Poděkování na Zastupitelstvu MČ Praha 10

Domnívám se, a snad nejsem sama, že poděkování právě jim a právě v této době, kdy mnohým z nás docházejí síly, trpělivost i odolnost, má svůj velký smysl.

Děkuji

všem zdravotníkům a souvisejícím profesím na území MČ Praha 10, jmenovitě v Léčebně dlouhodobě nemocných v Obloukové ulici a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a to jednak za poskytování zdravotní péče v náročných podmínkách, jednak za psychologickou podporu pacientů a příbuzných, zvláště pak v situaci konce lidského života.

Děkuji

sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům a dobrovolníkům působícím na našem území ve zdravotních, sociálních a návazných službách, jmenovitě pak v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10.

Vyjadřuji respekt a poděkování

neformálně pečujícím osobám: lidem, kteří se zpravidla v rodinném prostředí starají o člena rodiny se zdravotním postižením, s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo o seniora vyžadujícího osobní kontakt.

Děkuji

všem v naší Městské části působícím církevním společenstvím, náboženským společnostem, charitám, diakoniím, jmenovitě pak duchovním osobám a jejich asistentům či asistentkám, kteří i za ztížených podmínek po celý rok poskytují zdarma duchovní a duševní podporu všem, kdo je o to požádají.

Děkuji

všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol zřizovaných Prahou 10 i pracovníkům školních jídelen za jejich práci a úsilí v době pandemie.

Děkuji

úředníkům Městské části Praha 10, kteří prokázali, že je v době pandemie třeba být nejen kompetentní, ale také mít srdce na pravém místě.

Pandemie nemoci COVID-19 je překážkou i břemenem, zatěžujícím jednotlivce, rodiny i veřejné instituce. Úsilí jmenovaných lidí a skupin, ale i mnoha bezejmenných a skrytých skutků však ukazuje na to, že jsme provázanou společností, jsme obcí odpovědných a soucitných občanů, kteří se umějí postarat nejen sami o sebe, ale také o druhé.

Ještě jednou obrovský dík A DRŽME SI PALCE.

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *