Interpelace ministryně Maláčové k pozdní pomoci žadatelům o sociální dávky. Aneb opatření, která přicházejí pozdě, jako by nebyla.

Vážená paní ministryně,

naposledy v pondělí jste všechny na svém FB vyzvala: „Pokud můžete, zůstaňte doma. Na Úřad práce ČR s doklady pro příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a nebo zvýšený příspěvek na péči dnes opravdu NEMUSÍTE. Tohle platí ‼ Dávky budou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci automaticky vyplaceny ve výši za předchozí čtvrtletí!“.

Bohužel, návrh, o kterém dnes jednáme, přichází pozdě. K nám do Senátu se dostal až na konci měsíce října! Většina žadatelů přitom již velmi dlouhé a rizikové fronty na úřadech práce vystála. Úředníci sice nyní obcházejí lidi, kteří ve frontách na úřadech práce stále čekají, a informují je o možnosti nedokládat příjmy a další dokumenty za třetí čtvrtletí, ale ne všichni tomu věří. Zmatek, který nyní panuje ohledně různých vládních opatření, je enormní. Lidé už nevědí, čemu mohou věřit, a tak raději „pro sichr“ frontu stojí.

foto 29. 10. 2020:  Příprava na interpelační vystoupení v senátorské kanceláři.

Pokračování textu Interpelace ministryně Maláčové k pozdní pomoci žadatelům o sociální dávky. Aneb opatření, která přicházejí pozdě, jako by nebyla.

Bezpečnostní situace u Úřadu práce sídlícím v budově naší radnice.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Pomáhám řešit bezpečnostní situaci u úřadu práce Prahy 10 sídlícím v budově naší radnice. Na úřad práce navíc nyní nemusíte chodit osobně.

V uplynulém týdnu došlo k mnoha změnám. Vláda v rámci nouzového stavu vyhlásila mimořádná opatření včetně omezení volného pohybu osob či maloobchodního prodeje a služeb. V pondělí vláda schválila návrh zákona upravující oblast dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči (návrh MPSV). Zní to složitě, ale jde o to, že rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 4. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za 3. čtvrtletí letošního roku. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako předchozí tři měsíce roku 2020. Návrh už v legislativní nouzi schválila Poslanecká sněmovna a ve čtvrtek 29. října jej budeme schvalovat i my v Senátu. To jsou dobré zprávy! Soustředěný tlak odborné veřejnosti a občanů podpořený i mojí výzvou paní ministryni pomohl rozhodnutí vlády ČR schválit výjimku, která ušetří lidem cestu na úřad práce. Pokračování textu Bezpečnostní situace u Úřadu práce sídlícím v budově naší radnice.

Úřady práce těsně před kolapsem. Vyzvala jsem ministryni Maláčovou

Za poslední týden se na mne obrátily desítky zoufalých příjemců příspěvků na bydlení, že i několik měsíců neobdrželi platbu od Úřadu práce Prahy 10. Ten výrazně omezil úřední hodiny z důvodu vyhlášení nouzového stavu.  Nelze se tam dovolat, na maily nikdo neodpovídá, už od rána není možné si zajistit pořadový lístek a elektronicky se můžete objednat až na polovinu prosince!

Snažím se všem pomoci a všechny případy, které se ke mně dostaly, jsem urgovala přímo u ředitelky ÚP.  Rozhodla jsem se proto vyzvat paní ministryni Maláčovou, aby situaci urychleně řešila.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Pokračování textu Úřady práce těsně před kolapsem. Vyzvala jsem ministryni Maláčovou

Chci změnit úřad práce. Systémově

Činnost Úřadu práce (ÚP) ČR se mě citelně dotýká. Jeho kontaktní pracoviště pro Prahu 10 sídlí ve stejné budově, jako radnice Desítky. Coby starostka této městské části tedy často vídám opravdu dlouhé fronty lidí, kteří musí dlouhé hodiny čekat (což je v současné situaci navíc nadmíru rizikové) na příspěvky, na něž mají nárok. Jako na senátorku se na mě zase stále častěji obracejí občané, kteří tyto peníze dostávají pozdě. Nemohou se na pobočky dovolat, jejich maily zůstávají nezodpovězeny… a přitom jsou mnohdy na financích z „pracáku“ existenčně závislí.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Už několik let se jim snažím pomoci, jak jen to je z mé pozice možné. Dílčích úspěchů se podařilo dosáhnout, jenže z mého pohledu je nutná systémová změna. A ta ne a ne přijít. Další komplikace s sebou přináší epidemie koronaviru, kvůli níž byly zrušeny úřední hodiny v úterý a čtvrtek. Elektronický objednávkový systém nabízí pro některé žadatele termíny až na konci listopadu.

Ale pěkně popořádku…

Na co si lidé stěžují a co dělám

Moje stížnosti a interpelace na fungování úřadů práce se datují již od roku 2017. Lidé se ocitají v těžkých životních situacích, někteří z nich poprvé v životě. Jsou to často matky samoživitelky nebo senioři, tedy  nejohroženější skupiny z hlediska možného pádu do chudoby a bytové nouze.

Jsem ráda, že za tu dobu se některé věci změnily k lepšímu (např. vznik elektronického objednávkového systému). Na druhou stranu se dnes potýkáme se stejnými problémy, na které si v mé senátorské kanceláři občané stěžují již několik let:

  • Nemožnost dovolat se na kontaktní pracoviště ÚP na Praze 10 (nebo v jiné městské části)
  • Nikdo neodpovídá na emaily (ani po opakovaných urgencích)
  • Žádosti zaslané datovou schránkou jsou často opomíjeny, nebo je na ně odpovídáno písemně poštou do schránky na adresu pobytu
  • Dlouhé fronty a špatná organizace na místě (v minulosti také problémy se security službou)
Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Opakovaně jsem se sešla s paní ředitelkou kontaktního pracoviště ÚP na Praze 10 a několikrát jsem ji požádala o součinnosti s řešením vyplácení dávek státní sociální podpory. Řadě občanů se mi podařilo takto pomoci. Jedná se ale o zcela nesystémové řešení. Lidé by přeci měli mít možnost dovolat se svých práv nebo se dozvědět, co se v podané žádosti na úřadu práce „zadrhlo“ bez toho, abych zasahovala já, jako senátorka.

Obrátila jsem se i na Generální ředitelství (GŘ) ÚP: první schůzku jsem absolvovala v dubnu 2018, naposledy jsem GŘ adresovala dopis  na počátku koronavirové krize. Přes veškerá ujišťování o tom, jak se situace zlepší, jsem žádné podstatné zlepšení nezaznamenala. Naopak vzhledem k dalším změnám na ÚP (slučování poboček v Praze, nová agenda valící se na úřady v podobě programu „antivirus“…) je situace horší.

Interpelovala jsem také paní ministryni Maláčovou. V současnosti vnímám systém dávek jako nekoncepční, vidím, jak časté změny přetěžují pracoviště ÚP, a to jsem také paní ministryni v Senátu řekla.

Problémy s příspěvkem na bydlení

Stále větší počet občanů na Praze 10 se mnou řeší problém, že nedostali včas peníze. Nejčastěji jde o příspěvek na bydlení, ale také rodičovský příspěvek (hlavně nové žádosti).

Nicméně příspěvek na bydlení představuje pro ÚP největší administrativní zátěž.  Stát ho vyplácí lidem, kteří nezvládají pokrýt náklady na bydlení: konkrétně tomu, kdo za něj vydává víc jak třicet procent příjmů, v Praze pětatřicet. V roce 2018 byla podpora vyplacena více než 200 000 domácností či jednotlivců.

Vzhledem ke kvartálnímu žádání se zpracovává a skenuje obrovské množství dokumentů.  Mnoho lidí je přitom právě na těchto dávkách existenčně závislých. Senioři, matky samoživitelky či nízkopříjmové rodiny i v dobách mimo krizi jen stěží zaplatí nájem. Zpoždění o jediný měsíc je pro ně kritické. A nemají na jídlo.

A v minulém období došlo ke slučování úřadů práce pro více oblastí, takže například Praha 10 byla sloučena s Prahou 15, navýšil se počet klientů o třetinu, ale nebyl přidán žádný zaměstnanec…

Co nefunguje systémově

Interně jsme si zpracovali analýzu situace na úřadech práce po celé ČR, moje asistentka obvolala všech 206 poboček. Zjistili jsme, že největšími problémy, se kterými se úřady práce potýkají, jsou právě nedostatek zaměstnanců (dlouhodobě), nedostatečná komunikace, neinformovanost a obecně potíž ÚP vůbec kontaktovat (na 46 % pracovišť jsme se nedovolali na první pokus).

Na základě poznatků z „terénu“ u nás na Desítce a vlastních zkušeností pak můžu tento seznam rozvést a doplnit:

  • Velká fluktuace zaměstnanců. Kontaktní pracoviště na Praze 10 dlouhodobě bojuje s velkou fluktuací zaměstnanců, podmínky na přepážkách jsou tak náročné, že práci prostě nevydrží každý. V současné době navíc samozřejmě existuje zvýšené riziko nákazy.
  • Změny legislativy. Z hlediska agendy úřadů práce dochází k neustálým změnám legislativy, a tak se musí pracovníci neustále školit a měnit postupy své práce. Vláda například letos představila nový program antivirus a také na úřady práce převedla povinnosti vydávat potvrzení pro pronajímatele.
  • Elektronický objednávkový systém na přepážky má své mouchy. Kupříkladu pro písmena A, B, C, Č, G – přepážka 13, se můžete objednat až na 18. listopadu (informace z 5. 10.). Mezi jednotlivými příjmeními jsou velké rozdíly. Dlouhodobě.

Na rozdíl například od pracoviště ÚP na Praze 3 nemá  Praha 10 zvláštní objednávkový formulář pro žadatele o rodičovský příspěvek, přitom právě rodiče s malými miminky jsou zvlášť citlivá skupina, pokud jde o dlouhé čekání ve frontě.

Nevidím pouze negativa 

Ze své osobní zkušenosti starostky vím, že mezi pracovníky úřadu práce a úřadu městské části Praha 10 existuje dlouhodobě dobrá spolupráce, ve které bychom všichni rádi pokračovali. Vím, pod jakým neuvěřitelným tlakem pracují zaměstnanci Úřadu práce na Praze 10.

A právě proto jsem přesvědčena, že situaci nelze řešit ad hoc, na jednotlivých pobočkách, městech, městských částech. Ale centrálně, systémově.

Není totiž důležité, jaká nová opatření vláda udělá, když nebudeme schopni zajistit výplatu dávek, na které mají občané ze zákona nárok. Vinou zpoždění se lidé dostanou do ještě těžší situace, než jakou v současné době zažívají kvůli epidemii koronaviru, kdy mnoho z nich přišlo o zdroj příjmů, ztratilo zaměstnání, onemocnělo či muselo pečovat o děti či nemocné příbuzné.  

Je konání dětských letních táborů ohroženo?

Jsem ráda, že jsem přispěla k vyjasnění nedorozumění mezi vládou a MŠMT ohledně konání letních dětských táborů. Na můj dotaz pan ministr vyjasnil, jak to myslel s jejich konáním až v srpnu. Nešlo o tábory jak je všichni známe, ale o doškolovací kempy. Držme si palce, ať naše děti mohou za dodržení bezpečnostních opatření na tábory jet a užít si tak léto s kamarády.

Pokračování textu Je konání dětských letních táborů ohroženo?

Zastala jsem se 70.000 rodin, aby získaly navýšení rodičovského příspěvku

Velmi vítám podporu rodin s malými dětmi. V současné době patří mezi nejohroženější skupiny z hlediska příjmů.  Již delší dobu se zabývám bytovou a rodinnou politikou. Jako předsedkyně Podvýboru pro bydlení jsem velmi ráda, že tento návrh zákona přináší pozitivní změny jak v oblasti podpory rodičů s dětmi, tak v oblasti podpory bydlení.

Nicméně je potřeba podotknout, že pokud se chystá tak významná úprava po mnoha letech beze změny, měli bychom myslet na všechny. Takto navržená úprava není spravedlivá pro 70 000 rodin, které na navýšený rodičovský příspěvek nedosáhnou. Proto podporuji pozměňovací návrh, který tuto chybu napraví (zvýšení rodičovského příspěvku všem rodičům všech dětí do čtyř let). O způsobu provedení navýšení rodičovského příspěvku se diskutovalo dlouhé měsíce, kdy do médií byly vypouštěny různé protichůdné zprávy. Rodiče taky byli vystaveni velké právní nejistotě, zda a za jakých podmínek jim bude příspěvek vůbec navýšen. Extrémně nezodpovědné mi přijde, že vláda tak dlouho nebyla schopná domluvit se na jednoznačné úpravě. Nahrávala tak různým spekulacím s délkou čerpání rodičovského příspěvku. Nelze se divit rodičům, kteří si prodlužovali délku čerpání rodičovského příspěvku, aby dosáhli na jeho případné navýšení. Přesto že by se za normálních okolností například rozhodli pro jeho dřívější vyčerpání. Tím docházelo k nadměrnému zatěžování úřadů práce, což mohlo zejména v Praze způsobit nemalé problémy.

Pokračování textu Zastala jsem se 70.000 rodin, aby získaly navýšení rodičovského příspěvku

Ne každý slavil Vánoce v klidu s rodinou ve svém bytě

Česká televize zpracovala reportáž o možnostech obcí vyhlašovat „bezdoplatkové“ zóny v reakci na to, že město Kladno se vyhlásilo celé jako oblast s výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Co to přesně znamená a proč jsem podala ústavní stížnost na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi si můžete poslechnout v mém vystoupení zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2341426-cele-kladno-se-prohlasilo-za-socialne-vyloucenou-lokalitu-preventivne-rika-primator

 

Moje podrobné vyjádření k městu Kladno, které se celé vyhlásilo za „bezdoplatkovou“ zónu naleznete zde:

Moje podrobné vyjádření k obsahu ústavní stížnosti naleznete zde:

 

Pokračování textu Ne každý slavil Vánoce v klidu s rodinou ve svém bytě

Vánoční přání od vaší senátorky

Vážení a milí,

v záplavě vánočních přání mi prosím dovolte, abych vám i já popřála krásné Vánoce prožité s vašimi blízkými a do nového roku 2018 především pevné zdraví, upřímné vnitřní štěstí a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě.

Na mém PFku je letos vyobrazena Milíčova kaple v Praze 10, Malešicích, kterou se díky velkému úsilí mnoha lidí podařilo letos obnovit. Modlitebna dnes slouží nejen pro duchovní, ale i pro kulturní život místních. Týdeník Respekt nedávno tuto stavbu označil za „Malešickou raketu“. 🙂

Vaše Renata Chmelová

„Ta svačina je moc svačinová, paní bufetářko…“

„Pomůžete nám, paní senátorko?“ oslovila mě koncem roku 2016 paní Jandošová. Tato dáma provozuje školní bufet na základní škole v Praze-Dubči a kvůli přísné ministerské vyhlášce, jež určuje limity tuku, cukru a soli u jídel i nápojů u zboží prodávaného ve školách, hrozí jejímu bufetu uzavření.
A tak jsem se školu s bufetem, kde se prodávají třeba čerstvé bagety se sýrem a šunkou, vydala navštívit. Pan ředitel si jeho provoz pochvaluje. Školní anketa ukázala, že rodiče mají o bufet velký zájem, a podle jejich přání se upravil sortiment.

„O svačiny je zájem. O přestávkách je tu fronta, děti přestaly chodit do konzumu poblíž školy. Teď ale nelze kvůli přísným limitům prodávat skoro nic jiného než bílé pečivo, bílý jogurt a vodu. Faktem je, že když jim nenabídneme rozumnou svačinu my, koupí si, co budou chtít, právě v konzumu,“ říká paní Jandošová.

 

Pokračování textu „Ta svačina je moc svačinová, paní bufetářko…“