Další omezení jednorázovvých plastů

Téměř na den přesně uplynuly 4 roky, kdy jsem jako zpravodajka tohoto tisku předkládala výboru svou zpravodajskou zprávu k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Předkládaný návrh zákona je výslednou podobou řešení, které Česká republika zvolila v boji proti jednorázovým plastům, které se staly v posledních letech – i mimo covidovou dobu – v Evropě velmi nadužívané a jejichž dopad na životní prostředí je nebo může být fatální.

Současná společnost se bohužel již nenachází v době, kdy by k omezení těchto dopadů mohla postačovat pouze osvětová činnost o dostupných alternativách, o systémech opětovného využití nebo o řádném nakládání s odpady. Proto je podle zpravodajky nezbytné v rámci sledování společného veřejného zájmu přistoupit k určitým restriktivním krokům jako je úplný zákaz některých plastových výrobků, k nimž dnes již existují plnohodnotné alternativy s menší zátěží na životní prostředí. Podle Ministerstva životního prostředí by se tak měla ročně snížit spotřeba daných výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů.

Pokračování textu Další omezení jednorázovvých plastů

Proč odpadu nedat nový život?

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Nedovolené pálení. Jak se naše obec vypořádala s tím, že její obyvatelé či chataři pálí, co nemají. Je možné to nějak uhlídat?

Možností, jak se chytře a šetrně zbavit nepotřebných věcí a surovin je spousta, mohou dál posloužit. Je to zlozvyk, kterého se část obyvatelů rodinných domků či chatařů dopouští každý rok. Nevím, co s odpadem? Tak si na zahradě jednoduše udělám oheň – a je po problému. Znepříjemňuje to ovšem život sousedům a výrazně znečišťuje vzduch, který dýcháme. Následky mnohdy musí řešit policie nebo hasiči. A tak děláme vše pro to, aby k podobným situacím nedocházelo.

Pokračování textu Proč odpadu nedat nový život?

Koaliční partneři neschválili můj návrh na odvolání MČ Praha 10: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Předložila jsem Radě MČ Praha 10 návrh odvolání MČ Praha 10 ve věci stavby nazvané: Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dříve Obytný soubor „Trojmezí“).

K mému velkému překvapení pro podání odvolání na Radě MČ Praha 10 dne 24. 8. 2021 hlasovali pouze radní za Koalici VLASTA. Koaliční partneři tak zablokovali podání odvolání a tím dali konečnou zelenou této stavbě.

Jaké důvody mne k odvolání vedli si můžete přečíst níže.

Pokračování textu Koaliční partneři neschválili můj návrh na odvolání MČ Praha 10: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Máme tři pilíře ochrany životního prostředí

Můj příspěvek do projektu deníku Lidové noviny STAROSTOVÉ PÍŠÍ NOVINY  na téma: Klima. Reflektujete nějak snahu Evropy, potažmo ČR snižovat emise? Jaké kroky v tom podnikáte nebo plánujete (např. zateplování budov, pořízení solárů na obecní budovy, bioplynky…)

K masivnějšímu snižování emisí potřebujeme systémové změny, to je neoddiskutovatelný fakt. Neznamená to ale, že bychom na ochranu životního prostředí měli na lokální úrovni rezignovat. Naopak! Každý můžeme svým dílem přispět. A navíc, důležitým impulsem k řešení globálních problémů bývá i pouhá skutečnost, že občané je prostě řešit chtějí.

Udělení ceny české environmentální scény Josefa Vavrouška

Vážené dámy a pánové, milí hosté dnešního shromáždění k příležitosti udělení tradičních ocenění české environmentální scény – Ceny Josefa Vavrouška.

Dovolte, abych vás přivítala v prostorách českého Senátu ČR, který je již tradičním místem tohoto oceňování osobností, počinů a vzorů v oblastech životního prostředí a udržitelného života.

Pokračování textu Udělení ceny české environmentální scény Josefa Vavrouška

Nesouhlas místostarosty MČ Praha 11 s podáním odvolání ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Zveřejňuji mojí reakci na dopis místostarosty MČ Praha 11, kde nesouhlasí s mým podáním odvolání ke stavebnímu povolení OC „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“).

Pokračování textu Nesouhlas místostarosty MČ Praha 11 s podáním odvolání ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská“ (dříve „Trojmezí“)

Promenáda místo železnice. Praha 10 chce pro pěší a cyklisty zpřístupnit další úseky

Naše městská část sice začíná blízko metropolitního centra, nenachází se ale přímo v něm. Nejsme tudíž lokalitou, kde se tradičně pěší zóny nejvíce využívají a kde jich také nejvíce vzniká. Přesto na našem území najdete celou řadu míst, kde vás auta rozhodně rušit nebudou a vy si můžete udělat krásnou procházku. A další budou v dohledné době vznikat…

Pokračování textu Promenáda místo železnice. Praha 10 chce pro pěší a cyklisty zpřístupnit další úseky

Zákon o invazních druzích musí být bez invaze!

Pět let po termínu předložila vláda zákon, který napomůže prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Aktuálně se jedná o 30 druhů živočichů a 36 druhů rostlin.  Na jeho potřebnosti se všichni shodneme. Škoda, že se nepodařilo dojednat náš národní seznam a přejímáme jen ten unijní.

Pokračování textu Zákon o invazních druzích musí být bez invaze!

Podala jsem námitky MČ Praha 10 ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská (dříve „Trojmezí“)

Prostudovali jsme s kolegou Milanem Maršálkem za Koalici VLASTA (předsedou výboru pro životní prostředí a předsedou komise územního rozvoje MČ Praha 10) všechny podklady k vydání stavebního povolení stavby Obytný soubor „Blažimská“, bytový dům A, B a E (dříve OS „Trojmezí“) a dospěli jsme k následujícím námitkám, které jsem za MČ Praha 10 podala.

 

 

 

 

 

 

Pokračování textu Podala jsem námitky MČ Praha 10 ke stavebnímu povolení: Obytný soubor „Blažimská (dříve „Trojmezí“)

Reaguji na změnu konceptu Zprávy o životním prostředí ČR

Zasílám ministerstvu pro životní prostředí připomínky ke změně konceptu Zprávy o životním prostředí ČR:
K obecným principům Zprávy navrhuji ke zvážení podrobit dvouletý cyklus zveřejňování kompletní Zprávy a v mezidobí vydávaný souhrn nejdůležitějších údajů za ŽP v rozumném časovém horizontu evaluaci dostatečnosti takto nastavené periody uveřejňování informací.

Pokračování textu Reaguji na změnu konceptu Zprávy o životním prostředí ČR