Jak je to s přehlašováním pobytu dětí jen kvůli zápisu ZŠ a MŠ?

Dobrý den paní starostko,
mám na Vás dotaz nebo spíš prosbu týkající se spádové turistiky a přehlašování trvalého bydliště dětí jen na dobu zápisu do základní školy. Jako matka předškolačky na Praze 10 se rozhodně nechci podílet na tom, aby se trvalé bydliště dítěte hlásilo na duben ke známým či rodině ve spádové oblasti vybrané školy, jen aby se na ni dostalo. Je mi pak opravdu líto spádových dětí, ze kterých se pak losuje a musí chodit ne vlastní vinou do vzdálenější školy. Jenže v okolí slýchám, že i letos nemalá část předškolních dětí, respektive jejich rodičů k této praxi sáhne.

Plánujete vydat nějaké doporučení základním školám, jak postupovat, aby se tomuto zamezilo? Například že by se při zápisu vyplnil dotazník pro účely městské části jako zřizovatele, kde by se uvádělo, kdy došlo k přihlášení trvalého bydliště (i když chápu, že lidé se tam budou stěhovat i normálně) nebo například kolik osob žije ve společné domácnosti (možná by některé lidi odradilo, že by se jim zvýšily zálohy na společné domovní služby a odvoz odpadu, pokud by k sobě přihlásili další známé, kteří s nimi fakticky nebydlí).
Vím, že je to dost bezvýchodná situace a její řešení je spíše na bedrech ministerstva školství nebo vnitra, ale kdyby školy vydaly předem doporučení k omezení účelového stěhování, možná by to alespoň částečně přineslo požadovaný efekt.  Předem Vám děkuji za odpověď. JM

_________________________________________________________________
Vážená paní JM,

velmi děkuji za Váš dotaz a vězte, že se tím podrobně zabýváme.

Jako zřizovatel základních škol jsme v minulosti obdrželi vícero podnětů a podezření z účelového přihlašování dětí na území Prahy 10.  Proto jsme se obrátili na matriku s dotazem, kolik dětí (či rodin) se na území Prahy 10 přihlásilo v době kratší jak 3 měsíce před zápisem. Odpověď nás samotné překvapila – byly to řádově jednotky případů. Otázkou samozřejmě zůstává, zda se jich více nepřihlásilo o něco dříve či zda takový údaj nemůže být jinak zkreslený, každopádně jsme tímto způsobem žádný hromadný nárůst „spádové turistiky“ nezaznamenali.

Dále je také z dostupných dat velmi komplikované posoudit, kolik takových případů bylo přihlášeno účelově a kterých ne. Každopádně nevylučuji, že se tak děje, ale zdá se, že u nás nejde o masový jev.
Pravidla pro přijímání dětí jsou stanovena ministerstvem a není bohužel v kompetenci samospráv či škol vydávat doporučení, která by byla s nimi v rozporu. Změna musí přijít ze strany ministerstva formou např. zavedení povinnosti hlásit dítě na stejnou adresu jako je jeho zákonný zástupce, či posílit v této věci pravomoci orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Co k tomu dodat – o vámi navrhované variantě vydání „doporučení k omezení účelového stěhování” jsem informovala gesčního radního pro školství MgA. Davida Kašpara, kterého uvádím v kopii mé odpovědi.
Každopádně si moc přeji, aby Vaše dítko bylo přijato na spádovou školu. Některé lokality na Praze 10 jsou velmi žádané a bohužel je tam méně míst v ZŠ než žije dětí. Ale řešení se nedá udělat za dva roky, kdy jsme  zcela nově ve vedení MČ Praha 10. Zanedbala se zde v minulosti příprava s ohledem na demografický vývoj a bohužel školu nelze za dva roky postavit, když není k dispozici ani projekt. Ale pracujeme teď na opravě Strašnické školy a na navýšení kapacit formou nástaveb ZŠ tam, kde to jde.
Možná víte, že jsem i senátorkou Parlamentu ČR za Prahu 10. Dovolte mi tedy krátkou reakci, z pohledu výkladu zákona, jak jej vnímám.
Zápis do 1. ročníků ZŠ probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a celý proces přijímání se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dle školského zákona mají ředitelé ZŠ povinnost přednostně přijmout děti s místem trvalého bydliště  v příslušném školském obvodu. Ředitelé ZŠ před samotným zápisem obdrží seznam dětí, které mají trvalé bydliště v místě spádového obvodu školy. Bohužel není v silách jejich, ani zřizovatele, detailně  zkoumat či prověřovat, jak dlouho dítě ve školském obvodu bydlí, či zda dokonce je trvale hlášeno v bydlišti se svými rodiči, zákonnými zástupci či jinými příbuznými.
Zřizovatel nemůže vydat žádná doporučení, která by byla v rozporu s právními předpisy. Vámi uváděný dotazník nelze po rodičích vyžadovat, není to v souladu s žádným právním předpisem a rodiče nemají povinnost jej vyplnit či do něj uvést správné údaje.
Je velmi složité a dokonce i protiprávní zjišťovat, zda se dítě do školského obvodu přihlásilo účelově, či nikoliv. Zákonní zástupci mají právo nahlásit dítě, kam chtějí. Toto není ani podnět pro orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Praxe účelového přehlašování dětí je velmi nešťastná a komplikuje to i práci  při stanovování školských obvodů a plánování počtu otevíraných 1. ročníků. Proto jako senátorka prověřím možnosti změny ze strany ministerstva formou např. zavedení povinnosti hlásit dítě na stejnou adresu jako je jeho zákonný zástupce, či posílit v této věci pravomoci orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Ještě jednou děkuji za Váš podnět.
Srdečně zdraví
Renata Chmelová
starostka
 ________________________________________________________

Dobrý den paní starostko,

nejprve se Vám chci omluvit za pozdní odpověď a velmi Vám poděkovat za Vaši vyčerpávající odpověď. Úplně chápu, že jde o velmi složitou záležitost. A ve světle dnešních problémů s covidem jde vlastně o “maličkost”. Každopádně mě těší, že se i s Vaším úřadem touto problematikou zabýváte.
Přeji Vám mnoho sil a zdraví
JM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *