Vyjádření k záměru prodeje ubytovny „Mexiko“ ve Slaném

Reaguji na článek zveřejněný 5. března v Kladenském deníku, kde je zmiňováno moje jméno v kontextu toho, že jsem diskutovala se starostou Mgr. Hrabánkem prodej ubytovny: Slaný se chce zbavit ubytovny Mexiko

Moje návštěva se uskutečnila výhradně na základě mé iniciativy, kdy jsem se chtěla osobně přesvědčit, jaké dopady má novela zákona o pomoci v hmotné nouzi v obcích, které se rozhodly využít vyhlášením opatření obecné povahy (OOP) lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, což město Slaný je. Důvodem je, že jsem iniciátorka ústavní stížnosti proti této možnosti. Více informací naleznete zde.

Během mé schůzky s panem starostou města Slaný Mgr. Martinem Hrabánkem jsem s ním neprobírala téma prodeje ubytovacího zařízení „Mexiko“, ani mne pan starosta o tomto záměru neinformoval. Moje otázky směřovaly právě na důvody vyhlášení OOP a na problémy s naplňováním strategického plánu sociálního začleňování města Slaný. Na schůzce mne doprovázeli jak zástupci Agentury pro sociální začleňování, tak Platformy pro sociální bydlení. Závěry z mé schůzky jsem zveřejnila zde.

Ráda bych ale samozřejmě přispěla k tomu, aby se situace kolem uvažovaného prodeje ubytovacího zařízení „Mexiko“ vyřešila ku prospěchu zejména sociálně slabých rodin a dalších obyvatel. A zde bych ráda podpořila stanovisko, které zaslala Agentura pro sociální začleňování zastupitelům města Slaný dne 12. 3. 2018 (viz níže).

Ze své dosavadní zkušenosti věřím, že by k uklidnění situace a také větší informovanosti při rozhodování o prodeji pomohlo k této problematice uspořádat setkání jednak s místně působícími neziskovými organizacemi, tak i samotnými rodinami, aby radnice získala informace tzv. i z druhé strany.
S participací veřejnosti na takto důležitých rozhodnutích mám dobré zkušenosti a věřím, že by to pomohlo celé napjaté situaci. Navíc by se odpovědné osoby rozhodující o prodeji ubytovacího zařízení „Mexiko“ mohly dozvědět další podstatné informace, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování.


Email zastupitelům města Slaný ze dne 12. 3. 2018

Vážený zastupitelé,

po své dovolené jsem se seznámil s informacemi a podklady týkajících se návrhu na odprodej ubytovny Mexiko, který se bude projednávat na středečním jednání zastupitelstva města. S odborným stanoviskem, které formulovala kolegyně Zuzana Palečková za podpory lokálního poradce pro bydlení Jana Sládka, se plně ztotožňuji.

Náš postoj k bydlení sociálně slabých osob je neměnný. Nikdy jsme neříkali, že prodej ubytovny Mexiko není jedno z řešení jak dostat stávající nájemníky do standardního bydlení. V případě odprodeje ubytovny Mexiko však dle našeho soudu nejsou zajištěny dostatečné podmínky, aby tyto domácnosti neskončily v horších podmínkách např. i na ubytovně Luka.

Drobně doplním varianty, které již uvedla Zuzana Palečková. Pro zajištění standardního bydlení pro nájemníky ubytovny Mexiko se nabízí tyto řešení:

1. varianta:
Postupné přestěhování rodin do městských bytů či standardních bytů soukromých vlastníků (za přispění intenzivní sociální práce – aktuálně realizovaný projekt Romodromu) a prodej ubytovny uskutečnit až po jejich přestěhování

2. varianta:
Provést rekonstrukci vnitřních prostor – realizace výzvy č. 80 IROP Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II je možné opravit ze stávajících 26 bytových jednotek 12 bytů + 20% z celkového počtu bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným nad hranicí 12 bytových jednotek, tj. max. 15 bytů (vč. případné změny bytů z 1+1 na 2+1) – garance alokovaných prostředků (uvedeno ve Strategickém plánu sociálního začleňování pro královské město Slaný 2016 – 2018)
Provést opravu vnějšího pláště a výměnu zdroje tepla – výzva č. 78 IROP Energetické úsporu v bytových domech III – dotace až 40 procent.

Dle informací, které máme, je projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci ve výši 16,7 mil. Kč koncipována na vybudování až 50 bytových jednotek. Pokud by došlo k rekonstrukci stávající podoby objektu (26 bytů), náklady by byly výrazně nižší a investice města by z více jak 60 procent pokryly dotace IROP.

Shrnutí podmínek obou výzev posíláme v příloze. Tyto aktuální informace po projednání s panem starostou zašleme i zastupitelům města.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám i s kolegy k dispozici.

S pozdravem

Ing. Milan Greineder
vedoucí oddělení
Regionální centrum střed
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

Dávky ve stravenkách jako příležitost pro obchodníky s chudobou

Způsob vyplácení části dávek na živobytí ve stravenkách je nutno co nejdříve opustit. Nejenže neplní to, co si od něj navrhovatelé slibovali, ale stává se nástrojem ponižování a novou příležitostí pro obchodníky s chudobou.

Poukázka, zdroj: https://www.edenred.cz (14. března 2018)

Sociální stát nemůže být všeobjímající. Nejsme schopni pokrýt všechna rizika, s kterými se v životě člověk setká. Život přináší obtížné situace a nejkrutější bývá k těm, kdo za svoji situaci nemohou. Ale právě proto a tím spíš je důležité, aby ty nástroje sociální politiky státu, které máme k dispozici, fungovaly a opravdu pomáhaly, a ne aby překážely, nebo dokonce stigmatizovaly. Vrcholem absurdity je, když se kvůli naprosté nefunkčnosti stane z určitého sociálního opatření nástroj odírání chudých, respektive nová příležitost pro obchodníky s chudobou.

Vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek (stravenek), jímž se mělo zamezit zneužívání sociálního systému a který byl zaveden koncem minulého roku, přináší řadu problémů. Ve svých nejhorších projevech je dokladem stigmatizace těch, kdo se bez pomoci druhých nejsou schopni sami postavit na vlastní nohy. Domnívám se, že je třeba tento nový systém vyplácení části dávek zrevidovat, respektive odstranit.

Stravenky, jak víme, nelze použít vždy a všude, musejí být vyčerpány celé, nelze si za ně koupit všechno a dost záleží na obchodníkovi na druhé straně pultu, jak s nimi bude zacházet. Tohle ví člověk, který se stravenkami zachází jako zaměstnanec, chodí s nimi na oběd nebo do některého z blízkých supermarketů, má finanční rezervu a hlavně může si klidně dovolit stravenky v danou chvíli nevyužívat.

Lidé, kteří se nacházejí v hmotné nouzi a jsou odkázáni jenom na stravenky, se kvůli těmto omezením dostávají do pasti. A vznikají absurdní situace. Co pro chudé znamená, pokud stravenky nepřijímají všechny obchody? Chudí se chovají racionálně a logicky a navštěvují raději levnější a dostupnější obchody, které stravenky nepřijímají. Nutíme-li chudé, aby používali stravenky, nutíme je navštěvovat obchody, které patří k těm dražším.

Druhý problém je hodnota stravenek. S tím se pojí dvě praktické potíže. Na stravenky, jak víme, se nevrací, nelze za ně koupit například obědy pro děti ve škole a lze jich najednou použít třeba jenom pět. Chudý si tak musí plánovat nákupy tak, aby utratil celou hodnotu stravenek a zároveň doplácel co nejméně. Smysl užívání stravenek je nulový po teoretické i praktické stránce.

To, jak si naplánovat utratit přesně 100 nebo 200 Kč, je ale ještě dobrá varianta. V některých oblastech se se stravenkami kšeftuje. Někteří obchodníci vám to dávají „sežrat“. Stravenky přijímají, ale snižují jejich hodnotu. Například šedesátikorunová stravenka platí jako dvě dvacetikoruny. Pokud nemáte hotovost, nemůžete s tím nic dělat, nemáte na vybranou. Pro mnohé obchodníky není při tomto snížení hodnoty problém riskovat a umožnit lidem nakoupit si za poukázky i alkohol.

Třetí okruh problémů vzniká na úřadech. Někde se dávky ve stravenkách vyplácejí pouze v jednom termínu. Ano, úřady, zvláště tam, kde panuje akutní nedostatek pracovníků, si zjednodušují práci. Jindy, což je také poměrně častá varianta, určený úředník není na místě a vy se musíte na Úřad práce vydávat vícekrát. Pro běžného zaměstnance je to řekněme provozní problém. Ale nemáte-li dostatečný příjem, ochotného souseda s autem nebo jste-li odkázán na ne úplně častou veřejnou dopravu, opět tratíte.

Vyplácení dávek formou poukázek se ukazuje jako nepraktické, komplikující a škodlivé. Odpovědí na zneužívání sociálního systému nemůže být to, že si úřady zjednodušují práci a výsledkem je šikana těch, kdo se nemohou bránit a na něž už dopadají důsledky chudoby, nezaměstnanosti.

Sociální systém nemá být přebujelý. Má být štíhlý, ale robustní a účinný. Nástroje sociální pomoci mají v daném místě řešit místní problémy. Člověka, který na tom sociálně není dobře, mají do společnosti po drobných krůčcích vracet, a ne ho ještě více utápět v tom, do čeho se on nebo jeho rodina dostal a z čeho zatím není úniku.

K mé účasti při slibu prezidenta

Blíží se den inaugurace prezidenta republiky. 8. března 2018 bude Miloš Zeman ve Vladislavském sále Pražského hradu na společné schůzi obou komor Parlamentu ČR skládat slib do rukou předsedy Senátu. I já, jakožto členka horní komory, jsem byla na tento slavnostní akt pozvána.

Do schránky jsem však dostala pozvánky dvě – jednu od předsedy Poslanecké sněmovny na samotnou inauguraci, druhou pak od Kanceláře prezidenta republiky na „přátelské setkání konané u příležitosti slavnostního složení slibu prezidenta republiky Miloše Zemana“.

Ráda bych zde uvedla několik důvodů, které mě přiměly první pozvání přijmout, a druhé naopak odmítnout.

„Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.“ Takto popisuje akt složení slibu prezidenta základní zákon naší země – Ústava ČR.

Svou účastí na inauguraci dávám Miloši Zemanovi najevo, že já naši ústavu ctím a dodržuji.

Ne každý den člověk ráno vstává do práce s chutí. Společná schůze obou komor je ale klasické plenární zasedání Senátu, pouze s tím rozdílem, že na pořadu je pouze jeden bod jednání a schůze se koná jinde, než obvykle. Svou účastí na inauguraci tak dávám najevo, že svůj mandát svěřený občany Prahy 10 vykonávám svědomitě a poctivě, ať se mi to zrovna líbí, nebo ne.

Svou účastí na inauguraci také vyjadřuji respekt k výsledku demokratických voleb. A to i přesto, že jsem já sama v prezidentské volbě podporovala jiného kandidáta. Miloše Zemana však v druhém kole voleb podpořilo 51,36 procent voličů, což je bez debat prostá (byť těsná) většina. A já bych si v žádném případě nedovolila svým odmítnutím účasti na inauguraci legitimně zvoleného prezidenta hlasy těchto voličů sebeméně opovrhovat.

Svou účastí chci dát Hradu najevo ještě něco. A to, že byť ta tak často opovrhovaná horní komora českého parlamentu sice sídlí v podhradí, tak že naše země je pořád ještě zastupitelská demokracie a my, jakožto zvolení zástupci reprezentující vůli občanů, nehodláme Miloši Zemanovi a jeho souputníkům „vyklízet pole“.

Symbolickou neúčast některých mých kolegů na inauguraci sice respektuji, ale nepovažuji ji za úplně šťastný krok. Já sama jsem se však z úcty k prezidentskému úřadu jako takovému bez většího rozmýšlení a z výše uvedených důvodů rozhodla inaugurace se zúčastnit.

Na druhou stranu musím uznat, že až Miloš Zeman znovu položí ruku na desky originálu Ústavy ČR z roku 1993 a bude slibovat věrnost České republice, že bude zachovávat její Ústavu a zákony, až bude slibovat na svou čest, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebude to pro mě lehká chvíle.

A proč jsem odmítla účast na onom „přátelském setkání“? Odpověď je jednoduchá: Já na Pražském hradě žádné přátele nemám.

Věřím, že nejen mí voliči, ale všichni občané České republiky mé rozhodnutí pochopí.

 

Vaše senátorka

Renata Chmelová

Vyplácení dávek ve stravenkách má zničující vliv na chudé

Společná tisková zpráva
senátorky Renaty Chmelové a Platformy pro sociální bydlení

Nová podoba zákona o pomoci v hmotné nouzi má zničující vliv na chudé. Tak svou včerejší cestu Kladenskem s Platformou pro sociální bydlení komentovala senátorka Renata Chmelová. Senátorka proto podpoří iniciativu směřující ke zrušení plošné výplaty části dávek ve stravenkách.

Helena, matka se čtyřmi dětmi, z osmi tisíc korun dostane v penězích pouze pět, z nichž většina jde na nájem. Zbytek dostává od konce loňského roku ve stravenkách. Za ně ale v místě svého bydliště nekoupí vše potřebné a na cestu do většího města se všemi dětmi nemá peníze, a tak jí často nezbývá nic jiného než stravenky vyměnit za peníze u překupníka. Dostane za ně obvykle ale jen 60 % jejich ceny. Měsíčně tak musí z už tak skromného rodinného rozpočtu škrtnout více než tisíc korun.

Podobných příběhů zaznělo během návštěvy senátorky Renaty Chmelové a zástupců Platformy pro sociální bydlení ve Slaném a Kladně několik. Cílem cesty bylo zjistit, co vedlo zástupce měst k tak radikálnímu kroku, jakým je  výrazné omezení výplaty dávek. Tuto pravomoc obcím  nově umožnila problematická novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Dalším záměrem cesty bylo od zástupců neziskových organizací a chudých lidí zjistit, jaké má úprava zákona dopady v praxi.

„Ukazuje se, že obavy z dopadů změn zákona byly oprávněné. Především vyplácení části příspěvku na živobytí ve stravenkách má zničující vliv na rozpočty těch nejchudších spoluobčanů. Stravenky často berou jen dražší obchody a lze jich najednou utratit jen omezené množství, takže nelze udělat jednou za čas větší nákup. Některé základní potřeby za ně navíc nelze koupit vůbec, takže jsou lidé nuceni je pod cenou prodávat u překupníků,“ shrnula část poznatků z cesty senátorka Renata Chmelová. Paní senátorka proto hodlá podpořit legislativní iniciativy směřující k zrušení plošné výplaty dávek ve stravenkách. Plánuje se také zúčastnit schůzky se zástupci Generálního ředitelství Úřadu práce.

Na Kladensku se senátorka seznámila i s důsledky vymezení „bezdávkových zón“. „Ze setkání s představiteli obcí vyplynulo, že samosprávy čelí především systémovým problémům, se kterými si nevědí rady. Chybí jím legislativa, která jim efektivně pomůže řešit chudobu a bytovou nouzi svých občanů, jako by byl například zákon o sociálním bydlení. Proto sahají k jakýmkoliv změnám, které jim zákony umožní, i když na úkor chudých. Tím, že město zablokovalo dávky, se například lidé nyní nemají kam přestěhovat z azylových domů,“ uvedl Vít Lesák, ředitel odborné organizace Platforma pro sociální bydlení. Platforma tak bude nadále mapovat situaci a nabízet místním samosprávám pomoc při hledání smysluplného řešení bytové nouze.

 

Příspěvek do Regionálního kaleidoskopu – Časopis Senát 1/2018

Celkem 17 800 Kč se podařilo vybrat pro Diakonii Praha – Stacionář Ratolest na 3. benefičním večeru, který v prosinci uspořádala senátorka Renata Chmelová spolu se zastupiteli Koalice VLASTA na Praze 10. Během vystoupení chrámového sboru Pražští pěvci ve Vršovickém divadle MANA přispěli posluchači koncertu krásnou částkou 7 800 Kč, dalších 10 000 Kč pak věnovala sama senátorka Renata Chmelová v rámci svého pravidelného příspěvku potřebným organizacím.

Časopis Senát 1/2018
– elektronická verze čtvrtletníku ve formátu PDF (5,6 MB)

Dunění Agrofertu?! Komentář k aktuální situaci v ČRo.

Na základě podnětu pana senátora Chaloupka, byla svolána Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky s jediným bodem jednání: Aktuální situace v Českém rozhlasu. Ráda bych uvedla, že nepovažuji za šťastné přenášet toto téma na politickou půdu, ale stalo se…

Pro mne jako senátorku není tématem zkoumat, kdo má pravdu, zda pan ředitel Zavoral, nebo pan reportér Kroupa. Na to tu jsou příslušné orgány a příslušná hierarchie v Českém rozhlasu, je tu rozhlasová rada.

Mám respekt k práci novinářů, mám úctu ke svobodě slova. Z obojího vyplývá, že novináři postupují při vzniku podobných reportáží velmi obezřetně, mají nad sebou své editory a další nadřízené. Novinařina je řemeslo s přesně danými postupy, zvláště novinařina veřejnoprávní.

Z informací, které jsem měla možnost prostudovat, vidím, že pan generální ředitel pochybil, když kritizoval konkrétně redaktora Kroupu. Je nasnadě, že kdyby generální ředitel musel uznat, že pochybil zcela, byla by to pro něj nekomfortní situace. To lidsky chápu. Nelze ale kvůli vlastní chybě obviňovat bezdůvodně z nějakých chyb druhé.

Z předložených faktů vyplývá, že pan reportér nepochybil. Jeho práci „kontrolovalo “ 14 redaktorů včetně jeho nadřízeného a dle jeho vyjádření na komisi, všechny jejich připomínky zapracoval. Naopak kromě obsahových výtek odmítl pan Pokorný, nadřízený pana Kroupy, i kritiku týkající se údajně nevhodné formy zpracování reportáži, na které si pan ředitel stále trvá.

Kauza Agrofert v rozhlase? Babiše se nebojím, vedení se nás snaží zastrašit, neodejdu, říká Kroupa v DVTV

Babiše, politiků, ani vzpoury v ČRo se nebojím. Proti Kroupovi zvážím právní kroky, říká Zavoral v DVTV

Celá kauza je kauzou. Ne však kauzou „Kroupa“, ale kauzou dunění Agrofertu vůči těm, kdo by si snad dovolili psát proti němu. Zarazilo mne, že na komisi zazněl argument, že bychom se nesešli, pokud by se nejednalo o Agrofert. Otázkou pak pro mne je, zda by pan ředitel kritizoval práci konkrétního redaktora, pokud by nešlo právě o Agrofert.

Veřejnoprávní média musí zůstat svobodná, plně nezávislá a vůči podobným atakům ze stran jakkoli velkých soukromých firem zachovávající klid. Jsem ráda, že nakonec z úst obou  zaznělo, že je to vnitřní věcí ČRo a že společně hledají řešení, jak budou příště postupovat, aby k podobným situacím nedocházelo.

Renata Chmelová
členka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

 

Senát jako pojistka demokracie: Ústavní soud necháváme přezkoumat možnost bezhlavého omezování osobní svobody cizinců

V prosinci jsem připojila svůj podpis pod návrh k Ústavnímu soudu na zrušení některých ustanovení v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu.

Poslanecká sněmovna totiž v polovině loňského roku přehlasovala senátní veto vládní novely zákona o pobytu cizinců, ačkoliv jsme jakožto senátoři několikrát důrazně upozorňovali na protiústavnost některých opatření.

Do vládní novely z pera bývalého ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) totiž jeho stranický kolega a bývalý člen KSČM Václav Klučka totiž bez většího zájmu veřejnosti, médií i dalších politiků vpravil ve druhém čtení svůj pozměňovací návrh.

Podle něj každý cizinec zadržený v České republice, který je případně propuštěn ještě před pravomocným rozhodnutím soudu, nemá absolutně žádnou možnost nechat nezávislý soud přezkoumat toto omezení své osobní svobody. České právo tak cizím státním příslušníkům absolutně znemožňuje jakkoliv se domoci soudní ochrany v případě omezení základní lidské svobody.

nový odstavec 6 § 172 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
(6) V případě, že je zajištění cizince ukončeno před vydáním rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince, o žalobě proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, soud řízení o žalobě zastaví. O ukončení zajištění cizince policie neprodleně informuje příslušný soud, který žalobu projednává. Věty první a druhá se pro řízení o kasační stížnosti použijí obdobně.

nový odstavec 9 § 46a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
(9) V případě, že je zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince ukončeno před vydáním rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o zajištění nebo o žalobě proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, soud řízení o žalobě zastaví. O ukončení zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince ministerstvo neprodleně informuje příslušný soud, který žalobu projednává. Věty první a druhá se pro řízení o kasační stížnosti použijí obdobně.

V extrémních případech zákon připouští též postup, kdy ministerstvo bude opakovaně rozhodovat o zajištění cizince a následně jej propouštět, čímž jakémukoliv přezkumu zamezí a znemožní cizinci domoci se spravedlnosti. Ten by tak na své svobodě mohl být omezován po neomezeně dlouhou dobu.

Dále je také nutné podotknout, že jednou takto zadržený cizinec, jehož případ nemohl být přezkoumán, bude již navždy veden ministerstvem jako cizinec, který porušil zákon, čímž mu bude do budoucna velmi zkomplikována možnost na získání povolení k pobytu v Česku.

Senát se tedy znovu ukázal jako skutečná pojistka demokracie a ochránce základních lidských práv a svobod. Podnět k Ústavnímu soudu je sice až krajní možnost řešení, ale v momentě, kdy bývalé složení Poslanecké sněmovny odmítlo výhrady Senátu k této novele, nám nezbylo nic jiného.

Děkuji tímto Václavu Láskovi za jeho odvedenou práci.

 

Historie sněmovního tisku 990

 

Fronty a zmatek, na úřadu práce Prahy 10 chybí víc jak polovina pracovníků

 Neskutečných skoro 6.hodin čekání na tomto úřadě!!! Přišla jsem v 9:20 a odcházela po 15té!!! Dovolat jsem se snažila během měsíce listopadu a prosince 2017 bez úspěchu!!! Leden 2018 6tihodinové čekání, kdy tam maminky hodiny a hodiny čekaly s uplakanými dětmi!!! Důchodci umdlévali. Bylo to šílené!!! Okolo 10:45 už přestali vydávat lístky a lidé včetně mě čekali i přes oběd pracovnic v hale.

To je zkušenost jedné maminky z Prahy 10, kterou sdílela na Facebooku. Je vaše zkušenost podobná? Nejste sami. Podle informací, které se ke mě jako senátorce dostávají, to vypadá jako systémový problém. Spolupracuji s poslankyní Olgou Richterovou, která k tématu vydala tiskovou zprávu.

Osobně jsem se v pátek 2. února sešla s paní ředitelkou kontaktního pracoviště Úřadu práce (ÚP) na Praze 10 a vedoucí oddělení hmotné nouze. Dotazovala jsem se jednak na praktické okolnosti procesu pomoci v hmotné nouzi (kvůli mému podání ústavní stížnosti). Dalším tématem byly stížnosti občanů, které jako senátorka stále častěji dostávám:

 • nekonečné fronty na ÚP na Praze 10, které musí rodiče s miminky, či senioři absolvovat i několik dnů za sebou
 • zpoždění výplat podpory, např. rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení, přídavku na dítě atd.
 • nedostatečná informovanost žadatelů, jak jinak než osobně se dá o podporu žádat
 • nemožnost dovolat se na úřad práce telefonicky, či dostat odpověď na email
 • nemožnost objednat se na konkrétní čas

Jaká je situace na úřadu práce Prahy 10

Paní ředitelka mne informovala, že o problémech ví, denně dostává mnoho emailů, lidé volají, či přímo přijdou na úřad řešit akutní problémy. Na oddělení dávek státní sociální podpory je delší dobu akutní podstav (místo 11 pracovníků jich má ÚP k dispozici 4). Paní ředitelka mne dále informovala, že průběžně probíhají výběrová řízení na nové pracovníky. Práce je však velmi stresující a náročná, a tak mnoho uchazečů brzy odchází. Pokusy o přesuny všech zaměstnanců k přepážkám nepřinesly zlepšení, protože se pak nezvládalo další zpracovávání žádostí. Navíc se po novém roce změnily některé zákony. Hlavně jde o příspěvky na bydlení, o které je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí, protože nárok na tuto dávku je přiznáván zpětně. Došlo k nedorozumění, že kdo to nepodá do konce ledna nemá nárok, přitom je možné dokládat do konce čtvrtletí a tak všechny úřady práce čelí nebývalému náporu.

Zdroj: foto žadatelky o rodičovský příspěvek zveřejněné na FB dne 1. února 2018 (Ivana Bártová)

Očekává se, že příští měsíc by mělo dojít k částečnému zklidnění. S paní ředitelkou jsme probíraly i to, jak zlepšit informovanost čekajících žadatelů, kde jsem navrhovala:

– distribuovat formuláře přímo u výdeje lístků na pořadí
– informovat o možnostech podání přes podatelnu a elektronického podání
– vyvěsit důležitá telefonní čísla
– sestavit manuál, aby s většina žadatelů mohla vyplnit formulář sama

Paní ředitelka slíbila, že se bude řešení problémů nadále intenzivně věnovat. Podala už i podnět na generální ředitelství ÚP. Já mám v plánu jí opět příští týden kontaktovat, co se již podařilo.

Jaké jsou možnosti řešení…

…pokud nechcete čekat frontu:

 • Vyzvednout si příslušný formulář na podatelně ÚP (která se nachází v budově úřadu vedle podatelny MČ Praha 10), vyplnit jej a odevzdat opět na podatelně (odpadá čekání)
 • Zatelefonovat si o radu, informovat se o nejlepším postupu dopředu na kontaktním čísle ÚP (Call centrum ÚP ČR: +420 – 844 844 803). Nebo kontaktovat přímo pracoviště ÚP Praha 10
 • Předvyplnit si formulář dle vzoru dostupného na stránkách ÚP ČR: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu
 • Vyplnit a podat elektronický formulář pro dávky státní sociální podpory a pěstounské péče: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/index.jsp

…pokud čekáte na podporu déle než 60 dnů:

 • Pokud jste klientem ÚP: dostáváte např. příspěvek na živobytí, můžete v případě problémů dostat např. doplatek na bydlení
 • Pokud nejste klientem ÚP, dostanete se do hmotné nouze (např. vám nejsou včas vyplaceny dávky rodičovského příspěvku), tak lze poskytnout tzv. mimořádnou okamžitou pomoc
 • V těchto případech je lepší obracet se na pracovníky ÚP nikoli na pracovišti státní sociální podpory (tedy „dole“, kde se berou lístečky a čeká se u přepážek), ale v budově A, ve 3. patře. Ochotně vám poradí.

Jaké budou mé další kroky?

 • Zašlu své dotazy ministryni práce a sociálních věcí (v demisi) a v nejbližší době se zúčastním schůzky s paní ředitelkou generálního ředitelství ÚP ČR.
 • Navrhnu ministryni zavedení intuitivního elektronického dotazníku (zejména pro dávky rodičovské podpory, což ušetří mnoha rodičům cestu na úřad osobně)
 • Budu iniciovat možné změny zákona s cílem sloučit některé dávky (např. příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení)

Závěrem

Moje spolupracující kolegyně poslankyně Olga Richterová (je zároveň se mnou i zastupitelka na Praze 10), které jsem zprostředkovala detailně situaci na ÚP Prahy 10, prosadila usnesení Výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR, které vyzývá Generální ředitelství ÚP a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o neprodlené zmapování aktuálního stavu, tedy prověření způsobu a termínů vyplácení dávek a příspěvků, dále o revizi dostatečného personálního zajištění fungování úřadů práce a taktéž o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěných problémů. K této žádosti se samozřejmě připojuji.

Zůstanu nadále v kontaktu s paní ředitelkou kontaktního pracoviště ÚP na Praze 10 a budu se dotazovat na zlepšení současné situace. Opět vás budu informovat zde, na svém blogu, a také na své stránce na Facebooku.

Ne každý slavil Vánoce v klidu s rodinou ve svém bytě

Česká televize zpracovala reportáž o možnostech obcí vyhlašovat „bezdoplatkové“ zóny v reakci na to, že město Kladno se vyhlásilo celé jako oblast s výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Co to přesně znamená a proč jsem podala ústavní stížnost na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi si můžete poslechnout v mém vystoupení zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2341426-cele-kladno-se-prohlasilo-za-socialne-vyloucenou-lokalitu-preventivne-rika-primator

 

Moje podrobné vyjádření k městu Kladno, které se celé vyhlásilo za „bezdoplatkovou“ zónu naleznete zde:

Moje podrobné vyjádření k obsahu ústavní stížnosti naleznete zde:

Sama jsem zastupitelkou, takže si velice dobře uvědomuji, že  je třeba, aby obce měly nástroj, jak předcházet sociálně negativním jevům na svém území –  například kriminalita či rušení nočního klidu, které se často pojí s ubytovnami. Bohužel, ale tato novela zákona to neřeší a naopak může dovést řadu lidí na ulici.

Proč tedy podávám ústavní stížnost?

Doplatek na bydlení je dávka přispívající k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení ve standardním bydlení (tzn. v bytě). Nárok vzniká při splnění zákonných podmínek vlastníkem, či jiné osoby užívající byt. V případech hodných zvláštního zřetele může být doplatek na bydlení přiznán i osobě, která užívá tzv. substandardní formu bydlení (např. ubytovnu). V tomto případě ale není nárok zákonem garantován, dávku lze přiznat jen v „mimořádných“ situacích).

S čím nesouhlasím, je paragraf umožňující obci plošně rozhodnout, že na jejím území doplatek na bydlení nebude vyplácen vůbec těm, kdo získají novou nájemní smlouvu. Jak je toto spravedlivé vůči všem, kdo se v obci přestěhují? Například matky samoživitelky či děti z Dětských domovů, kteří vstupují do dospělého života? Ohrožení senioři kteří se přestěhují do menších bytů a ocitnou v hmotné nouzi?

Třeba se to na území obce, kde žijete neděje, ale já se s takovými případy potkávám pravidelně. Osamělé seniorky, které čekají na doplatek, aby mohly zaplatit nájem a nevystěhovali je z bytu. Teď před Vánoci, když se u nás dokonce výplata této dávky protahuje, se ocitají v bezvýchodné situaci a chodí si ke mně pro radu. Kdyby u nás byla vyhlášena „bezdoplatková“ zóna a tito lidé by se chtěli přestěhovat do menšího bytu, ocitli na ulici, protože by neměli nárok na doplatek na bydlení.

Pro ilustraci uvádím data ze září roku 2017, jak byly na území MČ Praha 10, Dubče a Štěrbohol vyplaceny doplatky na bydlení:

Většina doplatků na bydlení tedy šla na Praze 10 do standardních bytů. Eliminaci nežádoucích jevů v okolí ubytoven musíme řešit jiným způsobem. Více k tomu uvádí např. Platforma pro sociální bydlení.

Proto podávám ústavní stížnost. Chráním občany, kteří mě volili jako senátorku.