Desítka v době nouzového stavu

Vážení obyvatelé Prahy 10, milí sousedé,

pandemie nového typu koronaviru uvrhla naši zemi do nouzového stavu, v němž jsme žili více než dva měsíce, a který nemá délkou svého trvání v historii České republiky obdoby.

Vláda ho vyhlásila 12. března, skončil 17. května. Neznamená to, že bychom už měli vyhráno. Nyní nás čeká boj se škodami, které záludný vir napáchal a možná ještě napáchá.

Pokračování textu Desítka v době nouzového stavu

Vážení a milí obyvatelé Prahy 10!

Je to přesně rok, co jsme získali Vaši důvěru ve volbách a začali pro Vás pracovat na radnici. Při vstupu na radnici jsme necítili ani falešný optimismus, ani bezbřehou beznaděj, přišli jsme prostě pracovat, abychom svým nástupcům předali Prahu 10 v lepším stavu, než v jakém jsme ji přebírali.

Pokračování textu Vážení a milí obyvatelé Prahy 10!

Úvodní slovo starostky k návrhu rozpočtu MČ Prahy 10 pro 2019

Vážené zastupitelky a zastupitelé,
vážené občanky a občané,
předkládám Vám Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 pro rok 2019. Tento návrh bude projednán ve Finančním výboru, v Radě MČ Praha 10 a následně v zastupitelstvu MČ Praha 10 dne 25. března 2019, které jej bude schvalovat.
 

Pokračování textu Úvodní slovo starostky k návrhu rozpočtu MČ Prahy 10 pro 2019

Milí obyvatelé Prahy 10, drazí sousedé!

Naše práce na radnici vstupuje do druhé čtvrtiny. Začínám dobrou zprávou. Od poloviny prosince 2019 máme schválený rozpočet. Šetříme tam, kde se má: jsme první radnicí, která jde dolů s náklady na úřadě. Dbáme přitom na to, aby jednotlivá oddělení úřadu plnila k Vaší spokojenosti to, co mají. Když někdo udělá vážnou chybu, okamžitě zjednáváme nápravu.

Pokračování textu Milí obyvatelé Prahy 10, drazí sousedé!