STAREJME SE SPOLEČNĚ!

Vážení a milí obyvatelé Prahy 10, držíte v rukou „nulté“ číslo měsíčníku „Praha 10“. Znovuobnovený radniční časopis naší městské části je zde. A že bylo na čase!

Obnovení radničního časopisu bylo jedním z důležitých cílů nové radniční koalice. Místní tiskoviny jsou přirozenou součástí života měst i obcí. Politika je jen jednou částí jejich obsahu. Jsme přesvědčeni, že měsíčník „Praha 10“ má podporovat život občanské společnosti. V době nezdravého tlaku na uniformitu bude přispívat ke zdravé hrdosti na místo, kde žijeme, i k užitečné výměně informací mezi mladšími a staršími, mezi jednotlivými čtvrtěmi… Vždyť přece v naší krásné Praze 10 máme na co být pyšní!

Měsíčník „Praha 10“ hodlá být i praktickou pomocí. Spolehlivým zpravodajem pro ty, které zajímá, jestli je bezpečno v okolí jejich bydliště a jak často se v jejich blízkosti uklízí. Slovo chceme dávat prorodinným aktivitám, klubům seniorů i nejmladší generaci. Obyvatele jednotlivých čtvrtí budeme včas informovat o významných stavebních záměrech v Praze 10. Rodičům pomůže měsíčník „Praha 10“ při vybírání školky a školy pro jejich děti. Pravidelně budeme dávat prostor spolkům a sportovním a volnočasovým klubům, které zápasí o každou korunu a chtějí, aby se o jejich činnosti vědělo. Seniory chceme informovat o aktuálním dění v jejich bydlišti i o nabídce zdravotních a sociálních služeb.

Naším společným úkolem je dobře znát své město. Radnice má umět účinně a rychle pomoci těm, kteří to naléhavě potřebují. Starost o druhé, o ty, kdo jsou zranitelní, je základem dobrého uspořádání veřejných záležitostí. Pamatujme na to a starejme se společně!

Měsíčník „Praha 10“ bude i prostorem, kde můžete dávat zpětnou vazbu nám, voleným politikům. Já i moji kolegové z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 10 vám budeme za konkrétní a slušnou zpětnou vazbu vděční. Novinkou bude i prostor pro vyjádření zastupitelské opozice. Ani to tu nebylo zvykem, ale k demokracii patří pestrost. Z obnovovaného časopisu mám obrovskou radost. Pracujeme ze všech sil na tom, aby začal pravidelně vycházet ještě před letními prázdninami. Doufám, že přispěje k většímu zájmu o veřejné záležitosti Prahy 10. Ty mají stovky podob: od spolkové činnosti přes dobrovolnictví až po jednorázové nasazení třeba při úklidu v okolí vlastního bydliště. Děkuji vám za to, že myslíte na společné dobro nás všech! Pěkné, inspirativní a pravidelné čtení měsíčníku Praha 10 vám přeje — Renata Chmelová, starostka Prahy 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *