Dopis panu ministrovi dopravy

Napsala jsem dopis panu ministrovi Kremlíkovi, abych mu připomněla jeho slib, který mi dal při našem setkání na jednání pléna Senátu.

„Při osobním rozhovoru během jednání 11. schůze Senátu jste mi osobně slíbil se tímto tématem zabývat a učinit všechny potřebné kroky pro urychlení celého legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Dovoluji si tedy Vám tímto dopisem naši dohodu ze 14. srpna 2019 zdvořile připomenout.“

Věc: aktuální novela zákona o pozemních komunikacích

Vážený pane ministře,

navazuji tímto dopisem na naše osobní jednání během 11. schůze Senátu dne 14. srpna 2019 ve věci odstraňování autovraků z veřejných komunikací, resp. aktuální novely zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 330).

Ráda bych ještě jednou upozornila na vážnost problému mnoha obcí a měst s odstraňováním vozidel, které na první pohled vykazují známky nepojízdného autovraku, avšak současnou – velmi nevhodně nastavenou – zákonnou definici autovraku dle zákona 13/1997 Sb. tato vozidla většinou nenaplní. Dlouhodobě tak nejenže zjevné autovraky zabírají už tak nedostatková parkovací místa v obcích a městech, vedle toho však ještě navíc degradují veřejný prostor, o nějž radnice pečují a vynakládají na to i nemalé finanční prostředky.

Vážený pane ministře, dovoluji si tímto na Vás apelovat na urychlené projednání sněmovního tisku č. 330 v Poslanecké sněmovně ve 2. čtení. Ze zkušenosti městské části Praha 10, kde jsem starostkou, tímto současně vyjadřuji plnou podporu pozměňovacímu návrhu poslankyně Zuzany Ožanové, jenž byl předložen na garančním Hospodářském výboru a dne 13. června 2019 a který byl vypracován po mém dlouhodobém jednání s bývalým panem ministrem Ťokem. Jedná se o doplnění vypořádání se s vozidly zaniklými v tzv. polopřevodech po červnu 2015, které tvoří podstatnou část „odložených“ vozidel na veřejných komunikacích.

Při osobním rozhovoru během jednání 11. schůze Senátu jste mi osobně slíbil se tímto tématem zabývat a učinit všechny potřebné kroky pro urychlení celého legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Dovoluji si tedy Vám tímto dopisem naši dohodu ze 14. srpna 2019 zdvořile připomenout.

S pozdravem

Renata Chmelová

senátorka

V Praze dne 26.8.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *