha 10 na pátek 25. 2. od 13 hod s tímto programem:

1. Návrh na poskytnutí obecních bytů (připraví místostarosta  P. Beneš),

2. Návrh na změnu rozpočtu – vytvoření účelové neinvestiční rezervy ve výši 10 mil. Kč (připraví radní Sedmihradská).

3. Projednání výzvy primátora o součinnost.

4. Projednání výzvy zastupitelského klubu TOP 09. 

Pátek 25. 2. / 2. den ruské invaze na celou Ukrajinu

Jednou větou: Příprava na Zastupitelstvo. Zazní ukrajinská hymna? Městská část musí navenek mluvit jedním hlasem.

– Svolávám operativní (mimořádnou) Radu MČ Praha na pondělí 28. 2. od 10 hod.

– Před 7.30 hod informuji koaliční partnery o svém přání, aby obdobně jako na Zastupitelstvu hl. m. zazněla před zahájením pondělního Zastupitelstva MČ Praha 10 ukrajinská hymna. Vyzvala jsem také k vytvoření společné deklarace všech stran v Zastupitelstvu odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu.

– Účastním se mimořádné schůze Senátu k situaci na Ukrajině, kde jsme jednoznačně odsoudili jednání Ruské federace. Konstatovali jsme, že Ukrajina je suverénní, svobodná a demokratická země a vyzvali jsme země EU k jednotnému postoji.

– Zastupitelům hodinu před polednem rozesílám informační e-mail o tom, jak vedení MČ aktivně koná a připravuje materiály s konkrétní pomocí na pondělní zastupitelstvo. Jde zejména o poskytnutí ubytování a finanční pomoc.

– Mezi 13 a 14 hod porada ve složení starostka R. Chmelová, místostarosta P. Beneš, radní L. Sedmihradská a M. Sekal, předsedové výborů V. Vlček a I. Mikoláš, vedoucí kanceláře starostky M. Bahenský). Cílem je předjednat poskytnutí bytů, vytvoření účelové rezervy a vyjádření solidarity. Dohody není dosaženo a jednání je odloženo na pondělí 28. února. Místostarosta Beneš (Piráti) je zdrženlivý ve věci puštění ukrajinské hymny a deklarace solidarity s Ukrajinou, protože roli komunální politiky vidí jinde.

– V 15:40 rozesílám radním MČ Praha 10 materiál „Vyjádření solidarity MČ Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace”. Současně žádám o schůzku předsedy klubů před Zastupitelstvem a informuji o schůzce primátora se starosty naplánované na pondělí v podvečer a jeho emailu.

Sobota 26. 2. / 3. den ruské invaze na celou Ukrajinu

Jednou větou: První běženci z Ukrajiny v Praze 10 v hotelu Slavie, budeme pečovat hlavně o maminky s dětmi. Chci jednání krizového štábu.

– 20:42 přijímám oznámení od SK Slavia Praha ohledně situace v hotelu Slavia a ukrajinských uprchlíků. To zásadní:

a) poskytli 80 lůžek a ta se postupně plní;

b) je přítomno velké množství dětí, které potřebují nejen ubytování, ale časem i zajištění školní výuky;

c) žádají o odpuštění poplatku z pobytu. Jako starostka je ujišťuji, že budu informovat Policii ČR. Žádám je o vytvoření seznamu ubytovaných, první zjištění jejich zdravotního stavu i stavu jejich dokladů a dalších důležitých věcí.

– Ve 20:59 vydávám IT oddělení na Úřadu MČ Praha 10 pokyn okamžitě zřídit e-mail ukrajina@praha10.cz – základní adresa, kam lidé mohou posílat žádosti o pomoc i nabídky aktivní pomoci. 

– Ve 21:03, tedy 20 minut od informace ze Slavie, dávám zprávu o stavu v hotelu Slavia příslušné oblastní ředitelce Policie ČR pro Prahu 10. Paní ředitelka přislibuje, že si Policie ČR vezme hotel do zvýšené kontroly. Konzultuji s ní svolání krizového štábu. Shodli jsme se na potřebě vzájemného informování a koordinace. Schůzka k dynamicky se vyvíjejícím se událostem dohodnuta s paní ředitelkou na neděli 27. února v 17 hod.

– V 21:18 informuji SK Slavia Praha o dohodě s Policií ČR.

– Ve 22:02 konzultuji s tajemníkem Bezpečnostní rady MČ Praha 10 vhodnost svolání Krizového štábu a započetí příprav agendy Krizového štábu.

– Ve 22:20 koordinuji vznik podstránky o Ukrajině na webu MČ Praha 10 Pomáháme Ukrajině (praha10.cz) (přehledná infografika, plán zveřejňovaných informací).

– Od 23:29 konzultuji s tajemníkem Bezpečnostní rady MČ Praha 10 přípravu agendy a seznam pozvaných na nedělní jednání.

Neděle 27. 2. / 4. den ruské invaze na celou Ukrajinu

Jednou větou: Svolávám krizový štáb Prahy 10, domlouvám kvalitní péči o maminky s dětmi v hotelu Slavia, sháníme koordinátora znalého ukrajinštiny.

– V 0:23 posílám přes messenger informaci 1. místostarostce Komrskové (Piráti) a místostarostovi Valovičovi (ODS) o svolání Krizového štábu.

– 0:28 telefonická konzultace s tajemníkem Bezpečnostní rady ke svolání Krizového štábu.

– V 0:52 svolávám krizový štáb. Mimo jiné píši: „MČ Praha 10 jako šesté největší město v ČR, kde žije okolo 4 tisíc Ukrajinců, se musí okamžitě začít připravovat na nově příchozí, zejména na matky s dětmi, a připravit takové podmínky, abychom jim mohli nabídnout ubytování, materiální a finanční pomoc. Všude kolem sebe teď vidíme nebývalou vlnu solidarity, kdy lidé nabízejí ubytování, přikrývky, jídlo, sami jedou k hranicím vyzvednout zcela neznámé lidi a nabídnout jim útočiště. Je teď naší povinností vše koordinovat, a proto svolávám jednání Krizového štábu MČ Prahy 10.“

– 7:58 konzultace materiálu pro veřejnost s tiskovým oddělením.

– 9:50 telefon oblastní ředitelky Policie ČR pro Prahu 10 o zjištěných informacích k hotelu Slavia.

– Mezi 11. a 12. hodinou reakce Pirátů a ODS. ODS se dotazuje na to, zda není předčasné postupovat podle krizového zákona, schůzky se následně účastní a naslouchají. Piráti sdělují, že pokud není krizový stav, jde o zbytnou informativní schůzku, a žádají o zvážení přesunu na dobu po pondělní schůzce starostů s primátorem Hřibem. Vysvětluji, že postupuji podle zákona o Integrovaném záchranném systému (koordinace dění je úkolem samospráv). Za nutné považuji před schůzkou s primátorem zkoordinovat naši připravenost a vzájemně se informovat.

– V 11:52 poskytuji předsedům všech zastupitelských klubů materiál „Vyjádření solidarity“ k připomínkám.

– Po 14:22 hod odpovídám místostarostce Komrskové, která svolání krizového štábu považuje za iracionální.

V 17 hod se schází Krizový štáb, z kterého se vyhotovuje zápis.

– Mezi 18 a 21 hod:

– Navštěvuji hotel Slavia a necelých 80 ubytovaných uprchlíků – matky s dětmi, starší seniorský pár, žena v 9. měsíci těhotenství aj.

– Koordinuji další kroky s Jiřím Vrbou (ředitel úseku strategických vnějších vztahů, SK Slavia Praha) a s paní Terezou Tichou (Pražská plynárenská). Propojuji lidi ze Slavie se Sousedským klubem (Zuzana Vránová) k poskytnutí základní potravinové pomoci.

– S firmou TESCO mobile domlouvám poskytnutí 200 SIM karet.

– S expertkou na předškolní vzdělávání konzultuji, jak co nejlépe pomoci dětem v hotelu Slavie. Poskytuji spojení na koordinátorku rodinného centra.

– Vyřizuji telefonickou žádost o přijetí 3 dětí do školy (mail ukrajina@praha10.cz).

– Ve spolupráci s vedoucím kanceláře starostky formulujeme Výzvu na přijetí koordinátora pomoci Ukrajincům na Úřadě MČ Praha 10. Podmínkou je dobrá znalost ukrajinského a českého jazyka.

Pondělí 28. 2. / 5. den ruské invaze na celou Ukrajinu

Jednou větou: Jak budou bydlet a jak se budou učit ukrajinské děti? Jedná Zastupitelstvo a primátor se starosty MČ.

– 8:15 hod schůzka starostky R. Chmelové, vedoucí odboru školského J. Vinterové, radní pro finance L. Sedmihradské a místostarosty pro školství D. Kašpara k procesu přijímání ukrajinských dětí do škol a k identifikaci informací, které je nutno dohledávat (počet ukrajinských dětí ve školách; počet volných míst atd.)

– 9–10 hod: „Předrada“ – hledání konsenzu v rámci koalice nad předkládanými materiály týkající se pomoci Ukrajině do ZMČ.

– 10:30–11 hod: schůze operativní Rady městské části Praha 10.

– Od 12:30 do 14 hod jednání předsedů zastupitelských klubů, hledání konsenzu nad materiály.

– Jednání Zastupitelstva: bude zveřejněn zápis, stenozáznam i videozáznam. Nalezený koaliční kompromis (vytvoření účelové neinvestiční rezervy nikoli ve výši 10 mil., ale 2 mil. Kč) zrušen jednáním ODS a Pirátů s opoziční TOP 09. Schváleny 2 miliony Kč, ale ty se musí začít hledat ve stávajících kapitolách.

– Mezi 17 a 18:30 jednání primátora se starosty MČ.

– TESCO Mobile poskytuje darem prvních 50 ks SIM karet.

– Formulována výzva na přijetí koordinátora školního vzdělávání se znalostí ukrajinského a českého jazyka.

 Úterý 1. 3. / 6. den ruské invaze na celou Ukrajinu

Jednou větou: Zřízena Komise pro humanitární pomoc Ukrajině; první simkarty míří do rukou ukrajinských maminek, v hotelu Slavie je již 96 osob.

 – Rada MČ Praha 10 zřídila Komisi pro humanitární pomoc Ukrajině, s účinností od 1. 3. 2022.

– 50 darovaných SIM karet od Tesco Mobile předáno ukrajinským maminkám z hotelu Slavia.

– Účastnila jsem se mimořádné schůze senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a navrhli jsme urychleně projednat zákony směřující k podpoře Ukrajiny v oblasti ekonomických, resp. finančních sankcí se zaměřením na poskytování dotací, veřejných zakázek, investičních pobídek aj. nad rámec sankčního seznamu EU a USA.

– V 12:35 je registrována další žádost o zajištění ubytování maminky s předškolním dítětem.

– V 15:30 hod informace z hotelu Slavia. Ubytovaných je již 96 osob.

– Starostka je v 17:30 hod informována o zajištění programu pro děti v hotelu Slavia (viz zápis z neděle 27. 2.).

– Tajemnice Úřadu MČ Praha 10 podává shrnující informaci o setkání tajemníků úřadů k tématu Ukrajina.

– Tajemník Bezpečnostní rady MČ Praha 10 podává starostce shrnující informaci k setkání tajemníků bezpečnostních rad jednotlivých MČ. 

– Místostarosta pro školství MČ Praha 10 David Kašpar podává starostce shrnující informaci k setkání radních pro školství jednotlivých MČ s radním hl.m.P. Šimralem.

– K dnešnímu dni jsme přijali 7 ukrajinských dětí do tří ZŠ. Právě vyřizujeme umístění dalších 27 dětí. Jídelníček si děti  přečtou v ukrajinštině.. 

 

2 komentáře u „Pomáháme Ukrajincům – ruská agrese, týden I.“

 1. PROSBA O POMOC UKRAJINĚ
  Hledáme materiální a finanční pomoc pro tři ukrajinské rodiny s dětmi. Nemají finance na jídlo, oděv, hygien.potřeby ani na ubytování. Po včerejším příjezdu do Prahy, kam cestovali 3 dny a 3 noci /přes Rumunsko, Maďarsko, Slovensko/, vyčerpaní a hladoví vystáli několikahodinovou řadu na policii, aby se zaregistrovali, a nakonec přespali všichni v jednom bytě v Praze. Jejich statečná maminka porodila 15 dětí, /jedno bohužel již nežije/, ale 13 dětí má už v bezpečí mimo Ukrajinu, jen syn 23 let musel zůstat na Ukrajině. Rodina byla vyznamenaná v minulosti bývalým ukrajinským prezidentem. Osobně jim věnoval autobus. Bohužel ani to jim nebylo přáno. /Ze závisti jim dopravní prostředek někdo zapálil./
  Maminka žijící v Praze se snaží ze všech sil pomáhat všem svým 14 dětem, je nešťastná, že jednomu nedokáže pomoci. Riskovala vlastní život a jela pro své milované děti na Ukrajinu, odkud si přivezla včera i vnoučátka.

  Prosím je tu někdo, kdo by nezištně pomohl a nakoupil a doručil do Prahy 10 jídlo, potraviny a hyg.potřeby pro 5 dospělých+7 dětí? Věřím, že se najdou slušní a hodní lidé, kteří nezištně pomohou v nouzi.

  1.rodina: maminka+ 2 děti /9 let a 12 let/
  2.rodina: manželé+3 děti /2 a 3 roky a 3.měsíční miminko/
  3.rodina: manžele +2 děti /2 roky a 6 let/
  Ještě potřebujeme ubytovat manžele s 3 dětmi, nejlépe v Praze.

  Pomůžete?

  1. Dobrý den,

   omlouvám se za opožděnou reakci. Nevšimla jsem si upozornění na komentář. Pokud je to ještě aktuální, zkuste se prosím obrátit na Asistenční centrum pomoci Ukrajině, které pro tyto případy zřídilo hlavní město Praha. Všechny potřebné kontakty naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
   Pevně věřím, že se situaci podaří brzy vyřešit a rodiny budou brzy či už jsou zabezpečené!

   S pozdravem
   Zuzana Karlická
   asistentka senátorky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *