Koaliční partneři neschválili můj návrh na odvolání MČ Praha 10: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Předložila jsem Radě MČ Praha 10 návrh odvolání MČ Praha 10 ve věci stavby nazvané: Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dříve Obytný soubor „Trojmezí“).

K mému velkému překvapení pro podání odvolání na Radě MČ Praha 10 dne 24. 8. 2021 hlasovali pouze radní za Koalici VLASTA. Koaliční partneři tak zablokovali podání odvolání a tím dali konečnou zelenou této stavbě.

Jaké důvody mne k odvolání vedli si můžete přečíst níže.

Pokračování textu Koaliční partneři neschválili můj návrh na odvolání MČ Praha 10: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Nesouhlas místostarosty MČ Praha 11 s podáním odvolání ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Zveřejňuji mojí reakci na dopis místostarosty MČ Praha 11, kde nesouhlasí s mým podáním odvolání ke stavebnímu povolení OC „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“).

Pokračování textu Nesouhlas místostarosty MČ Praha 11 s podáním odvolání ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Podala jsem námitky MČ Praha 10 ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská (dříve „Trojmezí“)

Prostudovali jsme s kolegou Milanem Maršálkem za Koalici VLASTA (předsedou výboru pro životní prostředí a předsedou komise územního rozvoje MČ Praha 10) všechny podklady k vydání stavebního povolení stavby Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dříve OS „Trojmezí“) a dospěli jsme k následujícím námitkám, které jsem za MČ Praha 10 podala.

 

 

 

 

 

 

Pokračování textu Podala jsem námitky MČ Praha 10 ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská (dříve „Trojmezí“)

Knedlíčková polévka k nedělnímu obědu

Vařila jsem dnes já i paní Brigita bez domova, která žije u nás na Praze 10 v Trojmezí… Porovnejte foto, jak si v kuchyni vedeme …

Letos jsem po jedenácté pořádala úklid lokality Trojmezí  – přírodní park Hostivař – Záběhlice a přírodní památka Meandry Botiče , který jsem zachránila před masivní zástavbou.

Největší kritika „bordelu“ jde stále hlavně směrem k lidem bez domova… Dlouhodobě s nimi mluvím, většinu znám u nás osobně a ukazuje se jediné. Pokud dostanou podporu, jak psychickou, tak materiální, do úklidu se rádi zapojí.
Tak jsem se třeba dozvěděla, že paní Brigita dnes vařila knedlíčkovou polévku, tak jako já.

Paní Brigita – žije u nás v Trojmezí 3 roky… Okolo ní žádné odpadky nenajdete… Má dokonce jasně vymezenou hranici, kde je to „její“… Uklízí i za ní… Nejdříve nechtěla, abych jí fotila.. Ale pak po mém argumentu, že chci ukázat, jak má kolem sebe pořádek, souhlasila… Moc jí vadí chování ostatních, kteří po sobě neuklízejí…

Pokračování textu Knedlíčková polévka k nedělnímu obědu