Můj první projev po zvolení starostkou MČ Praha 10

Vážení občané, vážení zastupitelé, vážení úředníci,

po zvolení se sluší říci několik slov.

Chci moc poděkovat občanům, kteří přišli k volbám a kteří nám dali důvěru. Budu a budeme se ze všech sil snažit vaši důvěru nezklamat a naplnit, co jsme si předsevzali.

Jsem ráda, že k těmto volbám přišlo významně více lidí než v roce 2014: minule to bylo 27 tisíc, letos 34 000 lidí, o 10 % více. Naším společným úkolem je to, aby těch, kdo mají zájem o život ve svém okolí, bylo příště zase o něco víc.

Chci poděkovat všem zvoleným zastupitelům a zastupitelkám za volební kampaň, která se, jak doufám, může stát příslibem dobré a fungující spolupráce. Spolupráce ve prospěch občanů Prahy 10, které tu reprezentuje každý z nás pětačtyřiceti.

Chci poděkovat také úřednicím a úředníkům. Kvalitní práce úředníků je pro běžný dennodenní chod městské části klíčová. Úředníci a jejich složky, rozpočty, systém, jsou v jistém smyslu pamětí městské části a budou korektivem našeho jednání.

Dneškem začínáme psát novou kapitolu Prahy 10. V historii Prahy 10 je jedna z kapitol velké knihy. V něčem to bude kapitola zcela nová – a v něčem bude plynule navazovat na naše předchůdce a na vše dobré, co se podařilo v minulých letech.

Pokusím se teď krátce odpovědět na otázku, co se od nás – od nového týmu, od nové radniční koalice, kterou mám tu čest vést – vlastně může čekat.

Všem, kdo pracují na úřadě, chci sdělit, že budu na sebe, na svou volební stranu i na své politické partnery přísná, pokud jde o profesionalitu. Musí existovat soulad mezi jasným politickým zadáním, na němž bude v nové koalici shoda, a mezi následnými konkrétními kroky úředníků, kteří pomůžou takto projednané vize naplňovat. Zmatkům se vyhneme jen tehdy, když bude platit staré dobré: „Zachovej řád, a řád zachová tebe.“

Všechny kolegy a kolegyně v zastupitelstvu chci požádat, aby náš výkon hodnotili dle výsledků naší práce. Práce, pravdivý popis reality a konkrétní výsledky jsou tím, na čem chceme stavět. K politické práci a k demokratické politické soutěži patří nutně i spory. Ty ať jsou prosím kultivované, konkrétní i důkladné, ne povrchní, osobní a vulgární.

Na závěr chci znovu oslovit občany naší Desítky. Řídit a dobře spravovat velkou městskou část je náročná disciplína. Budu vděčná za vaši konkrétní zpětnou vazbu.

V Praze 10 žijí lidé všech generací. Je to pestrá společnost z hlediska politického, sociálního, náboženského, národnostního i profesního. Účast na veřejných záležitostech může mít stovky podob: od přímé politické, přes spolkovou činnost, až po dobrovolnictví nebo jakoukoli, třeba jen občasnou, iniciativu ve prospěch druhých.

My politici bychom se neměli lidem do života plést ani pomáhat tam, kde to není nezbytně nutné a kde si lidé v pohodě pomohou sami. Měli bychom ale svou obec dobře znát, abychom účinně a rychle uměli pomoci tam, kde je to třeba, a těm, jimž je třeba pomoci. Tuto prostou všímavost vůči svému okolí, vůči potřebám lidí, kteří jsou zranitelní, křehcí, hendikepovaní, osamělí, bychom měli pěstovat a podporovat. Tato starost o druhé je základem pokojného uspořádání v naší městské části, v naší metropoli i v naší zemi. Usilujme o ni a snažme se o ni!

Ať za nás přes rok, za čtyři roky, za deset let mluví naše činy a vzpomíná se na nás v dobrém. Děkuji za vaši pozornost a držme si palce!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *