Nepřestávám myslet dopředu!

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Jak coronavirová doba ovlivnila vaši práci na postu starostky? V čem to je jiné než na jaře?

Koronavirus změnil mnohé. V mém životě i v práci starostky. Zněkolikanásobil mi operativu. Donutil mě řešit situace, které jsem si před jeho příchodem uměla stěží byť jen představit. Potvrdil mi, jak zásadní je spolupráce – s kolegy na radnici, s organizacemi na desítce, s aktivními a obětavými sousedy. Pro mě je ale spíš důležité, co utlumit nedokázal: koncepční práci na rozvoji naší městské části.

Pokračování textu Nepřestávám myslet dopředu!

Interpelace ministryně Maláčové k pozdní pomoci žadatelům o sociální dávky. Aneb opatření, která přicházejí pozdě, jako by nebyla.

Vážená paní ministryně,

naposledy v pondělí jste všechny na svém FB vyzvala: „Pokud můžete, zůstaňte doma. Na Úřad práce ČR s doklady pro příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a nebo zvýšený příspěvek na péči dnes opravdu NEMUSÍTE. Tohle platí ‼ Dávky budou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci automaticky vyplaceny ve výši za předchozí čtvrtletí!“.

Bohužel, návrh, o kterém dnes jednáme, přichází pozdě. K nám do Senátu se dostal až na konci měsíce října! Většina žadatelů přitom již velmi dlouhé a rizikové fronty na úřadech práce vystála. Úředníci sice nyní obcházejí lidi, kteří ve frontách na úřadech práce stále čekají, a informují je o možnosti nedokládat příjmy a další dokumenty za třetí čtvrtletí, ale ne všichni tomu věří. Zmatek, který nyní panuje ohledně různých vládních opatření, je enormní. Lidé už nevědí, čemu mohou věřit, a tak raději „pro sichr“ frontu stojí.

foto 29. 10. 2020:  Příprava na interpelační vystoupení v senátorské kanceláři.

Pokračování textu Interpelace ministryně Maláčové k pozdní pomoci žadatelům o sociální dávky. Aneb opatření, která přicházejí pozdě, jako by nebyla.

Reakce ministryně Maláčové na mojí výzvu ke kolapsu Úřadů práce

V Praze dne 26.10.2020

Vážená paní ministryně,

děkuji za Vaši odpověď na můj dopis z 16. října 2020, ve kterém jsem Vás vyzývala k urgentnímu řešení situace na úřadech práce. Žádala jsem Vás, abyste opět umožnila vyplácení příspěvků na bydlení podle dokumentů dodaných za předchozí čtvrtletí. Jsem moc ráda, že soustředěný tlak odborné veřejnosti a občanů pomohl rozhodnutí vlády ČR na Váš návrh schválit výjimku, která ušetří lidem cestu na úřad práce. Protože to je to, co je teď opravdu důležité.

Pokračování textu Reakce ministryně Maláčové na mojí výzvu ke kolapsu Úřadů práce

Bezpečnostní situace u Úřadu práce sídlícím v budově naší radnice.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Pomáhám řešit bezpečnostní situaci u úřadu práce Prahy 10 sídlícím v budově naší radnice. Na úřad práce navíc nyní nemusíte chodit osobně.

V uplynulém týdnu došlo k mnoha změnám. Vláda v rámci nouzového stavu vyhlásila mimořádná opatření včetně omezení volného pohybu osob či maloobchodního prodeje a služeb. V pondělí vláda schválila návrh zákona upravující oblast dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči (návrh MPSV). Zní to složitě, ale jde o to, že rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 4. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za 3. čtvrtletí letošního roku. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako předchozí tři měsíce roku 2020. Návrh už v legislativní nouzi schválila Poslanecká sněmovna a ve čtvrtek 29. října jej budeme schvalovat i my v Senátu. To jsou dobré zprávy! Soustředěný tlak odborné veřejnosti a občanů podpořený i mojí výzvou paní ministryni pomohl rozhodnutí vlády ČR schválit výjimku, která ušetří lidem cestu na úřad práce. Pokračování textu Bezpečnostní situace u Úřadu práce sídlícím v budově naší radnice.

Úřady práce těsně před kolapsem. Vyzvala jsem ministryni Maláčovou

Za poslední týden se na mne obrátily desítky zoufalých příjemců příspěvků na bydlení, že i několik měsíců neobdrželi platbu od Úřadu práce Prahy 10. Ten výrazně omezil úřední hodiny z důvodu vyhlášení nouzového stavu.  Nelze se tam dovolat, na maily nikdo neodpovídá, už od rána není možné si zajistit pořadový lístek a elektronicky se můžete objednat až na polovinu prosince!

Snažím se všem pomoci a všechny případy, které se ke mně dostaly, jsem urgovala přímo u ředitelky ÚP.  Rozhodla jsem se proto vyzvat paní ministryni Maláčovou, aby situaci urychleně řešila.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Pokračování textu Úřady práce těsně před kolapsem. Vyzvala jsem ministryni Maláčovou

Máme tři záchranné brzdy na horské dráze

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Nováopatření proti coronaviru. Co přinesla a jak je hodnotím?

V březnu jsme nasedli na pořádně rychlou horskou dráhu. V souladu s vládními nařízeními jsme se v preventivně-bezpečnostních opatřeních dostali až k pomyslnému vrcholu. Pak následoval letní pád směrem k „normálnímu“ životu. Už tehdy jsme ale měli neblahé tušení, že po rovině dlouho nepojedeme. A tak jsme dělali vše pro to, abychom se na ten kopec, který je po minulém čtvrtku opět strmější, připravili. Co konkrétně? A na koho a co se můžu spolehnout?

Chci změnit úřad práce. Systémově

Činnost Úřadu práce (ÚP) ČR se mě citelně dotýká. Jeho kontaktní pracoviště pro Prahu 10 sídlí ve stejné budově, jako radnice Desítky. Coby starostka této městské části tedy často vídám opravdu dlouhé fronty lidí, kteří musí dlouhé hodiny čekat (což je v současné situaci navíc nadmíru rizikové) na příspěvky, na něž mají nárok. Jako na senátorku se na mě zase stále častěji obracejí občané, kteří tyto peníze dostávají pozdě. Nemohou se na pobočky dovolat, jejich maily zůstávají nezodpovězeny… a přitom jsou mnohdy na financích z „pracáku“ existenčně závislí.

Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Už několik let se jim snažím pomoci, jak jen to je z mé pozice možné. Dílčích úspěchů se podařilo dosáhnout, jenže z mého pohledu je nutná systémová změna. A ta ne a ne přijít. Další komplikace s sebou přináší epidemie koronaviru, kvůli níž byly zrušeny úřední hodiny v úterý a čtvrtek. Elektronický objednávkový systém nabízí pro některé žadatele termíny až na konci listopadu.

Ale pěkně popořádku…

Na co si lidé stěžují a co dělám

Moje stížnosti a interpelace na fungování úřadů práce se datují již od roku 2017. Lidé se ocitají v těžkých životních situacích, někteří z nich poprvé v životě. Jsou to často matky samoživitelky nebo senioři, tedy  nejohroženější skupiny z hlediska možného pádu do chudoby a bytové nouze.

Jsem ráda, že za tu dobu se některé věci změnily k lepšímu (např. vznik elektronického objednávkového systému). Na druhou stranu se dnes potýkáme se stejnými problémy, na které si v mé senátorské kanceláři občané stěžují již několik let:

  • Nemožnost dovolat se na kontaktní pracoviště ÚP na Praze 10 (nebo v jiné městské části)
  • Nikdo neodpovídá na emaily (ani po opakovaných urgencích)
  • Žádosti zaslané datovou schránkou jsou často opomíjeny, nebo je na ně odpovídáno písemně poštou do schránky na adresu pobytu
  • Dlouhé fronty a špatná organizace na místě (v minulosti také problémy se security službou)
Úřad práce Praha 10, 7. 10. 2020

Opakovaně jsem se sešla s paní ředitelkou kontaktního pracoviště ÚP na Praze 10 a několikrát jsem ji požádala o součinnosti s řešením vyplácení dávek státní sociální podpory. Řadě občanů se mi podařilo takto pomoci. Jedná se ale o zcela nesystémové řešení. Lidé by přeci měli mít možnost dovolat se svých práv nebo se dozvědět, co se v podané žádosti na úřadu práce „zadrhlo“ bez toho, abych zasahovala já, jako senátorka.

Obrátila jsem se i na Generální ředitelství (GŘ) ÚP: první schůzku jsem absolvovala v dubnu 2018, naposledy jsem GŘ adresovala dopis  na počátku koronavirové krize. Přes veškerá ujišťování o tom, jak se situace zlepší, jsem žádné podstatné zlepšení nezaznamenala. Naopak vzhledem k dalším změnám na ÚP (slučování poboček v Praze, nová agenda valící se na úřady v podobě programu „antivirus“…) je situace horší.

Interpelovala jsem také paní ministryni Maláčovou. V současnosti vnímám systém dávek jako nekoncepční, vidím, jak časté změny přetěžují pracoviště ÚP, a to jsem také paní ministryni v Senátu řekla.

Problémy s příspěvkem na bydlení

Stále větší počet občanů na Praze 10 se mnou řeší problém, že nedostali včas peníze. Nejčastěji jde o příspěvek na bydlení, ale také rodičovský příspěvek (hlavně nové žádosti).

Nicméně příspěvek na bydlení představuje pro ÚP největší administrativní zátěž.  Stát ho vyplácí lidem, kteří nezvládají pokrýt náklady na bydlení: konkrétně tomu, kdo za něj vydává víc jak třicet procent příjmů, v Praze pětatřicet. V roce 2018 byla podpora vyplacena více než 200 000 domácností či jednotlivců.

Vzhledem ke kvartálnímu žádání se zpracovává a skenuje obrovské množství dokumentů.  Mnoho lidí je přitom právě na těchto dávkách existenčně závislých. Senioři, matky samoživitelky či nízkopříjmové rodiny i v dobách mimo krizi jen stěží zaplatí nájem. Zpoždění o jediný měsíc je pro ně kritické. A nemají na jídlo.

A v minulém období došlo ke slučování úřadů práce pro více oblastí, takže například Praha 10 byla sloučena s Prahou 15, navýšil se počet klientů o třetinu, ale nebyl přidán žádný zaměstnanec…

Co nefunguje systémově

Interně jsme si zpracovali analýzu situace na úřadech práce po celé ČR, moje asistentka obvolala všech 206 poboček. Zjistili jsme, že největšími problémy, se kterými se úřady práce potýkají, jsou právě nedostatek zaměstnanců (dlouhodobě), nedostatečná komunikace, neinformovanost a obecně potíž ÚP vůbec kontaktovat (na 46 % pracovišť jsme se nedovolali na první pokus).

Na základě poznatků z „terénu“ u nás na Desítce a vlastních zkušeností pak můžu tento seznam rozvést a doplnit:

  • Velká fluktuace zaměstnanců. Kontaktní pracoviště na Praze 10 dlouhodobě bojuje s velkou fluktuací zaměstnanců, podmínky na přepážkách jsou tak náročné, že práci prostě nevydrží každý. V současné době navíc samozřejmě existuje zvýšené riziko nákazy.
  • Změny legislativy. Z hlediska agendy úřadů práce dochází k neustálým změnám legislativy, a tak se musí pracovníci neustále školit a měnit postupy své práce. Vláda například letos představila nový program antivirus a také na úřady práce převedla povinnosti vydávat potvrzení pro pronajímatele.
  • Elektronický objednávkový systém na přepážky má své mouchy. Kupříkladu pro písmena A, B, C, Č, G – přepážka 13, se můžete objednat až na 18. listopadu (informace z 5. 10.). Mezi jednotlivými příjmeními jsou velké rozdíly. Dlouhodobě.

Na rozdíl například od pracoviště ÚP na Praze 3 nemá  Praha 10 zvláštní objednávkový formulář pro žadatele o rodičovský příspěvek, přitom právě rodiče s malými miminky jsou zvlášť citlivá skupina, pokud jde o dlouhé čekání ve frontě.

Nevidím pouze negativa 

Ze své osobní zkušenosti starostky vím, že mezi pracovníky úřadu práce a úřadu městské části Praha 10 existuje dlouhodobě dobrá spolupráce, ve které bychom všichni rádi pokračovali. Vím, pod jakým neuvěřitelným tlakem pracují zaměstnanci Úřadu práce na Praze 10.

A právě proto jsem přesvědčena, že situaci nelze řešit ad hoc, na jednotlivých pobočkách, městech, městských částech. Ale centrálně, systémově.

Není totiž důležité, jaká nová opatření vláda udělá, když nebudeme schopni zajistit výplatu dávek, na které mají občané ze zákona nárok. Vinou zpoždění se lidé dostanou do ještě těžší situace, než jakou v současné době zažívají kvůli epidemii koronaviru, kdy mnoho z nich přišlo o zdroj příjmů, ztratilo zaměstnání, onemocnělo či muselo pečovat o děti či nemocné příbuzné.  

Rekonstrukce naší desítkové radnice se konečně blíží!

VÁŽENÍ OBYVATELÉ PRAHY 10, MILÍ SOUSEDÉ,

máme dobrou zprávu. Rekonstrukce naší desítkové radnice se konečně blíží! Úspěšně se nám podařilo zajistit zásadní zdroj financování, tedy bezúročnou půjčku od Magistrátu hl. m. Prahy, pro kterou se vyslovila většina zastupitelů hlavního města Prahy. Je vidět, že naše radnice není jen otázkou lokální, ale její havarijní stav si se vší zodpovědností uvědomují politici na hlavním městě. Moc jim za to jménem celé Prahy 10 ještě jednou děkuji.

Pokračování textu Rekonstrukce naší desítkové radnice se konečně blíží!

Vliv ČLR na komunální politiku

Senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož jsem členkou, uspořádal 25. 9. 2020 veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma: Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Vystoupila jsem se zkušeností a popisem situace Prahy 10 ve vztahu ke komunistické Číně, která je členitá a pestrá.

Pokračování textu Vliv ČLR na komunální politiku

Léto pomalu končí, jízda začíná!

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: To bylo naše léto. Jak hodnotíte uplynulé dva měsíce prázdnin? Jaké akce jste museli odložit a které se naopak podařili?

Kalendářně sice ještě trvá, pro mě léto ale představují hlavně prázdniny – červenec a srpen. Jaké bylo? Když budu parafrázovat známou komedii ze 70. let, bylo to léto s COVIDem. Po skončení nouzového stavu jsme se snažili nastartovat komunitní život v naší městské části. Podporovali jsme hlavně menší akce a nabírali síly na poslední třetinu roku. V ní to totiž na Desítce bude opravdu jízda!

Pokračování textu Léto pomalu končí, jízda začíná!