Vyjádření k záměru prodeje ubytovny „Mexiko“ ve Slaném

Reaguji na článek zveřejněný 5. března v Kladenském deníku, kde je zmiňováno moje jméno v kontextu toho, že jsem diskutovala se starostou Mgr. Hrabánkem prodej ubytovny: Slaný se chce zbavit ubytovny Mexiko

Moje návštěva se uskutečnila výhradně na základě mé iniciativy, kdy jsem se chtěla osobně přesvědčit, jaké dopady má novela zákona o pomoci v hmotné nouzi v obcích, které se rozhodly využít vyhlášením opatření obecné povahy (OOP) lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, což město Slaný je. Důvodem je, že jsem iniciátorka ústavní stížnosti proti této možnosti. Více informací naleznete zde.

Během mé schůzky s panem starostou města Slaný Mgr. Martinem Hrabánkem jsem s ním neprobírala téma prodeje ubytovacího zařízení „Mexiko“, ani mne pan starosta o tomto záměru neinformoval. Moje otázky směřovaly právě na důvody vyhlášení OOP a na problémy s naplňováním strategického plánu sociálního začleňování města Slaný. Na schůzce mne doprovázeli jak zástupci Agentury pro sociální začleňování, tak Platformy pro sociální bydlení. Závěry z mé schůzky jsem zveřejnila zde.

Ráda bych ale samozřejmě přispěla k tomu, aby se situace kolem uvažovaného prodeje ubytovacího zařízení „Mexiko“ vyřešila ku prospěchu zejména sociálně slabých rodin a dalších obyvatel. A zde bych ráda podpořila stanovisko, které zaslala Agentura pro sociální začleňování zastupitelům města Slaný dne 12. 3. 2018 (viz níže).

Ze své dosavadní zkušenosti věřím, že by k uklidnění situace a také větší informovanosti při rozhodování o prodeji pomohlo k této problematice uspořádat setkání jednak s místně působícími neziskovými organizacemi, tak i samotnými rodinami, aby radnice získala informace tzv. i z druhé strany.
S participací veřejnosti na takto důležitých rozhodnutích mám dobré zkušenosti a věřím, že by to pomohlo celé napjaté situaci. Navíc by se odpovědné osoby rozhodující o prodeji ubytovacího zařízení „Mexiko“ mohly dozvědět další podstatné informace, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování.


Email zastupitelům města Slaný ze dne 12. 3. 2018

Vážený zastupitelé,

po své dovolené jsem se seznámil s informacemi a podklady týkajících se návrhu na odprodej ubytovny Mexiko, který se bude projednávat na středečním jednání zastupitelstva města. S odborným stanoviskem, které formulovala kolegyně Zuzana Palečková za podpory lokálního poradce pro bydlení Jana Sládka, se plně ztotožňuji.

Náš postoj k bydlení sociálně slabých osob je neměnný. Nikdy jsme neříkali, že prodej ubytovny Mexiko není jedno z řešení jak dostat stávající nájemníky do standardního bydlení. V případě odprodeje ubytovny Mexiko však dle našeho soudu nejsou zajištěny dostatečné podmínky, aby tyto domácnosti neskončily v horších podmínkách např. i na ubytovně Luka.

Drobně doplním varianty, které již uvedla Zuzana Palečková. Pro zajištění standardního bydlení pro nájemníky ubytovny Mexiko se nabízí tyto řešení:

1. varianta:
Postupné přestěhování rodin do městských bytů či standardních bytů soukromých vlastníků (za přispění intenzivní sociální práce – aktuálně realizovaný projekt Romodromu) a prodej ubytovny uskutečnit až po jejich přestěhování

2. varianta:
Provést rekonstrukci vnitřních prostor – realizace výzvy č. 80 IROP Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II je možné opravit ze stávajících 26 bytových jednotek 12 bytů + 20% z celkového počtu bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným nad hranicí 12 bytových jednotek, tj. max. 15 bytů (vč. případné změny bytů z 1+1 na 2+1) – garance alokovaných prostředků (uvedeno ve Strategickém plánu sociálního začleňování pro královské město Slaný 2016 – 2018)
Provést opravu vnějšího pláště a výměnu zdroje tepla – výzva č. 78 IROP Energetické úsporu v bytových domech III – dotace až 40 procent.

Dle informací, které máme, je projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci ve výši 16,7 mil. Kč koncipována na vybudování až 50 bytových jednotek. Pokud by došlo k rekonstrukci stávající podoby objektu (26 bytů), náklady by byly výrazně nižší a investice města by z více jak 60 procent pokryly dotace IROP.

Shrnutí podmínek obou výzev posíláme v příloze. Tyto aktuální informace po projednání s panem starostou zašleme i zastupitelům města.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám i s kolegy k dispozici.

S pozdravem

Ing. Milan Greineder
vedoucí oddělení
Regionální centrum střed
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

AKTUALIZACE 15. 3. 2018 

From: Filip Kruncl <filipkruncl@seznam.cz>
Sent: Thursday, March 15, 2018 8:47 AM
To: Chmelová Renata <ChmelovaR@senat.cz>;
Subject: Poděkování

Dobrý den,
na včerejším zasedání zastupitelstva byl bod týkající se prodeje ubytovacího zařízení „Mexiko“ odložen pro nehlasovatelnost z důvodu nedostatečné propracovanosti všech dopadů. Uvolněný radní Pavel Bartoníček dostal od zastupitelstva za úkol zpracovat za spolupráce s komisí pro sociální věci a zdravotnictví návrh hlasovatelný. Ten veřejně prohlásil, že je odpůrce prodeje, a aby ostatní zastupitelé počítali s tím, že návrh tuto variantu zohledňovat v žádném případě nebude.

Tímto bych chtěl všem, kteří se odbornou pomocí a podporou nesporně podíleli na včerejším výsledku hlasování, vyjádřit srdečné díky. Bez vás by se to jistě nepovedlo.

Filip Kruncl

P.S. S Agenturou pro sociální začleňování budeme samozřejmě nadále v aktivním kontaktu kvůli přípravě výše zmíněného návrhu, který by měl samozřejmě za současného stavu směřovat cestou obnovy a zachování důstojného bydlení pro současné obyvatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *