Znepokojení nad situací distribuce vakcíny v hl. m. Praze

Obdržela jsem podnět ohledně funkčnosti očkovacího centra v malešické poliklinice, které provozuje společnost EUC Klinika Praha.

Vážená paní starostko, se zájmem jsem si přečetl váš úvodník v časopisu Prahy 10 především část o očkování a očkovacích místech. Moje žena, 59 let, učí ve škole na Praze 10, bydlí na Praze 10 se přihlásila na očkování do Vinohradské nemocnice v den, kdy dostala kód, to je 27. února 2021 a dodnes nemá ani termín očkování. Kolegyně, které se přihlásily na Bulovku, do VFN nebo ÚVN, jsou naočkované. Kde je chyba?
Jedna z kolegyň se přihlásila na polikliniku v Plaňanské ulici a až na místě zjistila, že tam neočkují, proto se přehlásila jinam a už je také naočkovaná. Lepší je psát do úvodníku pravdu.

Mohu Vás ujistit, že pravdu píšu. Poliklinika Plaňanská je zaregistrována jako očkovací centrum, které jsem na základě výzvy hl. m. P., abychom jejich počet pomohli rozšířit, domluvila s jejím soukromým provozovatelem společností EUC. A tak mne zarazilo, že dle Vaší informací neočkují. Právě díky Vašemu dotazu jsem začala pátrat, co se děje.

U ředitele polikliniky jsem zjistila, že jim byl ze strany krajského vakcinačního koordinátora omezen přísun vakcín, protože je prý upřednostňují do Kongresového centra. Je dle mne nepřijatelné, aby se vakcíny přestaly proporčně přidělovat na všechna očkovací místa v Praze a proto jsem se obrátila s podnětem na krajského vakcinačního koordinátora..

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vám tímto vyjádřila znepokojení nad situací, která aktuálně v hl. m. Praze panuje v oblasti distribuce vakcíny proti onemocnění Covid-19.

Dne 21. ledna 2021 mě jakožto starostku městské části Praha 10 z Vašeho pověření oslovilo Operační středisko krizového štábu  hl. m. Prahy. Ve Vaší žádosti o součinnost jsem byla vyzvána, abychom jako městská část navrhli vhodného poskytovatele zdravotnických služeb na území Prahy 10, který by se mohl stát novým očkovacím centrem. Ve Vašem dopise je mimo jiné zmíněno, že hlavním cílem této výzvy je „doplnit a rozšířit kapacitu stávajícího systému“. Na Vaši výzvu jsem reagovala a po dohodě se zástupci společnosti EUC Kliniky Praha nominovala polikliniku v Malešicích. Pro Vaši informaci, společnost EUC Klinika Praha aktuálně provozuje hned několik očkovacích center po celé Praze, přičemž jen v Malešicích je schopna aplikovat až 200 dávek vakcíny denně.

Přestože jsme já i zástupce EUC kliniky Praha – Malešice splnili veškeré Vaše požadavky, chybou na straně Magistrátu hlavního města Prahy se celý proces registrace polikliniky Malešice značně zpozdil. Byla jsem ochotná to akceptovat, jelikož jsem jako prioritní vnímala, že k registraci nakonec došlo a (nejen) občané Prahy 10 tak mají novou možnost volby očkovacího místa. Co však akceptovat nemohu, je aktuální omezení dodávek vakcín na úkor velkokapacitních očkovacích míst v O2 Aréně a v Kongresovém centru. Mám k tomu hned několik důvodů.

V prvé řadě jsem znepokojena současnou koordinací očkování, kterou vnímám jako chaotickou. Osobně jste vyzval starostky a starosty jednotlivých městských částí, aby Vám pomohli „doplnit a rozšířit kapacitu stávajícího systému“, a o dva měsíce později jste zúžil možnosti očkování na nemocnice a dvě velkokapacitní centra. Považuji takové jednání za nepředvídatelné a neseriózní vůči vedení obcí i provozovatelům nominovaných zdravotnických center, kteří do celého procesu investovali mnoho času i prostředků.

Dále toto rozhodnutí považuji za nesprávné především s ohledem na občany, kteří jsou již registrováni na očkování v menších očkovacích centrech nebo vůči těm, kteří čekají na druhou dávku vakcíny tamtéž. Jak se tito občané dozvědí, že se mají přeregistrovat, aby dlouhé týdny nečekali na pozvánku? Budou občané, kteří byli očkováni první dávkou v menším centru, pozváni velkokapacitním centrem na druhou dávku vakcíny? Nevím, zda se tak děje ve Vašem případě, ale na mě a mé kolegy se denně obracejí desítky občanů s dotazy k očkování. Vaše náhlé rozhodnutí omezit zaběhnutý proces jen navýší informační chaos a tlak na zástupce městských částí, k nimž mají občané městských částí nejblíže, a proto je se svými dotazy kontaktují jako první.

Další věcí je koncentrace očkování do několika málo, byť velkých, center, která nebere ohled na občany s omezenou pohyblivostí, např. na seniory. Městská část Praha 10 patří mezi nejstarší městské části a oblast Malešic v tomto směru tento trend spíše potvrzuje, než aby se z něj vymykala. Možnost očkování v docházkové vzdálenosti je tak pro tyto občany zcela zásadní.

Vážený pane řediteli, v situaci, kdy se mezi lidmi vyskytuje snadno přenositelný virus a veškerá vládní nařízení cílí na to, aby se lidé nestýkali, považuji centralizaci očkovacích míst za chybný krok. Správnou cestou je naopak jejich rozprostření napříč městem. Tímto se tedy nezastávám jen očkovacího místa na poliklinice Malešice ale i ostatních menších očkovacích míst v Praze. Doufám, že tyto argumenty vezmete v potaz a přehodnotíte rozhodnutí omezující dodávky do malých očkovacích center, včetně EUC kliniky Praha – Malešice.

S úctou

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10

Vážený pan
Mgr. Martin Ježek
ředitel odboru zdravotnictví MHMP
krajský koordinátor očkování
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *