Zveřejnění odpovědí na dotazy občana na politickou činnost senátorky

Mail ze dne 2. 7. 2018: Dotazy na základě 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní senátorko,
obracím se na Vás s žádostí o zodpovězení následujících dotazů, týkajících se Vaší politické činnosti. Otázky uvádím chronologicky a označuji arabskými číslicemi, prosím o jejich zodpovězení na základě výše uvedeného zákona.
1. Jakou částku jste obdržela od zapsaného spolku Arnika (web www.arnika.org) Proč vás spolek Arnika sponzoroval v senátní kampani?
 
2. Uveďte výbory, komise, dozorčí rady, představenstva, kterých jste členem v senátu Parlamentu ČR a dále v zapsaných spolcích, obecně prospěšných společnostech, s. r. o. a všech dalších právních formách právnických osob? Jaké jsou vaše příjmy z jednotlivých Vámi zastávaných funkcí?
 
3. Jaká je Vaše docházka v Senátu Parlamentu ČR na schůze pléna, dále na výbory, komise?

4. Jaké právní, ekonomické a lobbistické služby Vám poskytují Vaši poradci v Senátu Parlamentu ČR, zejména Pavel Mareš, Martin Bahenský a Veronika Žolčáková?

 8. Jakou finanční částkou sponzoroval vaši senátní kampaň v roce 2016 zapsaný spolek Rekonstrukce státu?
Děkuji zdvořile za odpovězení mých dotazů co nejdříve.
S úctou
XXXXXX, občan Prahy

———————————————–

Vážený pane XXXXX,
zasílám odpovědi na Vaše otázky. Nejsem povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ale chápu to tak, že chcete, abych svoji odpověď zveřejnila a učinila jsem to zde. Jinak Vás mohu ujistit, že běžně odpovídám na veškeré dotazy občanů. Dále bych chtěla uvést, že všechny informace na které se ptáte, jsou veřejně přístupné.
1. Jakou částku jste obdržela od zapsaného spolku Arnika (web www.arnika.org) Proč vás spolek Arnika sponzoroval v senátní kampani?
Financování mé senátní kampaně 2016 bylo realizováno z transparentního účtu, kde je přehled kdo mi co daroval a za co to bylo utraceno. Občanům z mého senátního obvodu jsem následně předložila vyúčtování kampaně. Vše je zveřejněno zde. Z toho plyne, že spolek Arnika mne v senátní kampani nesponzoroval.
2. Uveďte výbory, komise, dozorčí rady, představenstva, kterých jste členem v senátu Parlamentu ČR a dále v zapsaných spolcích, obecně prospěšných společnostech, s. r. o. a všech dalších právních formách právnických osob? Jaké jsou vaše příjmy z jednotlivých Vámi zastávaných funkcí?
Moje členství ve výborech a komisích Senátu PČR je zveřejněno zde. Senát PČR nejmenuje své členy do žádných dozorčích rad ani představenstev.
Můj čistý příjem v roce 2018 plynoucí z mandátu senátorky a z mých funkcí zastávaných v Senátu PČR  je 95.631 Kč měsíčně. Dále jako neuvolněná zastupitelka MČ Praha 10 pobírám od dubna 2018 čistého 10.172 Kč měsíčně (do té doby to bylo od mého zvolení v roce 2014 3.182 Kč).
Všechna má ostatní členství, na která se ptáte jsou zveřejněna zde a nepobírám za ně žádné příjmy.
Vše jsem i řádně uvedla do registru dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

3. Jaká je Vaše docházka v Senátu Parlamentu ČR na schůze pléna, dále na výbory, komise?

Po dobu mého mandátu, jsem se účastnila:

  • Všech patnácti schůzí pléna Senátu PČR (vyjma druhého dne jednání 2. schůze, kdy se konalo Zastupitelstvo MČ Prahy 10).
  • Všech devatenácti schůzí Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
  • Všech pěti schůzí Mandátového a imunitního výboru.
  • Šesti z osmi schůzí Stálé komise pro sdělovací prostředky (neúčast z důvodů čerpání řádné dovolené).
    Vše je zveřejněno v zápisech z jednání jednotlivých orgánů na stránkách Senátu PČR a pro přehlednost uvádím podrobné shrnutí níže.
Senát PČR
plénum VUZP SKSP MIV
č. schůze datum účast datum účast datum účast datum účast
1 16.11.2016 16.11.2016 30.11.2016 16.11.2016
2 30.11.2016 29.11.2016 15.02.2017 16.02.2017
01.12.2016 ZMČ Praha 10 06.12.2016 07.03.2017 14.02.2018
3 14.12.2016 04.01.2017 30.05.2017 15.02.2018
4 18.01.2017 01.03.2017 18.07.2017 dovolená 11.07.2018
19.01.2017 11.04.2017 06.02.2018 dovolená
5 08.03.2017 17.05.2017 13.02.2018
09.03.2017 30.05.2017 12.07.2018
6 19.04.2017 12.07.2017
20.04.2017 09.08.2017
7 31.05.2017 04.10.2017
07.06.2017 01.11.2017
08.06.2017 22.11.2017
8 19.07.2017 31.01.2018
20.07.2017 28.03.2018
9 16.08.2017 18.04.2018
17.08.2017 16.05.2018
10 11.10.2017 27.06.2018
12.10.2017 11.07.2018
11 06.12.2017
07.12.2017
12 15.02.2018
13 04.04.2018
05.04.2018
14 25.04.2018
15 17.05.2018

4. Jaké právní, ekonomické a lobbistické služby Vám poskytují Vaši poradci v Senátu Parlamentu ČR, zejména Pavel Mareš, Martin Bahenský a Veronika Žolčáková?

Pavel Mareš, Martin Bahenský a Veronika Žolčáková nejsou mými poradci a neposkytují mi žádné právní, ekonomické a lobbistické služby. Jsou mými asistenty (uveřejněno zde) a svoji asistentskou práci pro mne mají rozdělenou dle jednotlivých témat, podle kterých zpracovávají veškeré podklady a výstupy k senátním tiskům, k návrhům zákonů a k mé další činnosti senátorky.

8. Jakou finanční částkou sponzoroval vaši senátní kampaň v roce 2016 zapsaný spolek Rekonstrukce státu?

Spolek Rekonstrukce státu moji senátní kampaň nesponzoroval. Podrobnosti viz. odpověď na otázku č. 1

S pozdravem

Renata Chmelová
senátorka za obvod 22. – Praha 10, Dubeč a Štěrboholy

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *