Jevhen Perebyjnis

Svoji misi v naší zemi končí pan Jevhen Perebyjnis. Jsem ráda za všechna setkání s ním ve funkci starostky i senátorky. Pevný charakter, opravdový patriotismus, láska k zemi, v níž sloužil svému státu, jasnozřivost ve vztahu k Rusku, všímavost vůči potřebám žen, seniorů a dětí, které utekly před Putinovou agresí. Poznali jsme se dávno před ruskou invazí a jsem za to velmi vděčná. Hodně štěstí na novém místě!

Shrnutí integrace ukrajinských uprchlíků na území Prahy 10. Stanové městečko pro uprchlíky v Malešicích – ruská agrese proti Ukrajině, týden XI.-XIV.

Tentokrát jako výkaz práce starostky týkající se humanitární pomoci ukrajinským běžencům v Praze 10, nabízím celkové shrnutí situace integrace k 9. 5. 2022, které jsme zpracovali pro žádost o dotační pomoc 2 000 000 Kč od Ministerstva vnitra. Vláda by dala 1,9 mil. (Praha 10 jen 100 tisíc, tedy 5%) na takové věci, jako jsou: kurzy češtiny, hlídání dětí s doprovodným programem nebo psychologickou pomoc. Ukrajinské ženy a děti mohly být dříve soběstačné, rychleji si sehnat zaměstnání a přizpůsobit se novému prostředí.

Přes 200 hodin práce jsme věnovali přípravě této žádosti, která nakonec nebyla pro mne z nepochopitelných důvodů podpořena koaličními partnery. Proto bych Vás ráda seznámila s jejím obsahem. Myslím, že velmi dobře shrnuje, co jsme v oblasti integrace zvládli a co jsme za 2 000 000 Kč chtěli pro integraci ukrajinských maminek a jejich dětí ještě udělat.

Předkládám i další výkaz mojí práce pro integraci ukrajinských maminek, babiček a dětí u nás na Praze 10.

Pokračování textu Shrnutí integrace ukrajinských uprchlíků na území Prahy 10. Stanové městečko pro uprchlíky v Malešicích – ruská agrese proti Ukrajině, týden XI.-XIV.

Stanové městečko v Malešicích: Rozhodnutí primátora

Souhlasím, že je nutné bezodkladně řešit migrační vlnu válečných uprchlíků z Ukrajiny. Souhlasím, že současný pobyt lidí na hlavním nádraží je nedůstojný a trvale neudržitelný. Souhlasím, že pomáhat obětem je naše morální povinnost a jsem v tomto směru sama aktivní.

Zároveň ale apeluji na Magistrát hl. m. Prahy, aby při budování stanového městečka v Malešicích postupoval maximálně šetrně k životnímu prostředí. To, že vykácení porostu primátor nařídil je jeho pravomoc v rámci nouzového stavu.

Poučení pro příště zní: Pane primátore, komunikujte s námi, starosty, od začátku, od záměrů. Je to vždy win-win řešení pro všechny!

Pokračování textu Stanové městečko v Malešicích: Rozhodnutí primátora

Jak se posunula pomoc Ukrajincům?

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY na téma: Jak se posunula pomoc Ukrajincům?

V neděli, kdy jsem psala tento text, bylo v naší městské části už 6629 nových občanů z Ukrajiny. Snažíme se postupovat systémově, centralizovat služby, spolupracovat s odborníky.

Česká solidarita s ukrajinskými maminkami pokračuje. Začaly zápisy do škol – ruská agrese proti Ukrajině, týden IX. – X.

Navýšili jsme kapacitu adaptačních skupin pro ukrajinské děti na cca 340 míst a postupně je naplňujeme. Velké poděkování patří našim ředitelkám a ředitelům základních a mateřských škol.

Začaly zápisy do škol a školek. Díky návštěvě ukrajinského velvyslance se média začala zajímat o skutečnou kapacitu. Bohužel na Praze 10 už žádná volná místa nemáme a předpokládáme, že ani v září nebudou, protože první třídy školek a škol naplníme českými dětmi. Co bude s ukrajinskými, záleží na ministerstvu a vládě. Na Praze 10 jsme schopni zvládnout pouze adaptační skupiny.

K dnešnímu dni je u nás registrováno celkem 6359 ukrajinských běženců z toho: 2372 do 18 let, 3723 18-65 a 264 65+.
Pokračuji ve výkazu práce starostky, týkající se humanitární pomoci ukrajinským běžencům v Praze 10.

  Pokračování textu Česká solidarita s ukrajinskými maminkami pokračuje. Začaly zápisy do škol – ruská agrese proti Ukrajině, týden IX. – X.

Ukrajinský velvyslanec na Praze 10 – viděl systém integrace a diskutoval možnosti vzdělávání – ruská agrese proti Ukrajině, týden VII.-VIII.

Prahu 10 na mé pozvání navštívil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Provedla jsem ho Bytovým domem Malešice, kde jsme ubytovali 107 ukrajinských maminek s dětmi a babičkami. Měl možnost z mnoha z nich mluvit. Viděl jak se do pomoci zapojilo Rodinné centrum Jablíčkov i Městská knihovna. Navštívili jsme také nově otevřené prostory, kde jsme spustili adaptační skupiny pro 50 ukrajinských dětiček.

Více než 100 Ukrajinek a Ukrajinců uklízelo zeleň v Malešicích, jako poděkování za pomoc.
Připravili jsme adaptační skupiny pro ukrajinské děti v kapacitě cca 200 míst a postupně je naplňujeme.

K dnešnímu dni je u nás registrováno celkem 5856 ukrajinských běženců z toho: 2251 do 18 let, 3366 18-65 a 239 65+.
Pokračuji ve výkazu práce starostky, týkající se humanitární pomoci ukrajinským běžencům v Praze 10.

  Pokračování textu Ukrajinský velvyslanec na Praze 10 – viděl systém integrace a diskutoval možnosti vzdělávání – ruská agrese proti Ukrajině, týden VII.-VIII.

Nechť Velikonoce dorazí i na Ukrajinu a za Ukrajinci!

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY na téma: Naše Velikonoce. Jaké akce v obci chystáte? Děje se u vás něco speciálního?

Velikonoce jsou svátky, které mám velmi ráda. Ve větších městech se ne vždy slaví, já je ovšem beru jako důležitý ostrov sousedství v moři metropole. Už teď se těším, jak bude můj syn obcházet s pomlázkou okolní domy a až přátelé ze Záběhlic přijdou k nám. Budou si moci vykoledovat vajíčka, která každý rok maluji.

Pokračování textu Nechť Velikonoce dorazí i na Ukrajinu a za Ukrajinci!

Pomáháme Ukrajincům – výuka ČJ a skupiny pro děti – ruská agrese proti Ukrajině, týden V.-VI.

Na Praze 10 přibyla další tři místa s vyšší koncentrací ubytovaných ukrajinských maminek s dětmi. K dnešnímu dni je u nás registrováno celkem 5326 ukrajinských běženců z toho: 2101 do 18 let 3006 18-65 a 219 65+.

Pokračuji ve výkazu práce starostky, týkající se humanitární pomoci ukrajinským běžencům v Praze 10. Převážná část starostí souvisí s provázením ubytovaných maminek s dětmi v Bytovém domě Malešice a koordinací s ostatními místy.

Volná místa v našich ZŠ a MŠ už nejsou. Připravili jsme první adaptační skupiny pro ukrajinské děti a spustili jsme výuku ČJ. Připravujeme dotaci pomáhajícím organizacím pro integraci Ukrajinců na Praze 10 ve výši 1 mil. Kč.

 

Pokračování textu Pomáháme Ukrajincům – výuka ČJ a skupiny pro děti – ruská agrese proti Ukrajině, týden V.-VI.

Pomáháme ubytovaným ukrajinským maminkám – ruská agrese proti Ukrajině, týden IV.

Pomáháme ubytovaným uprchlíkům v Bytovém domě Malešice. Sháníme ukrajinské učitelky. Volná místa v základních školách budou brzy obsazena a stovky dalších žádostí o umístění dětí přicházejí.

Pokračování textu Pomáháme ubytovaným ukrajinským maminkám – ruská agrese proti Ukrajině, týden IV.

Příběhy neobyčejného hrdinství

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY na téma: Uprchlíci z Ukrajiny. Jak se vaše město či obec zapojily nebo ještě zapojí do pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině.

Válka na Ukrajině převrátila naši Prahu 10, stejně jako ostatní města a městské části v Česku, naruby. Tváří v tvář humanitární katastrofě děláme, co můžeme. Přes stovku válečných uprchlíků jsme ubytovali v Bytovém domě Malešice, vyřizujeme žádosti o nastoupení dětí do škol, informujeme, poskytujeme základní poradenství.

Pokračování textu Příběhy neobyčejného hrdinství